WikiSkripta:Vyloučení odpovědnosti

Z WikiSkript

WikiSkripta jsou otevřeným internetovým zdrojem informací, který vytvářejí především členové akademických obcí českých a slovenských lékařských fakult zapojených do sítě MEFANET a další přispěvatelé na základě svých znalostí a zkušeností.

Otevřenost WikiSkript, která přináší projektu dynamiku a usnadňuje první kroky novým uživatelům, umožňuje současně komukoli s připojením k Internetu měnit obsah WikiSkript. I když každá změna ve WikiSkriptech prochází redakční kontrolou, je třeba upozornit, že opravy chyb mohou nějakou dobu trvat, a tedy nic, co zde naleznete, nemuselo být ještě zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že ve WikiSkriptech nemůžete najít hodnotné a přesné informace. Je však třeba si uvědomit, že správci technického zázemí WikiSkript, pracovníci lékařských fakult, ani nikdo další nemohou žádným způsobem ručit za přesnost informací zde uvedených.

Snažíme se kvalitu materiálů podpořit metodickými cestami. Informace jsou redigovány technickou redakcí. Vyšší důvěryhodnosti se těší články „podepsané učitelem“, tedy označené zeleným symbolem.

Tyto metody však přes veškeré úsilí nemohou být zcela spolehlivé. Nikdo z autorů, přispěvatelů, správců, ani kdokoli jiný spojený s WikiSkripty nemůže být zodpovědný za nepřesné, zavádějící, či nevhodné informace uvedené na těchto stránkách, či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a ve vztahu k nim neexistuje žádná smlouva mezi vámi a kteroukoli lékařskou fakultou, majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s WikiSkripty či lékařskými fakultami.

Redakce WikiSkript vyvíjí značné úsilí, aby nedocházelo k poškozování stránek a vkládání nesprávného, nevhodného či dokonce nezákonného obsahu. Přesto se může stát, že na takový obsah narazíte dříve, než bude odstraněn. V takovém případě neváhejte a informujete nás pomocí e-mailu redakce@wikiskripta.eu. Ujišťujeme vás, že nápravu zajistíme, jakmile budeme informováni.

Přes všechna tato opatření jsme nuceni vyloučit jakoukoli odpovědnost redakce WikiSkript, pracovníků lékařských fakult či správců serverů za zobrazovaný obsah. Dojde-li k nezákonnému vložení materiálů do WikiSkript, nese za to odpovědnost výhradně přispěvatel, který tím porušil právní předpisy, pravidla používání počítačové sítě a/nebo pravidla WikiSkript.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. lékařskou), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za Váš čas strávený čtením této stránky a přejeme Vám příjemné používání WikiSkript.

Vaše redakce WikiSkript