Portál:Údržba

From WikiSkripta

Screwdriver.svg     Údržba

Mazání

Mazání mohou provádět jen správci. Nechcete-li, aby byla daná stránka smazána, je třeba odstranit příčiny, které vedly k jejímu zařazení do této sekce.

Přesouvání

Přesouvání stránek může provádět jakýkoli redaktor. Před samotným přesunem je vhodné ujistit se, že pro přesun nebo přejmenování stránky existují validní důvody. Pokud je cílový název stránky již obsazen, musí být tato stránka nejprve smazána některým ze správců.

Přidávání

Přidávat nové věci na WikiSkripta může každý, i náhodný návštěvník. Kromě běžného zakládání nových stránek je vhodné krátit následující seznamy:

  Kategorie, v nichž už jsou zařazeny články, ale nemají ještě vlastní stránku a nejsou tak mj. zařazeny ve stromu kategorií.
  Seznam článků, které tu redaktoři WikiSkript či návštěvníci postrádají.
Rozšiřování
  Články, které by bylo vhodné rozšířit, neboť zdaleka neobsahují množství informací přiměřené danému tématu.
Třídění

Třídění je zapotřebí především u obecných šablon nebo u kategorií, které mají specifičtější podkategorie.

  Kategorie, jimž je potřeba najít odpovídající mateřské kategorie a zařadit je do nich.
  Šablony, jimž je potřeba najít odpovídající kategorie a zařadit je do nich.
  Články, jimž je potřeba najít odpovídající kategorie a zařadit je do nich.
  Soubory, jimž je potřeba najít odpovídající kategorie a zařadit je do nich.
Úpravy
  Články nebo jejich části, které jsou zastaralé a potřebují aktualizovat.
  Články, které by bylo vhodné spojit do jednoho.
  Články, které je třeba po obsahové stránce nějakým způsobem dopracovat či upravit.
  Na tyto články se dá dostat pouze vyhledáváním, nikoliv však z nějakého jiného článku. Proto je třeba vyhledat příbuzné články a pokusit se do nich odkaz vložit.
  Tato stránka zobrazuje seznam článků, které od návštěvníků obdržely černý puntík. Vyžadují tedy nějakou úpravu.
  Tato stránka zobrazuje seznam článků, kde není jednotný jazyk a které byly označeny šablonou přeložit.
Opravy

Opravy jsou žádoucí změny za účelem přizpůsobení systému, pravidlům či zvyklostem WikiSkript.

  Každý článek má mít alespoň jeden odkaz na nějaký další článek.
  První článek přesměrovat z druhého přímo na třetí.
  Žádný článek nemá odkazovat na rozcestník, takové odkazy je třeba nahradit explicitními.
  Najít nový cíl nebo smazat.
  Články obsahující odkazy vedoucí na neexistující web nebo na přesměrovanou webovou stránku.
  Články, obsahující špatně nebo nekompletně vyplněné citace. Kompletní pravidla pro psaní citací naleznete v šabloně {{Citace}}.


Kontrola učitelem

Články na Wikiskriptech by měly být pravidelně kontrolovány odborníkem – pedagogem lékařské fakulty. Jen tak lze zajistit vysokou úroveň článků a jen tak se mohou studenti spolehnout na správnost zde uvedených informací.

  Články, které jsou připravené ke kontrole učitelem, ale ještě o to nebyl žádný požádán.
  Články, které byly po kontrole učitele změněny a vyžadují obnovu kontroly.