WikiSkripta:WikiSkripta

From WikiSkripta

Co jsou WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše krátkých kapitol podobných učebnici.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na stránce hodnocení článků.
Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Projekt API URL Editační aktivita Články Editace Uživatelé Jazyk Software
Cancer Guidelines Wiki API aktivní 28 471174 5088 en MediaWiki 1.35.1
Clinfowiki API aktivní 1579 34459 1459 en MediaWiki 1.22.4
Diabetes Wiki API neaktivní 187 5306 32011873 en MediaWiki 1.37.6
ECGpedia API málo aktivní 1064 15582 546 en MediaWiki 1.35.1
EyeWiki API aktivní 3627 87610 9178 en MediaWiki 1.35.8
Health++ API neaktivní 64 616 135 en MediaWiki 1.16.0
Health and Medicine Wiki API neaktivní 835 9148 28964356 en MediaWiki 1.37.6
HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki API málo aktivní 1204 66160 1805 en MediaWiki 1.35.9
Libre Pathology API málo aktivní 2772 52227 74 en MediaWiki 1.36.3
Medical Imaging API neaktivní 27 2059 25204579 en MediaWiki 1.37.6
MedRevise API neaktivní 607 115058 253595 en MediaWiki 1.37.2
My Medical Handbook Wiki API neaktivní 54 428 26256461 en MediaWiki 1.37.6
OncoWiki API neaktivní 115 460 3 en MediaWiki 1.37.1
OpenWetWare API aktivní 48272 1091150 18365 en MediaWiki 1.38.3
Psychology Wiki API aktivní 34779 186011 32015638 en MediaWiki 1.37.6
The Quality of Medical Data API neaktivní 12 2131 18755465 en MediaWiki 1.37.6
WikiAnesthesia API neaktivní 596 12083 1628 en MediaWiki 1.37.1
WikEM API aktivní 4676 132556 219114 en MediaWiki 1.38.2
wikidoc API aktivní 140747 1730010 9510 en MediaWiki 1.38.4
WikiLectures API aktivní 6777 76769 4101 en MediaWiki 1.36.1
WikiMD free medical encyclopedia API aktivní 434183 6850281 404 en MediaWiki 1.36.3
Wikimedica API aktivní 1940 92902 2371 fr MediaWiki 1.35.5
WikiMSK API neaktivní 597 19881 49 en MediaWiki 1.35.9
WikiSkripta API aktivní 10589 465340 18907 cs MediaWiki 1.36.1
WikiSM API neaktivní 1213 18356 321 en MediaWiki 1.32.6
Data pocházejí ze dne 2. 3. 2023.

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace