WikiSkripta:WikiSkripta

Z WikiSkript
Proč vznikají WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici – tvořit WikiSkripta.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na

stránce hodnocení článků.

Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Projekt API URL Aktivita Články Editace Uživatelé Jazyk Software
AIDS Wiki [1] neaktivní 604 1670 4 English MW 1.23.6
Biomedizinisches Wiki [2] neaktivní 75 2713 10258752 Deutsch MW 1.19.24
Cancer Guidelines Wiki [3] aktivní 19 429960 3835 English MW 1.26.3
Clinfowiki [4] neaktivní 1546 31959 1337 English MW 1.22.4
Diabetes Wiki [5] neaktivní 192 5205 13308294 English MW 1.19.24
ECGpedia [6] málo aktivní 1064 15560 546 English MW 1.28.2
European Union Wiki [7] neaktivní 138 3962 73 English MW 1.19.0
EyeWiki [8] aktivní 554 30587 1459 English MW 1.25.6
Ganfyd [9] aktivní 10402 64218 449 English MW 1.16.5
Health++ [10] neaktivní 64 616 135 English MW 1.16.0
Health and Medicine Wiki [11] neaktivní 957 9062 13464935 English MW 1.19.24
HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki [12] aktivní 790 21519 1169 English MW 1.27.1
HLWIKI Canada [13] málo aktivní 1053 151711 542 English MW 1.20.5
Libre Pathology [14] málo aktivní 2318 48437 57 English MW 1.27.3
Medic Wiki [15] málo aktivní 110 5053 14630726 English MW 1.19.24
Medical Imaging [16] neaktivní 27 2049 14553912 English MW 1.19.24
Medicine [17] málo aktivní 118 3808 13128203 English MW 1.19.24
Mediwiki - Wiki des ECN medecine [18] neaktivní 216 6345 1777 Français MW 1.24.2
Mediwikis [19] málo aktivní 538 9894 3286 English MW 1.25.3
MedRevise [20] neaktivní 607 115058 253595 English MW 1.26.2
My Medical Handbook Wiki [21] neaktivní 54 426 10160773 English MW 1.19.24
OncoWiki [22] neaktivní 114 458 3 English MW 1.26.3
OpenWetWare [23] aktivní 45537 1017550 16484 English MW 1.29.2
PflegeWiki [24] neaktivní 7299 166048 4846 Deutsch MW 1.26.4
Psychology Wiki [25] málo aktivní 34211 176749 14676690 English MW 1.19.24
The Quality of Medical Data [26] neaktivní 13 2111 14553912 English MW 1.19.24
WikEM [27] aktivní 3576 97040 43451 English MW 1.26.3
wikidoc [28] aktivní 122541 1321851 8161 English MW 1.30.0-rc.0
Wikiecho [29] neaktivní 85 9685 12212 English MW 1.19.3
WikiKidney [30] neaktivní 20 2831 22 English MW 1.19.3
WikiLectures [31] málo aktivní 981 27211 3157 English MW 1.28.0
WikiMD free medical encyclopedia [32] neaktivní 5450 99067 5 English MW 1.22.2
WikiSkripta [33] aktivní 9266 397814 16132 Čeština MW 1.28.0
Wiki Surgery [34] málo aktivní 1614 40431 2216 English MW 1.29.2

Data pocházejí ze dne 27. prosince 2017.

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace