WikiSkripta:WikiSkripta

Z WikiSkript
Proč vznikají WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici – tvořit WikiSkripta.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na

stránce hodnocení článků.

Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Projekt API URL Editační aktivita Články Editace Uživatelé Jazyk Software
AIDS Wiki API neaktivní 604 1670 4 en MediaWiki 1.23.6
Biomedizinisches Wiki API málo aktivní 75 2714 18612725 de MediaWiki 1.19.24
Cancer Guidelines Wiki API aktivní 18 449382 4195 en MediaWiki 1.29.1
Clinfowiki API málo aktivní 1552 32516 1371 en MediaWiki 1.22.4
Diabetes Wiki API málo aktivní 192 5273 15934463 en MediaWiki 1.19.24
ECGpedia API neaktivní 1064 15560 546 en MediaWiki 1.30.0
EyeWiki API aktivní 934 37890 2387 en MediaWiki 1.25.6
Ganfyd API málo aktivní 10685 66055 449 en MediaWiki 1.16.5
Health++ API neaktivní 64 616 135 en MediaWiki 1.16.0
Health and Medicine Wiki API neaktivní 957 9081 15371546 en MediaWiki 1.19.24
HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki API aktivní 875 32510 1293 en MediaWiki 1.27.1
HLWIKI Canada API málo aktivní 1015 152725 542 en MediaWiki 1.20.5
Libre Pathology API málo aktivní 2441 49605 61 en MediaWiki 1.28.3
Medic Wiki API neaktivní 108 5121 18528796 en MediaWiki 1.19.24
Medical Imaging API neaktivní 27 2055 16065167 en MediaWiki 1.19.24
Medicine API neaktivní 117 3816 15634001 en MediaWiki 1.19.24
Mediwiki - Wiki des ECN medecine API neaktivní 216 6345 1777 fr MediaWiki 1.24.2
MedRevise API neaktivní 607 115059 253595 en MediaWiki 1.26.2
My Medical Handbook Wiki API neaktivní 54 426 16374841 en MediaWiki 1.19.24
OncoWiki API neaktivní 115 460 3 en MediaWiki 1.26.3
OpenWetWare API aktivní 45913 1037895 17070 en MediaWiki 1.31.1
Psychology Wiki API málo aktivní 34224 177674 18052561 en MediaWiki 1.19.24
The Quality of Medical Data API neaktivní 12 2131 15820404 en MediaWiki 1.19.24
WikEM API aktivní 3685 100832 59528 en MediaWiki 1.31.0
wikidoc API aktivní 123821 1402520 8396 en MediaWiki 1.31.0
WikiKidney API neaktivní 20 2831 22 en MediaWiki 1.19.3
WikiLectures API aktivní 1009 27834 3312 en MediaWiki 1.28.0
WikiMD free medical encyclopedia API neaktivní 5450 99067 5 en MediaWiki 1.22.2
WikiSkripta API aktivní 9577 420642 16525 cs MediaWiki 1.28.0
Wiki Surgery API neaktivní 1614 40431 7329 en MediaWiki 1.31.0

Data pocházejí ze dne 1. prosince 2018.

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace