WikiSkripta:Ochrana osobních údajů

Z WikiSkript

Shrnutí

Pokud WikiSkripta pouze čtete, jsou o vašem přístupu zaznamenávány jen údaje běžně ukládané do protokolovacích záznamů webových serverů.

Pokud do WikiSkript přispíváte, zveřejňujete všechno, co takto vkládáte. Pokud něco napíšete, předpokládejte, že to bude uloženo navždy. To se týká článků, uživatelských i diskusních stránek. Některé výjimečné případy jsou zmíněny níže.

Zveřejňování na wiki, veřejné údaje

Pokud navštívíte webové stránky, může se o tom uložit protokolovací záznam, z nějž však bývá obtížné (nikoli však nemožné) určit vaši identitu (viz chráněné logy níže).

Pokud nějakou stránku na wiki editujete, zveřejňujete své dílo. Činíte tak veřejně a u příslušné editace je jednoznačně označeno vaše autorství.

Identifikace autora

Při zveřejňování svých změn ve WikiSkriptech můžete být buď přihlášeni, nebo nepřihlášeni.

Pokud jste přihlášeni, budete identifikováni svým uživatelským jménem. S jeho pomocí lze v některých případech zjistit vaše skutečné jméno.

Pokud nejste přihlášeni, budete identifikováni svou síťovou IP adresou. To je číselná adresa určující místo na Internetu, ze kterého jste k WikiSkriptům připojeni. Podle způsobu vašeho připojení může toto číslo označovat pouze velkého poskytovatele internetového připojení, nebo přesněji vaši školu, zaměstnavatele nebo váš domácí počítač. Je možné, že s využitím znalosti vašich zájmů, které přímo či nepřímo ukazujete editací článků, vás podle této IP adresy mohou identifikovat i soukromí jednotlivci.

Pro motivované jednotlivce může být podle okolností jednoduché i těžké propojit vaši síťovou IP adresu s vaší skutečnou identitou.

Naopak, pro prevenci zneužití vaší identity někým jiným se nezapomeňte odhlásit, pokud používáte počítač sdílený i jinými uživateli.

Cookies

Při každé návštěvě stránek vám wiki pošle dočasnou cookie (PHPSESSID). Pokud se nehodláte přihlásit, můžete tuto cookie odmítnout, ale bez ní není přihlášení možné. Tato cookie se automaticky smaže při opuštění vašeho prohlížeče.

Když se přihlásíte, budou vám poslány další cookies, abyste při příští návštěvě nemuseli znovu zadávat uživatelské jméno (a volitelně též heslo). Tyto cookies mají platnost 30 dní. Při odchodu z WikiSkript můžete tyto cookies smazat, pokud jste na veřejně přístupném počítači a nepřejete si prozradit své uživatelské jméno příštím uživatelům tohoto počítače. (V takovém případě byste měli také smazat cache prohlížeče.)

Hesla

Velká část vztahů mezi autory a uživateli WikiSkript závisí na uživatelské pověsti a respektu, které postupně vznikají tím, jak uživatel projektům přispívá. Uživatelská hesla jsou jedinou zárukou integrity uživatelské historie editací. Všem uživatelům se doporučuje vybírat si silná hesla a nikdy je neprozrazovat. Nikdo by neměl, ať přímo či nepřímo, vědomě prozradit heslo jiného uživatele na veřejnosti.

Chráněné logy

Pokaždé, když navštívíte nějakou webovou stránku, posíláte na server velké množství informací. Většina webových serverů uchovává přístupové záznamy (tzv. logy) obsahující některé z těchto informací a používá je k získání povšechné představy o nejpopulárnějších stránkách, jiných stránkách, které na stránky odkazují, a jaké prohlížeče návštěvníci používají. Na projektech nadace Wikimedia není cílem používání těchto záznamů sledování oprávněných uživatelů.

Logy se používají pro tvorbu statistik serveru; původní záznamy nejsou zveřejňovány a obvykle se zhruba po dvou týdnech mažou.

Zde je ukázka, co se do logu ukládá při zobrazení jedné stránky uživatelem:

64.164.82.142 – – [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
"https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_projects:Village_pump"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Záznamy v logu si mohou prohlížet vývojáři v případě, že řeší některé technické potíže, a při stopování nesprávně se chovajících robotů, kteří přetěžují server. IP adresy uživatelů, odvozené z těchto logů nebo ze záznamů v databázi se mohou využít i pro párování uživatelských jmen a síťových adres při vyšetřování zneužití WikiSkript, včetně podezření na zneužívání „loutkových účtů“ (více uživatelských účtů jednoho člověka), vandalismu, obtěžování jiných uživatelů či narušování WikiSkript.

Pravidla zveřejňování údajů získaných z logů

Osobní údaje získané z logů serverů či z databázi prostřednictvím funkce CheckUser, mohou správci serverů či uživatelé s právem CheckUser, prozradit v následujících situacích:

  1. Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů.
  2. S dovolením příslušného uživatele.
  3. Pokud je to nezbytné pro vyšetření stížnosti na zneužití.
  4. Pokud se informace týkají činností robota a jejich další šíření je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů.
  5. Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje zveřejňovány pro určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro upřesnění informací do stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení.
  6. V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti provozovatele WikiSkript, jejich redakce, zaměstnanců a studentů lékařských fakult nebo veřejnosti.

Sdílení informací se třetími stranami

Tam, kde není stanoveno jinak, veškerý text vložený do WikiSkript je volně dostupný pro další použití.

Soukromé údaje jako e-mailové adresy nebudou předány třetím stranám, s výjimkou případu, že s předáním takové informace budete souhlasit, nebo že zákon předání takových údajů nařizuje.

Bezpečnost informací

Provozovatelé WikiSkript ani nikdo další neposkytuje žádné záruky zamezení neautorizovaného přístupu k jakýmkoli informacím, které poskytnete do WikiSkript. Tyto informace mohou být dostupné všem osobám s přístupem k serverům.

E-mail, e-mailové skupiny a IRC

E-mail

Ve svém nastavení můžete uvést svou e-mailovou adresu a umožnit ostatním přihlášeným uživatelům, aby vám zaslali e-mail prostřednictvím WikiSkript. Vaše adresa však jiným uživatelům nebude prozrazena, dokud na jejich e-mail neodpovíte, nebo případně pokud se na vaši adresu nepovede e-mail doručit. Tuto e-mailovou adresu může redakce WikiSkript použít pro hromadnou komunikaci s uživateli WikiSkript.

Pokud nezadáte e-mailovou adresu, nebudete moci požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomenete.

Ve vašem nastavení můžete kdykoli e-mailovou adresu smazat, čímž zabráníte jejímu využití.

Uživatelské údaje

Údaje o uživatelích, např. časy a počty editací, jsou veřejně dostupné v seznamech uživatelových příspěvků a v souhrnné podobě zveřejňované jinými uživateli.

Rušení uživatelských účtů

Jednou založený uživatelský účet nebude nikdy zrušen. Uživatelské jméno účtu může být v určitých případech změněno správci serverů a databází.

Mazání obsahu

Odstranění textu z WikiSkript tento text ve skutečnosti nemaže. V běžném článku se kdokoli může podívat na libovolnou předchozí verzi a uvidí její obsah. Pokud je některý článek „smazán“, libovolný uživatel WikiSkript s právem „správce“, může vidět, co bylo smazáno. Trvale smazat informace z projektů Wikimedia mohou pouze lidé s přístupem k serverům, přičemž neexistují záruky, že k tomu dojde, s výjimkou zákony vyžadovaných situací.