WikiSkripta:Nefunkční odkazy

From WikiSkripta

Níže je uveden seznam 1918 článků obsahujících chybné odkazy. Celkem je v článcích 2177 chybných odkazů. Seznam je seřazen od článků obsahujících nejvíce chybných odkazů sestupně.

Odkaz pro robota: http://wikilab.lf1.cuni.cz/brokex/?redirects

 1. Portál:Praktická cvičení z biochemie
 2. Portál:Biochemie
 3. Fórum diskuse:Testy
 4. Nukleární magnetická rezonance
 5. Nápověda:Infoboxy
 6. Protonová terapie
 7. Portál:R wiki (pro pokročilejší)
 8. Portál:Adiktologie
 9. Poruchy signalizace způsobující hyperproliferaci nádorových buněk
 10. Aktivní imunizace
 11. Portál:Patologie
 12. Gastrointestinální stromální tumor/PGS
 13. Virové infekce nervového systému
 14. Průtoková cytometrie
 15. IgG4 asociovaná nemoc/PGS
 16. Nanotechnologie v medicíně//Fullereny
 17. Kontrastování v elektronové mikroskopii
 18. Nápověda:Odkazy na mapu
 19. Gastrointestinální stromální tumor
 20. Rázová vlna
 21. Serátní léze/PGS
 22. Lymeská borrelióza
 23. Leucinóza
 24. Biochemická vyšetření pankreatu
 25. Využití atenuovaných virů
 26. Turnerův syndrom
 27. Medicína založená na důkazech
 28. Wilsonova choroba
 29. Kolorektální karcinom/PGS
 30. Portál:Biofyzika
 31. Gramnegativní anaerobní tyčinky a koky
 32. Zarděnky
 33. Gonozomálně recesivní dědičnost
 34. Těžká kombinovaná imunodeficience
 35. Historie přímých zubních výplní
 36. Serátní léze
 37. Základy vyhledávání ve volných zdrojích
 38. Toxické kovy
 39. Návrh na lázeňskou péči/PGS (VPL)
 40. Portál:Endokrinologie a metabolismus
 41. Posttraumatický stresový syndrom
 42. Urolitiáza
 43. EHealth
 44. Amyláza/charakteristika
 45. Všední denní činnosti
 46. Cockaynův syndrom
 47. Portál:Dermatovenerologie
 48. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin
 49. Angelmanův syndrom
 50. Amyláza
 51. West Nile syndrom
 52. Homosexualita
 53. Periprotetická infekce
 54. Portál:První pomoc
 55. Transmembránový transport
 56. Horečka dengue
 57. Cévní náhrady
 58. Neurofibromatóza
 59. Cystická fibróza
 60. Portál:Lékařská biologie a genetika/komentované odkazy
 61. Hepatocelulární karcinom
 62. Poruchy postavení víček
 63. Achalázie
 64. Portál:Topografická anatomie
 65. Elektronový mikroskop
 66. Reverzní transkriptáza
 67. Portál:Imunologie
 68. Liposomy a řízené uvolňování léčiv
 69. Huntingtonova choroba
 70. Motion Capture
 71. Hmota a energie
 72. Giardia lamblia
 73. Portál:Embryologie
 74. Profesní rizika práce ve zdravotnictví
 75. Aspergilové infekcie
 76. Pravidelná očkování v Česku
 77. Princip CCD kamery
 78. Vitaminy rozpustné ve vodě
 79. Entamoeba histolytica
 80. Užitečná spojení v portugalštině
 81. Von Willebrandova choroba
 82. Vysokofrekvenční elektrochirurgie
 83. Chřipka
 84. Novorozenecký screening
 85. Portál:Farmakologie
 86. Edwardsův syndrom
 87. Biomechanika krevního oběhu
 88. Evoluce druhu Homo sapiens
 89. Alzheimerova choroba
 90. Burkholderia
 91. Pitná voda
 92. Dopplerovská zobrazení
 93. Polycystická nemoc ledvin
 94. Portál:Histologie
 95. Spála
 96. Patauův syndrom
 97. Spalničky
 98. Plané neštovice
 99. Lipáza
 100. Nápověda:Dokumentace/Server WikiSkript
 101. Wolfův-Hirschhornův syndrom
 102. Crohnova choroba
 103. Mukopolysacharidózy
 104. Refluxní choroba jícnu
 105. Larsenův syndrom
 106. Inhibitory proteazomu/historie
 107. Fenylketonurie
 108. Criglerův-Najjarův syndrom
 109. Silverův-Russellův syndrom
 110. Shigelóza
 111. Akutní lymfoblastická leukemie
 112. Stenóza plicnice
 113. Touretteův syndrom
 114. Termografie
 115. Terapie peptického vředu
 116. Krevní řečiště
 117. Kontinuální měření glykemie (CGM)
 118. Gradient
 119. Helicobacter pylori
 120. Transplantace srdce
 121. Konstrukce a funkce světelného mikroskopu
 122. Kontaktní čočky
 123. Försterův rezonanční přenos energie
 124. Syndrom Cri du chat
 125. Stravování pracujících
 126. Stereomikroskop
 127. Lipidová dvojvrstva
 128. Poruchy metabolismu galaktózy
 129. Mikroskopické metody
 130. Lepra (infekce)
 131. Legislativa se vztahem k výrobě a distribuci potravin
 132. Syfilis
 133. Fotometrie
 134. Leishmania
 135. Neuromyelitis optica
 136. Mor
 137. Drug-eluting Balloon
 138. Herpesviry
 139. Portál:Anatomie
 140. Poliomyelitis anterior acuta
 141. Nehodgkinské maligní lymfomy
 142. Polydaktylie
 143. Mukopolysacharidóza IV. typu
 144. Nákazy prenášané alimentárnou cestou
 145. Mikroorganismy v potravě
 146. Dechová rehabilitace/SŠ (sestra)
 147. Beckerova muskulární dystrofie
 148. Duchennova muskulární dystrofie
 149. Blochův-Sulzbergův syndrom
 150. Dopamin
 151. Syndrom fragilního X
 152. Nestabilita repetitivních sekvencí
 153. Chronická onemocnění plic
 154. Defekty buněčné imunity
 155. Clostridium difficile
 156. Nervus facialis
 157. Časový a fyzikální rozměr biosignálů
 158. Peroxizomální onemocnění
 159. Příušnice
 160. Centrální žilní katetr
 161. Natriuretické peptidy
 162. Neinvazivní měření glykémie
 163. Poukaz na vyšetření (ošetření) DP/PGS (VPL)
 164. Poukaz na vyšetření (ošetření) ORP/PGS (VPL)
 165. Pertuse
 166. Plazmocelulární myelom
 167. Erysipel
 168. Retinoblastom
 169. Marfanův syndrom
 170. Malformace CNS
 171. Amyotrofická laterální skleróza
 172. Amfizoické améby
 173. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
 174. Evokované potenciály (2. LF UK)
 175. Fetoskopie
 176. Eustachova trubice
 177. Plicní embolie
 178. Listerióza
 179. Cor pulmonale
 180. Arteriální katetr
 181. Audiometrie
 182. Audiometrie (biofyzika)
 183. Praderův-Williho syndrom
 184. Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopatie
 185. Protinádorová terapie
 186. Metabolický syndrom
 187. Toxoplazmóza
 188. Apertův syndrom
 189. Krevní oběh plodu
 190. Cowdenové syndrom
 191. Chronická lymfatická leukemie
 192. Fabryho choroba
 193. Vředová choroba gastroduodena
 194. Klinefelterův syndrom
 195. Kolorektální karcinom
 196. Poruchy lipidového metabolismu (podrobně)
 197. Vertikalizace
 198. Heparin
 199. Kofein
 200. Herpes zoster
 201. Riedelova tyreoiditida
 202. Žádanka o schválení/PGS (VPL)
 203. Kavitace
 204. Etické a právní aspekty lékařské genetiky
 205. Umělá plicní ventilace
 206. Zvracení (onkologie)
 207. Portál:Psychiatrie
 208. Viditelné záření
 209. Nápověda:Obsah
 210. Virtuální preparát
 211. Ulcerózní kolitida
 212. Yersinia
 213. Hyperfenylalaninemie
 214. Specifická alergenová imunoterapie
 215. Ústní hygiena
 216. Babesióza
 217. Úvod do práce v biochemické laboratoři
 218. Terapie asthma bronchiale/PGS (VPL)
 219. Kortikodependentní astma
 220. Jednotný alergický syndrom dýchacích cest
 221. Β2-agonisté s rychlým nástupem účinku
 222. Poukaz na vyšetření (ošetření) FT/PGS (VPL)
 223. Hygiena
 224. Ateroskleróza
 225. Ebola
 226. Preimplantační genetická diagnostika
 227. Ataxia telangiectasia
 228. Prevence a časná diagnostika vrozených vad
 229. Dějiny ošetřovatelství/19. století
 230. Hygiena a prevence v zubním lékařství
 231. Terapie záchvatu asthma bronchiale/PGS (VPL)
 232. Postresuscitační péče
 233. Volní motorika
 234. Bazální ganglia
 235. Dědičnost krevně skupinových systémů
 236. Primární hypercholesterolemie
 237. Benigní hyperplazie prostaty
 238. Porfyrie kožní
 239. Nápověda:Redakční šablona/Obrázky a licence
 240. Porfyrie
 241. Porfyrie jaterní
 242. Cefalosporiny
 243. Poruchy metabolismu aromatických a větvených aminokyselin
 244. Dědičné metabolické poruchy
 245. Parasexuální děje u bakterií
 246. Kalprotektin ve stolici
 247. Žlutá zimnice
 248. Šíření akustického vlnění
 249. Inhalační β2-agonisté s krátkodobým účinkem
 250. Posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
 251. Ptóza
 252. Bartterův syndrom
 253. Stopové prvky
 254. Klíšťová encefalitida
 255. Asociační studie
 256. Portál:Mikrobiologie
 257. Meningismus
 258. Portál:Infekční lékařství
 259. Translace
 260. Tularémie
 261. Přerušované hladovění v prevenci a terapii diabetu
 262. Encefalitida způsobená herpes simplex viry
 263. Elementy signální transdukce jako terapeutické cíle v onkologii
 264. Konkrementy
 265. Reakce enzymového hnědnutí (1. LF UK, NT)
 266. Přehled zavedených lékárensky vyráběných léčiv
 267. Toxokaróza
 268. Zdravotní způsobilost
 269. Mechanické vlastnosti tkání - Opěrný a pohybový systém
 270. Raynaudova choroba
 271. May-Thurner syndróm
 272. Enterobióza
 273. Epidemiologie AIDS
 274. Silikóza
 275. Antrax
 276. R Markdown
 277. Katarakta
 278. Tamponáda srdeční
 279. Radioterapie
 280. Pyrimidiny
 281. Punkce
 282. Kardiomyopatie
 283. Produkční a enviromentální funkce zemědělství
 284. Prokalcitonin
 285. Hydrokéla
 286. Propionová acidémie
 287. Askarióza
 288. Popáleninový úraz
 289. Dermorespirační syndrom
 290. Asthma bronchiale/PGS (VPL)
 291. Aspergilóza
 292. Záchytová neutronová terapie
 293. Arthrogryposis multiplex congenita
 294. Zubní náhrada
 295. Transdukce
 296. Pufry, pufrační kapacita, oxidoredukce, elektrodové děje (1. LF UK, VL)
 297. Pyelonefritis hnisavá s nekrózami papil (preparát)
 298. Zlaté výplně
 299. Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu
 300. Fibrilace síní
 301. Proteus
 302. Mikroskopie pro dopadající světlo
 303. Základní neodkladná resuscitace/SŠ (sestra)
 304. Elektrická kardioverze
 305. Inhalační β2-agonista s dlouhodobým účinkem
 306. Hypotyreóza
 307. Portál:Otázky z patofyziologie (1.LF, VL)
 308. Orientace v dostupných e-zdrojích
 309. Inhibitory proteazomu/studie
 310. Osmóza
 311. Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny
 312. Organizovaný trombus s rekanalizací v arterii (preparát)
 313. Organizace státních zastupitelství
 314. Polyhydramnion
 315. Defibrilace
 316. Inhibitory proteazomu/antabus
 317. Optometrie (2. LF UK)
 318. Osteogenesis imperfecta
 319. Chikungunya
 320. Oxygenoterapie
 321. Cesiové a kobaltové ozařovače
 322. Mechanicky aktivované kanály
 323. Centrální žilní tlak
 324. Portál:Otázky z patobiochemie 2 ÚBEO (1. LF UK, VL)
 325. Pentózový cyklus, metabolismus fruktózy, galaktózy a kyseliny glukuronové
 326. Ubikvitin-proteazomový systém/historie
 327. Neisseria meningitidis
 328. MERS
 329. Charcotův-Marieův-Toothův syndrom
 330. Oligohydramnion
 331. Imunologický vývoj dítěte
 332. Nádory penisu
 333. DNA fingerprinting
 334. Cushingův syndrom
 335. Transplantace plic
 336. Inkretinová analoga
 337. Portál:Zdravotní sestra
 338. Nutriční propedeutika
 339. Cytoskelet z pohledu biofyziky
 340. Nonsense-mediated mRNA decay
 341. Portál:Zubní lékařství
 342. Autoimunitní onemocnění
 343. DNA knihovny
 344. Infračervené záření/Katalog metod v biofyzice
 345. Obrovskobuněčný kostní nádor (preparát)
 346. Cirkulující nádorové buňky
 347. Obsedantně kompulzivní porucha
 348. Idiopatická plicní fibróza
 349. Clostridium perfringens
 350. Chromozomové aberace v etiologii neoplázií
 351. Neurogeneze
 352. Obecné mechanizmy smrti nervových buněk
 353. Dandy-Walker syndrom
 354. Intimální hyperplazie
 355. Campylobacter
 356. DiGeorgův syndrom
 357. Imunokompetentní buňky
 358. Hypoxicko-ischemická encefalopatie
 359. Downův syndrom
 360. Pneumonie
 361. Portál:Lékařská biologie a genetika
 362. Portál:Onkologie
 363. Pityriasis rosea
 364. Botulismus
 365. Mycoplasma
 366. Bordetella
 367. Hemoglobinopatie
 368. Pneumonie (pediatrie)
 369. Biologie 1 (LF HK)
 370. Biologické poškození tkáně
 371. Polarimetrie (2. LF UK)
 372. Polotloušťka látek
 373. Musculi interossei manus
 374. Kličková diuretika
 375. Cytomegalovírus
 376. Virové hepatitidy
 377. Portál:Sbírka histologických preparátů (1. LF UK)
 378. Portál:Histologický atlas (3. LF UK)
 379. HHV-8
 380. Clostridium botulinum
 381. Myoklonus
 382. Portál:Otázky z neurologie (1. LF UK, VL)
 383. Stenotrophomonas
 384. Pseudomonas
 385. Burkholderia pseudomallei
 386. Burkholderia mallei
 387. Nanotechnologie v medicíně/Medicínské aplikace nanovláken
 388. Paramyxovirus
 389. Nanotechnologie v medicíně/Nanotechnologie
 390. Nanotechnologie v medicíně/Nanomedicína v onkologii
 391. Břišní tyfus
 392. Nanotechnologie v medicíně/Nanomedicína
 393. Burkholderia cepacia
 394. Záněty štítné žlázy
 395. Portál:Všeobecné praktické lékařství
 396. Diftérie
 397. Syndrom suchého oka
 398. Hemoglobin
 399. Perimetrie (2. LF UK)
 400. Míry polohy
 401. Nanokrystaly
 402. Parvoviry
 403. Bronchopulmonální dysplázie
 404. Bronchogenní karcinom/PGS
 405. Hypoglykemie
 406. Pleurální výpotek
 407. Streptococcus pyogenes
 408. Streptokináza
 409. Zajištění žilního přístupu
 410. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 411. Fluorescenční spektroskopie
 412. Streptococcus agalactiae
 413. Vitaminy rozpustné v tucích
 414. Vitamin A
 415. Hluboká žilní trombóza
 416. Lhermittův příznak
 417. HIV
 418. Strojové opracování kořenového kanálku
 419. Klinické ošetřovatelství
 420. Hepatitida E
 421. Fusobacterium
 422. Laser/Katalog metod v biofyzice
 423. Transplantace ledvin
 424. Leiomyoma uteri (preparát)
 425. Lex artis
 426. Hepatitida A
 427. Leiomyosarkom
 428. Achondroplázie
 429. Spinocelulární karcinom plic (preparát)
 430. Využití monoklonálních protilátek v medicíně
 431. Vstřebávání vitaminů a minerálů
 432. Vrozené poruchy glykosylace
 433. Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
 434. Lorentzova síla
 435. Fanconiho anémie
 436. Facebook
 437. Alkaptonurie
 438. Vyšetření moči
 439. Seznam témat k ústní zkoušce z lékařské angličtiny - 1.LF UK 2015/2016
 440. Kardiopulmonální resuscitace (pediatrie)
 441. Longova metoda
 442. Snellův zákon
 443. Adiponektin
 444. Adenoviry
 445. Spazmolytika
 446. Fetální fibronektin
 447. Smithův-Lemliův-Opitzův syndrom
 448. Akupunktura
 449. Home
 450. Feochromocytom (preparát)
 451. Hirschův index
 452. Syndrom Li-Fraumeni
 453. Trombocytopenie
 454. Tractus corticospinalis
 455. Transgenní zvířata
 456. Kolorektální karcinom/patologie
 457. Náhrada funkce ledvin
 458. Obezita
 459. Tezaurus MeSH
 460. Thomsenův syndrom
 461. Glykogenózy
 462. Hereditární hemoragická teleangiektázie
 463. Konfokální mikroskop
 464. Komplement
 465. Lipidózy
 466. Trypanosoma cruzi
 467. Trypanozomy
 468. Komplikace diabetu mellitu
 469. Truncus coeliacus
 470. Lyzosomální onemocnění
 471. Kompartmenty
 472. Maligní nádory skeletu
 473. Hemochromatóza
 474. Imunodeficience
 475. Termodynamický systém
 476. Urokináza
 477. Syntetické kanabinoidy (toxikologie)
 478. Syringomyelie
 479. Gaucherova choroba
 480. Syndrom ruka‚ noha‚ ústa
 481. Renální kolika
 482. Lasegueův příznak
 483. Hiátová hernie
 484. Lipom
 485. Laboratorní vyšetření acidobazické rovnováhy
 486. Kyselina ursodeoxycholová
 487. Plíce
 488. Kruhové urychlovače
 489. Otok
 490. Glaukom
 491. Telemedicína
 492. Tay-Sachsova choroba
 493. TNF
 494. Poruchy metabolismu lyzosomů/Deficit lyzosomálních hydroláz
 495. Geny pro funkční RNA
 496. Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2016-17/Kruh 9
 497. Trombembolická nemoc
 498. Angina pectoris
 499. Ergometrie (2. LF UK)
 500. Ankylozující spondylartritida
 501. Vliv léků na srdeční rytmus
 502. Amputace
 503. Vyšetření zraku
 504. Epilepsie/PGS (VPL)
 505. Retroviry
 506. MN systém
 507. Vyšetření sluchu. Rozdělení základních poruch podle audiogramu
 508. Rettův syndrom
 509. Riboflavin
 510. Magnetoterapie
 511. Rýma
 512. Odběry biologického materiálu
 513. Malabsorpční syndrom
 514. Anémie
 515. Maligní neuroleptický syndrom
 516. Význam a struktura chromozomů prokaryot
 517. Růstový faktor
 518. Antiarytmika
 519. Role Helicobacter pylori v patogenezi karcinomu žaludku
 520. Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplazií
 521. Excitotoxicita v patogenezi poruch CNS
 522. Malobuněčný karcinom plic (preparát)
 523. Blokátory receptorů pro angiotenzin II
 524. Seminom varlete (preparát)
 525. Léčba dermatomykóz
 526. Diuretika
 527. Retinitis pigmentosa
 528. Antibiotika
 529. X-vázaná adrenoleukodystrofie
 530. Vyšetření plicní difuze a perfuze
 531. Matematický popis farmakokinetických procesů
 532. Kyselina pangamová
 533. Klyzma
 534. Kůže
 535. Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění
 536. Mastopathia fibrosa et cystica (preparát)
 537. Materiály pro ošetření kořenového kanálku
 538. Kyselina listová
 539. Materiály s tvarovou pamětí
 540. Kumenhydroperoxid
 541. Membránový transport
 542. Ischemická choroba srdeční
 543. Nativní záznam a provokační testy
 544. Poruchy spánku a chorobné projevy související se spánkem/PGS
 545. Lactobacillus
 546. Kardiostimulátor
 547. Narkolepsie/PGS/diagnostika
 548. Membránový kanál
 549. Monitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči
 550. Maligní lymfogranulom (preparát)
 551. Městnavá papila
 552. Měření proudu
 553. Laktóza
 554. Intersticiální tekutina
 555. Ubikvitin-proteazomový systém
 556. Klinostáza
 557. Malárie
 558. Laminární proudění
 559. Měření závislosti, korelace a regrese
 560. Nanobiosenzory
 561. Kmenové potenciály
 562. Membránový protein
 563. Otoakustické emise
 564. Maze
 565. Nocardia
 566. Meningeom (preparát)
 567. Laktát
 568. Mentální anorexie
 569. Komparativní genomová hybridizace
 570. Maltóza
 571. Neisseria gonorrhoeae
 572. Kongesce
 573. Kojení
 574. Intravaskulární
 575. Intracelulární tekutina
 576. Mechanické vlastnosti tkání – úvod
 577. Kontrast obrazu mikroskopu
 578. Inverzní mikroskop
 579. Mechanismy vzniku nádorů
 580. Katetrizace močového měchýře
 581. Kongenitální toxoplazmóza
 582. Kolcemid
 583. Nestabilní angina pectoris
 584. Katatonní syndrom
 585. Intraaortální balonková kontrapulzace
 586. Mechanismy rozvoje nádorových onemocnění
 587. Kolorektální karcinom/epidemiologie
 588. Nádorové mikroprostředí
 589. Konkomitantní a paralytický strabismus
 590. Intracelulární
 591. Neurastenický syndrom
 592. Neurilemom (preparát)
 593. Nervus trigeminus
 594. Nervus opticus
 595. Nemoc z ozáření
 596. Katalog
 597. Krevní tlak
 598. Krevní sérum
 599. Nejčastější nemoci z povolání v Česku
 600. Kryochirurgie
 601. Maltotrióza
 602. Iontové pumpy
 603. Koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
 604. Kryptosporidióza
 605. Katalogy (1. LF UK, NT)
 606. Ménièrova choroba
 607. Koarktace aorty
 608. Mediastinální fibróza
 609. Inzulinová pumpa
 610. Nervus oculomotorius
 611. Koprolálie
 612. Kosmické záření, měření pozadí detektoru
 613. Nemoci z povolání − seznam, hlášení a odškodňování
 614. Katarální bronchopneumonie (preparát)
 615. Krev
 616. Krátká řada biochemických testů
 617. Mykotoxikózy
 618. Klasifikace zánětů plic (patologie)
 619. Kapavka
 620. Mitofusin
 621. Lipoprotein (a)
 622. Kalorimetrie
 623. Sekretorická otitida
 624. Močová trubice
 625. Kardiomyocyt
 626. Karcinom ledviny z jasných buněk (preparát)
 627. Klasifikace středoušních zánětů
 628. Karcinogeny
 629. KIT
 630. Mitochondrie
 631. Lipofóbní
 632. Lipolytický
 633. Lipofilní
 634. Klasifikační systémy v psychiatrii
 635. Rozšířená neodkladná resuscitace/SŠ (sestra)
 636. Kardiopulmonální resuscitace/SŠ (sestra)
 637. Možnosti detekce minimálního reziduálního onemocnění
 638. Mini Mental State Exam
 639. Lipolýza
 640. Miliární tuberkulóza plic (preparát)
 641. Možnosti a perspektivy genové terapie
 642. Karcinom pankreatu
 643. Tumory jater a podjaterní krajiny
 644. Monomolekulární film
 645. Nodulární melanom (preparát)
 646. Lutembacherův syndrom
 647. Kingella
 648. Moraxella catarrhalis
 649. Karcinom těla děložního (preparát)
 650. Monoklonální protilátka
 651. Lumbago
 652. Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus
 653. Vyšetření moči/chemické
 654. Ložisková velkokapénková steatóza jater (preparát)
 655. Morbus Scheuermann
 656. Lymfocytóza
 657. Karcinom prostaty/PGS
 658. Mozkomíšní mok
 659. Listeria monocytogenes
 660. Vyšetření mozkomíšního moku
 661. Loaóza
 662. Léčiva v těhotenství
 663. Karcinom prostaty (preparát)
 664. Lynchův syndrom
 665. Monocytóza
 666. Morfin
 667. Portál:Patobiochemie
 668. Mikuliczův syndrom
 669. Kawasakiho nemoc
 670. Ketoacidóza
 671. Musculus sternocleidomastoideus
 672. Metastatické zvápenění v ledvině (preparát)
 673. Musculus transversus abdominis
 674. Izotonický
 675. Klidový membránový potenciál
 676. Japonská encefalitida
 677. Leukodystrofie
 678. Leptomeningitis purulenta (preparát)
 679. Klidové membránové napětí
 680. Mutageneze
 681. Myalgie
 682. Ketolátky v moči/stanovení
 683. Klinické testy léčiv
 684. Myoadenomová hyperplázie prostaty (preparát)
 685. Makrofágy
 686. Ischemické změny na elektrokardiogramu
 687. Legionelóza
 688. Mycobacterium tuberculosis
 689. Legislativní požadavky pro zacházení se zdroji ionizujícího záření
 690. Myastenický syndrom
 691. Izoosmolální
 692. Kompartmentace metabolických drah
 693. Metoda zlatého standardu
 694. Migréna
 695. Lightova kritéria
 696. Limbický systém (Heslo)
 697. Magnetické pole
 698. Multi-drug resistance
 699. Multifokální fibroskleróza
 700. Lineární urychlovač v lékařství
 701. Mapa lidského genomu, HUGO, využití
 702. Jód
 703. Mukopolysacharidóza III. typu
 704. Virová karcinogeneze
 705. Mikroskopie s fázovým kontrastem
 706. Mikce
 707. Musculus pronator quadratus
 708. Juvenilní hyperbilirubinémie
 709. Migréna (patofyziologie)
 710. Magnetický dipól
 711. Jodurie
 712. Kardiopulmonální resuscitace novorozence
 713. Klebsiella
 714. Srdce
 715. Jícen
 716. Jägerovy tabulky
 717. Ketolátky v moči
 718. Mentální retardace
 719. Poruchy reprodukce
 720. Tinnitus
 721. Tietzův syndrom
 722. Tetrodotoxin
 723. Tetrametylbenzidin
 724. Tonometr
 725. Totální endoprotéza kolenního kloubu
 726. Transferin
 727. Transcelulární tekutina
 728. Tractus corticonuclearis
 729. Toxoplasma gondii
 730. Tetanus
 731. Testování statistických hypotéz
 732. Tepelné ztráty organismu
 733. Telomery a telomerasa
 734. Taxonomie virů
 735. Tachykardie
 736. Tepelně-vlhkostní mikroklima
 737. Terapie asthma bronchiale
 738. Termodynamická rovnováha
 739. Teratologie
 740. Terapie suchou jehlou
 741. Terapie osteoporózy
 742. Transkulturální psychiatrie
 743. Transplantace pankreatu
 744. Ubikvitinace
 745. Třes
 746. Těžká kongenitální Kostmannova neutropenie
 747. Tyčinky
 748. Uhlokopská pneumokonióza
 749. Ulceroflegmonózní appendicitis (preparát)
 750. Umělé tkáně
 751. Umělá plicní ventilace/SŠ (sestra)
 752. Ultrazvukové vlnění
 753. Ulcus pepticum chronicum (preparát)
 754. Typy dat
 755. Využití ketolátek
 756. Trichomonas vaginalis
 757. Trichinelóza
 758. Transpozice velkých tepen
 759. Transpolarizace
 760. Trichurióza
 761. Trigonum suboccipitale
 762. Tvorba ketolátek
 763. Tuberkulózní perikarditida (preparát)
 764. Tuberkulóza (pneumologie)
 765. Tuberkulóza (pediatrie)
 766. Tabes dorsalis (preparát)
 767. TENS
 768. Střední objem erytrocytu
 769. Strongyloides stercoralis
 770. Stroncium-ranelát
 771. Stres endoplazmatického retikula
 772. Střelné rány
 773. Tupá poranění
 774. Svrab
 775. Subakutní sklerózující panencefalitida
 776. Ucpání nosu a úst
 777. Tupá poranění vnitřních orgánů
 778. Streptococcus pneumoniae
 779. Streptococcus mutans
 780. Srdeční skelet
 781. Sprievodca:MAIS LF SZU
 782. Sprievodca:ISIC LF SZU
 783. Spinální svalové atrofie (pediatrie)
 784. Srovnání mikroskopických technik
 785. Standardní model částicové fyziky
 786. Zinek
 787. Status epilepticus (pediatrie)
 788. Staphylococcus
 789. Stanovení Transferinu
 790. Sympatolytika
 791. Symport
 792. Syntéza biologických polymerů
 793. Synoviální tekutina
 794. Syndrom solitárního rektálního vředu
 795. Syndrom rizikového chování v dospívání
 796. Systolický objem
 797. Sérový amyloid A
 798. Viskozita
 799. Transport tepla
 800. Tepelná zařízení
 801. Síly působící mezi molekulami
 802. Syndrom hyperimunoglobulinemie IgM
 803. Syndrom horní hrudní apertury
 804. Syndrom akutní dechové tísně
 805. Syndrom Churgův-Straussové
 806. Syndrom 47,XYY
 807. Syndrom 47,XXX
 808. Syndrom dlouhého QT intervalu
 809. Syndrom epikonu
 810. Syndrom horní duté žíly
 811. Syndroma caudae equinae
 812. Syndrom konu
 813. Urgentní inkontinence moči
 814. Usherův syndrom
 815. Nápověda:Podstránky
 816. Nápověda:Obrázky/externí
 817. Nápověda:Interwiki
 818. Nápověda:Dokumentace/Aktuální konfigurace
 819. Nápověda:Tabulky
 820. Nápověda:Video
 821. Portál:Gynekologie a porodnictví
 822. Portál:Gastroenterologie
 823. Portál:Hygiena
 824. Portál:Epidemiologie
 825. Žírné buňky
 826. Škrcení
 827. Úvod do ošetřovatelství
 828. Úvod do odbourávání lipidů a metabolismu ketolátek
 829. Úprava vody v polních podmínkách
 830. Zánět granulomatózní
 831. Úvod nutriční terapie (1. LF UK, NT)
 832. Čichová dráha
 833. Šestá nemoc
 834. Šestinedělí
 835. Řádové ošetřovatelství
 836. Čtyřpolní a kontingenční tabulka
 837. Portál:Interní propedeutika
 838. Portál:Nefrologie
 839. Portál:Patofyziologie
 840. Portál:Oční lékařství
 841. Portál:Otázky z radiodiagnostiky (1. LF UK, VL)
 842. Portál:Otázky z patofyziologie (1. LF UK, VL)
 843. Portál:Pracovní lékařství
 844. Portál:Praktika z fyziologie (1. LF UK, VL)
 845. Portál:Základy imunologie
 846. Portál:Všeobecné praktické lékařství/nápověda
 847. Portál:Veřejné zdravotnictví
 848. Portál:Radiodiagnostika
 849. Portál:Otázky z patobiochemie 3 ÚLBLD (1. LF UK, VL)
 850. Portál:Otázky z patobiochemie 1 ÚDMP (1. LF UK, VL)
 851. Portál:Otorhinolaryngologie
 852. Portál:Nutriční terapie
 853. Portál:Neurologie
 854. Portál:Neodkladná medicína
 855. Portál:Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)
 856. Portál:Otázky z biologie a lékařské genetiky (1. LF UK, VL)
 857. Portál:Otázky z patobiochemie (1. LF UK, VL)
 858. Portál:Otázky z modulu IB (3. LF UK, VL)
 859. Portál:Otázky z biologie a lékařské genetiky (1. LF UK, ZL)
 860. Základy práce v RStudiu
 861. Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří
 862. Vlivy extrémních teplot na živé organismy
 863. Vkládání genů pomocí bílkovin s motivem zinkových prstů
 864. Vizualizační systémy pro lektinovou histochemii a imunohistochemii
 865. Vitamin B12
 866. Vlnová délka
 867. Vnitřní faktor
 868. Vyšetření kůže a kožních adnex dítěte
 869. Vyšetření hybných stereotypů
 870. Vyšetření funkce štítné žlázy
 871. Využití laserů v medicíně
 872. Virus herpes simplex
 873. Virové gastroenteritidy
 874. Vaskulární demence
 875. Van Buchemova nemoc
 876. Vady optických soustav
 877. Užitečná spojení v italštině
 878. Vegetativní nervová soustava (fyziologie)
 879. Vena brachiocephalica
 880. Vibrio
 881. Verruca vulgaris (preparát)
 882. Vena subclavia
 883. Vena jugularis interna
 884. Vyšetření moči při infekci močových cest
 885. Vzdělávání sester
 886. Zevní léčiva v dermatologii
 887. Zellwegerův syndrom
 888. Zdravotní a hygienická problematika bazénů
 889. Zajištění dýchacích cest
 890. Zlomeniny diafýzy femuru
 891. Zlomeniny čéšky
 892. Zvláštnosti chorob ve stáří
 893. Zrakové evokované potenciály
 894. Způsoby vylučování
 895. Zonula adherens
 896. Yersinia pseudotuberculosis
 897. Yersinia pestis
 898. WHO klasifikace nádorů centrální nervové soustavy
 899. Vývoj kardiovaskulárního systému
 900. Výduť břišní aorty
 901. Vztah mikroorganismů a makroorganismů
 902. Warfarin
 903. Waterhouseův-Friderichsenův syndrom
 904. Yersinia enterocolitica
 905. X-vázaný lymfoproliferativní syndrom
 906. Wiskottův-Aldrichův syndrom
 907. Spektrofotometrie (2. LF UK)
 908. Spektinomycin
 909. Plicní edém
 910. Plicní arteriální hypertenze
 911. Pleiotropie
 912. Platysma
 913. Plodová voda
 914. Plátci zdravotního pojištění, finanční zdroje
 915. Polymorfismus
 916. Pojiva
 917. Pneumonie u větších dětí
 918. Pneumonie u kojenců
 919. Plaque indexy
 920. Plantografie
 921. Pes planovalgus
 922. Pervitin
 923. Periventrikulární leukomalacie
 924. Perisplenitis cartilaginea (preparát)
 925. Peutz-Jeghersův syndrom
 926. Phlebovirus
 927. Sloučeniny dusíku v pitné vodě
 928. Pinguecula
 929. Pigmentový névus smíšený (preparát)
 930. Phytohaemagglutinin
 931. Polymyalgia rheumatica
 932. Polypy tlustého střeva
 933. Prameny medicínského práva v Česku
 934. Pracovnělékařské prohlídky osob
 935. Pracovní úraz
 936. Požadavky na kvalitu pitné vody
 937. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka
 938. Vztah mezi lékařem a pacientem
 939. Prevence
 940. Prenatální diagnostika
 941. Preeklampsie
 942. Pravé kiahne
 943. Poxviry
 944. Potravinová bezpečnost
 945. Poranění nosiče (C1)
 946. Polytrauma
 947. Polysacharidy (1. LF UK, NT)
 948. Polypózní adenom rekta (preparát)
 949. Poruchy barvocitu
 950. Poruchy kalciofosfátového metabolismu
 951. Poruchy signalizace apoptózy v nádorových buňkách
 952. Intelekt
 953. Poruchy pohlavní diferenciace a pohlavního zrání
 954. Periproktální píštěl
 955. Peptococcus
 956. Onemocnění z nadbytku nebo nedostatku živin
 957. Onemocnění jícnu
 958. Onchocerkóza
 959. Olejnatá semena (1. LF UK, NT)
 960. Onemocnění z nedostatku živin
 961. Onkogeny a protoonkogeny
 962. Orální tolerance
 963. Optický mikroskop
 964. Optická mřížka
 965. Onkotický tlak
 966. Způsoby korekce refrakčních vad
 967. Oko (biofyzika)
 968. Násilná smrt
 969. Nádorové registry
 970. Nykturie
 971. Nutrigenetika
 972. Věšení
 973. Stárnutí organismu
 974. Odchlípení sítnice
 975. Oculocardiálny reflex
 976. Obrna
 977. Obezita (pediatrie)
 978. Os temporale
 979. Osmolalita séra
 980. Parathormon/teriparatid
 981. Parainfluenza
 982. Papilární sval
 983. Panlaserfotokoagulace
 984. Parazitismus
 985. Pars plana vitrektomie
 986. Využití kyseliny glukuronové
 987. Patologické uložení placenty
 988. Pasteurella
 989. Pasivní transport
 990. Panická porucha
 991. Palpace cév a tlakové body na hlavě a na krku
 992. Otrava metanolem
 993. Otevřená Botallova dučej
 994. Osteosarkom (preparát)
 995. Osteoporóza
 996. Oxidativní fáze pentózového cyklu
 997. Regenerační (neoxidační) fáze pentózového cyklu
 998. PYR test
 999. Termoterapie
 1000. Oxidačný stres
 1001. Prevence a screening v onkologii
 1002. Primární hyperaldosteronismus
 1003. Salmonella
 1004. Sacharóza
 1005. Roztroušená skleróza
 1006. Rozlišovací schopnost lidského oka
 1007. Salmonelová enteritida
 1008. Sarkoidóza uzliny (preparát)
 1009. Schizofrenie
 1010. Schizoafektivní poruchy
 1011. Schistosomóza
 1012. Scavenger receptory
 1013. Rozdíl mezi průměrnou a maximální délkou života
 1014. Rotavirová enteritida
 1015. Revmatoidní artritida
 1016. Retrográdní
 1017. Retenční cysty cervikálních žlázek (preparát)
 1018. Respirační syncyciální virus
 1019. Revmatoidní artritis (preparát)
 1020. Reyův syndrom
 1021. Rossova operace
 1022. Rohovkový vřed
 1023. Rhodococcus
 1024. Rezistence klinicky významných bakterií k ATB
 1025. Sedativa
 1026. Sedimentace erytrocytů
 1027. Skloionomerní cement
 1028. Skiaskopie
 1029. Sjögrenův syndrom
 1030. Sinus cavernosus
 1031. Skolióza
 1032. Sledování fyziologických funkcí
 1033. Spectral Karyotyping
 1034. Spavá nemoc
 1035. Smolka
 1036. Smlouva o cestovních výdajích
 1037. Simultánní kombinovaná imunizace
 1038. Shigella
 1039. Senzorický receptor
 1040. Selfmonitoring glykemie
 1041. Sekundární amyloidóza ledvin (preparát)
 1042. Sekundární amyloidóza jater (preparát)
 1043. Septické metastatické abscesy plíce (preparát)
 1044. Seznam histologických preparátů (1. LF UK)
 1045. Sheehanův syndrom
 1046. Sfingolipidy
 1047. Seznam literatury z anatomie
 1048. Repolarizace
 1049. Replikativní stárnutí
 1050. Pseudomembranózní enterokolitida
 1051. Pseudogen
 1052. Právní zabezpečení a sociální ochrana ženy v těhotenství a mateřství
 1053. Práh sluchu a sluchové pole
 1054. Pseudomonas aeruginosa
 1055. Pterygium
 1056. Pöldingerův suicidální rozvoj
 1057. Pátá nemoc
 1058. Pyospermie
 1059. Ptyalin
 1060. Práce specifických skupin osob
 1061. Proč bych se měl právě já učit R
 1062. Proteolytický
 1063. Proteinkináza A
 1064. Prolaktin
 1065. Principy diagnostických zobrazovacích metod
 1066. Proteus mirabilis
 1067. Proteáza
 1068. Vyšetřovací metody v urologii
 1069. Urodynamická vyšetření
 1070. Provazec semenný
 1071. Protilátky ke gliadinu
 1072. Přenos elektronů
 1073. Přerušení výkonu povolání lékaře v Česku
 1074. Refrakterní hypertenze
 1075. Reflex úchopový
 1076. Referenční manažery
 1077. Reaktivní artritida
 1078. Refrakční vady
 1079. Regenerativní medicína
 1080. Reliabilita
 1081. Regurgitace
 1082. Regulace syntézy cholesterolu
 1083. Regulace produkce erytrocytů
 1084. Ranné infekce
 1085. Rankineho teplotní stupnice
 1086. Q horečka
 1087. Působení vysokých teplot na organismus
 1088. Přípravek používaný při eradikaci Helicobacter pylori
 1089. Přirozený výběr
 1090. RNA viry
 1091. ROC křivka
 1092. Radioimunoanalýza (RIA)
 1093. Radioaktivita (2. LF UK)
 1094. Radioaktivita
 1095. Novorozenecké pneumopatie
 1096. Žloutenka (pediatrie)
 1097. Acidobazické indikátory
 1098. Acidobazické reakce
 1099. Šok
 1100. Úraz
 1101. Zúžení a uzávěry aorty a pánevních tepen
 1102. Actinobacillus
 1103. Adamsův-Stokesův syndrom
 1104. Adenylátcykláza
 1105. Adenom nadledviny (preparát)
 1106. Adenokarcinom tlustého střeva (preparát)
 1107. Addisonova choroba
 1108. Zánětlivý pseudotumor
 1109. Zlomeniny zápěstí a ruky
 1110. Zlomeniny distálního radia
 1111. Zlomeniny hlavice humeru
 1112. Zlomeniny distálního konce humeru
 1113. Zlomeniny diafýzy humeru
 1114. Zlomeniny diafysy radia a ulny
 1115. Zlomeniny humeru
 1116. Zlomeniny klíční kosti
 1117. Zlomeniny předloktí
 1118. Zlomeniny proximálního radia
 1119. Zlomeniny proximální ulny
 1120. Zlomeniny lopatky
 1121. Adrenalin
 1122. Aeromonády a plesiomonády
 1123. Akutní skrótum
 1124. Fourniérova gangréna
 1125. Akutní nekróza pankreatu
 1126. Myeloproliferativní choroby
 1127. Leukemie z vlasatých buněk
 1128. Albinismus
 1129. Alergická bronchopulmonálna aspergilóza
 1130. Chinolony
 1131. Aminoglykosidy
 1132. Alternativní medicína
 1133. Alportův syndrom
 1134. Leukemie
 1135. Chronická myeloidní leukemie
 1136. Pasivní imunizace
 1137. Členění očkování v Česku
 1138. Aglutinogen
 1139. Aferentní
 1140. Afakie
 1141. Infekce ohrožující plod
 1142. Akustika
 1143. Hypoxie
 1144. Akutní horská nemoc
 1145. Akutní hemoragická nekróza pankreatu (preparát)
 1146. Akutní epiglotitida
 1147. Volkmannova ischemická kontraktura
 1148. Tříselný kanál
 1149. Pseudotumory
 1150. Psoriatická artritida
 1151. Progresivní změny
 1152. Prodloužené hojení zlomenin
 1153. Principy léčby obezity
 1154. Puerperální sepse
 1155. Převodní systém srdeční
 1156. Retroperitoneum
 1157. Reparace
 1158. Regio cubitalis
 1159. Regenerace
 1160. Postižení ledvin u diabetes mellitus
 1161. Posthemoragická anémie
 1162. Portokavální anastomózy
 1163. Portální hypertenze
 1164. Polyp
 1165. Peritonitida
 1166. Perikarditida (patologie)
 1167. Poruchy embryonálního vývoje tkání
 1168. Poruchy hojení zlomenin
 1169. Posmrtné změny
 1170. Poruchy mezibuněčné hmoty
 1171. Poruchy metabolismu vody
 1172. Poruchy metabolismu glykogenu
 1173. Ruptura šlachy m.supraspinatus
 1174. Sarkoidóza (patologie)
 1175. Trikuspidální stenóza
 1176. Trombóza
 1177. Trikuspidální regurgitace
 1178. Trigonum deltoideopectorale
 1179. Tracheostomie
 1180. Truncus sympaticus
 1181. Tuberkulóza (patologie)
 1182. Tříselné kýly
 1183. Tyreotoxikóza
 1184. Tyreotoxická krize
 1185. Tuková tkáň
 1186. Toxický adenom
 1187. Tenké střevo
 1188. Smithova zlomenina
 1189. Slizniční imunitní systém
 1190. Sideropenická anémie
 1191. Sdružené zlomeniny radia a ulny
 1192. Smrt
 1193. Smíšené nádory
 1194. Systémové vaskulitidy
 1195. Steatóza
 1196. Srdeční selhání (patologie)
 1197. Srdeční selhání (interna)
 1198. Glykopeptidy
 1199. Makrolidy
 1200. První pomoc
 1201. Aplikace infuzí
 1202. Poruchy srdečního rytmu
 1203. Ligamentum latum uteri
 1204. Hemotorax
 1205. Podávání transfuzí
 1206. Aplikace injekcí
 1207. Arboviry
 1208. Arabidopsis thaliana
 1209. Aquaretika
 1210. Apraxie
 1211. Empyém
 1212. Crush syndrom
 1213. Onychomykóza
 1214. Anxiolytika
 1215. Nemoc z kočičího škrábnutí
 1216. Erysipeloid
 1217. Echinokokóza
 1218. Léčba ischemické choroby srdeční
 1219. Aortální stenóza
 1220. Bradyarytmie a raménkové blokády
 1221. Bradyarytmie
 1222. Bikuspidální aortální chlopeň
 1223. Arytmie (pediatrie)
 1224. Arteria carotis externa
 1225. Arteria carotis interna
 1226. Dilatační kardiomyopatie
 1227. Onemocnění chlopní pravého srdce
 1228. Arytmogenní dysplazie pravé komory
 1229. Articulatio radioulnaris distalis
 1230. Epidurální hematom
 1231. Restrikční kardiomyopatie
 1232. Ashermanův syndrom
 1233. Atomová absorpční fotometrie
 1234. Ateroskleróza koronární arterie (preparát)
 1235. Atelektáza
 1236. Astma
 1237. Arteria meningea media
 1238. Zuby
 1239. Kosti lebky
 1240. Meatus acusticus internus
 1241. Jazyk
 1242. Hlavové nervy
 1243. Dutina nosní
 1244. Mízní systém hlavy a krku
 1245. Regio cervicalis lateralis
 1246. Vývoj zubů
 1247. Trigonum submandibulare
 1248. Trigonum caroticum
 1249. Svaly hlavy
 1250. Dermatofytózy
 1251. Brucelóza
 1252. Azbest
 1253. Anterográdní
 1254. Anorganické látky v budovách
 1255. Angiofibrom nosohltanu
 1256. Aneurysma mozkové arterie (preparát)
 1257. Antianemika
 1258. Kardioinhibitory
 1259. Antiemetika
 1260. Antidiaroika
 1261. Antidepresiva
 1262. Kardiotonika
 1263. Analytické studie
 1264. Analogově digitální a digitálně analogový převod
 1265. Krönleinův výstřel
 1266. Lichtenbergovy obrazce
 1267. Ammusatovy trhliny
 1268. Aminopterin
 1269. Vankomycin
 1270. Amniocentéza
 1271. Amoniak
 1272. Kongo červeň
 1273. Amyloidóza/PGS
 1274. Amylin
 1275. Amplatzerův okluder
 1276. Laxativa
 1277. Antihistaminika
 1278. Antitrombin III
 1279. Antitrypsin
 1280. Antiparkinsonika
 1281. Antioxidační ochrana lidského těla
 1282. Venofarmaka
 1283. Antičástice
 1284. Antrakóza
 1285. Pooperační komplikace v ráně
 1286. Pigment
 1287. Krvácení
 1288. Druhy stehů v chirurgii
 1289. Renin-angiotenzin-aldosteronový systém
 1290. Přímá vazodilatancia
 1291. Blokátory kalciového kanálu
 1292. Arteriální hypertenze
 1293. Antihypertenziva
 1294. Histamin
 1295. Centrálně působící alfa 2-mimetika
 1296. Distální diuretika
 1297. Osmotická diuretika
 1298. Kalium šetřící diuretika
 1299. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
 1300. Diuretika proximálního tubulu
 1301. Patologické zvápenění
 1302. Paroxysmální noční hemoglobinurie
 1303. Regulace genové exprese u eukaryot
 1304. Regulace genové exprese u prokaryot
 1305. RNA
 1306. Přímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin
 1307. Přenos signálů v buňkách
 1308. Rekombinantní DNA
 1309. Reparační mechanismy organismu a jejich genetická kontrola
 1310. Screening dědičných chorob
 1311. Rh systém
 1312. Reprodukce bakterií
 1313. Replikace DNA
 1314. Prokaryota
 1315. Principy terapie dědičných chorob
 1316. Organely
 1317. Polymorfismy nukleových kyselin
 1318. Nádory s familiárním výskytem
 1319. Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou NK
 1320. Mutátorové geny, stabilita buněčného genomu
 1321. Populační polymorfismy a jejich příčiny
 1322. Postnatální prevence dědičných chorob
 1323. Principy podpůrné léčby v hematoonkologii
 1324. Prekoncepční prevence dědičných chorob a vad
 1325. Posttranslační úpravy
 1326. Posttranskripční úpravy
 1327. Selekce a její typy
 1328. Struktura DNA
 1329. Absces
 1330. Absces plic
 1331. Abbeho teorie
 1332. AIDS
 1333. Základní zákony genetiky
 1334. Abúzus alkoholu
 1335. Aktinomykóza
 1336. Apoptóza
 1337. Anémie ze snížené tvorby erytrocytů
 1338. Antitrombotika
 1339. Anasarka
 1340. Znak (genetika)
 1341. Vznik a vývoj druhů
 1342. Systémový lupus erythematodes
 1343. Teratogeneze
 1344. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů
 1345. Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů
 1346. Struktura bakterií
 1347. Transformace
 1348. Transkripce
 1349. Viry
 1350. Urgentní stavy v pneumologii
 1351. Tumor supresorové geny
 1352. Translace membránových a exkrečních proteinů
 1353. Mutageny a mutageneze
 1354. Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí
 1355. Gastroskopie
 1356. Genetická zátěž populace
 1357. Gametogeneze
 1358. Fyzikální metody genového mapování
 1359. Ekologie, ekogenetika
 1360. Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti
 1361. Genetika Ig, B a T receptorů
 1362. Genová vazba
 1363. Genová kontrola tvorby protilátek
 1364. Genotyp a prostředí
 1365. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace
 1366. Dvojčecí metoda
 1367. Dihybridismus, interakce nealelních genů, polyhybridismus
 1368. Buněčná membrána
 1369. Buněčné jádro