Facilitovaná difuze

Z WikiSkript

Heslo

Facilitovaná difuze je typ pasivního transportu, při kterém přecházejí přes membránu látky po svém elektrochemickém gradientu pomocí přenašečů zabudovaných do membrány. Kapacita přenašeče je limitována, proto při vzestupu koncentrace difundované látky nejprve stoupá rychlost difuze, při nasycení kapacity přenašeče (tj. od určité „kritické“ koncentrace přenášené látky) se už rychlost difuze nemění. Tím se facilitovaná difuze liší od prosté difuze látek, při které rychlost difuze stoupá přímo úměrně s koncentrací difundované látky. Tento typ difuze je využíván pro transport látek spojených s metabolismem buňky a dalších látek potřebných pro fungování buněk - např. aminokyseliny, proteiny, ionty větších rozměrů.


Odkazy

Související články

Zdroj