Symport

Z WikiSkript


Heslo
Typy symportu

Symport je jedním z typů sekundárně aktivního transportu, při kterém látka A přestupuje přes membránu proti chemickému nebo koncentračnímu gradientu a zároveň s látkou A se přes membránu přesouvá látka B ve směru svého chemického nebo elektrického gradientu. Při symportu jsou obě látky přesouvány přes buněčnou membránu stejným směrem. Příkladem je vstřebávání glukózy v tenkém střevě, kdy glukóza je transportována z lumen střeva do enterocytu proti koncentračnímu gradientu a zároveň je do enterocytu resorbován sodík po koncentračním gradientu. Gradient pro sodík je vytvářen Na+-K+-ATPázou v jiné části membrány.


Odkazy

Zdroj


Související články