Filtrace (fyziologie)

Z WikiSkript


Heslo

Z fyziologického hlediska se pojem filtrace používá pro pochod, při kterém je rozpouštědlo (nejčastěji voda) přesouváno přes membránu z jednoho prostoru do druhého na základě rozdílných hydrostatických tlaků na obou stranách membrány. Tekutina se přemisťuje z místa s vyšším hydrostatickým tlakem do místa s nižším hydrostatickým tlakem. Příkladem je filtrace tekutiny z krevních cév do intersticia nebo tvorba primární moči v ledvinném gromeluru.

Je-li membrána, přes kterou tekutina přechází, alespoň částečně prostupná pro rozpuštěné látky, může s sebou tekutina strhávat i molekuly látky – viz tah rozpouštědla.

Odkazy

Související články

Zdroj