Enterocyt

From WikiSkripta

Heslo
Enterocyt

Enterocyty jsou cylindrické buňky, které tvoří většinu buněk sliznice střeva. Na luminální straně jsou enterocyty vybaveny kartáčovým lemem (lépe vyvinutým v tenkém střevě, méně vyvinutým v tlustém střevě). Enterocyty mají zejména sekreční a resorpční funkci. Enterocyty v tenkém střevě jsou i zdrojem trávicích enzymů.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŠVÍGLEROVÁ, Jitka a Jana SLAVÍKOVÁ. Fyziologie gastrointestinálního traktu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 9788024615264.