Osmóza

Z WikiSkript


Heslo
Osmotický tlak

Osmóza je typ pasivního transportu, při kterém přestupuje rozpouštědlo (nejčastěji voda) přes polopropustnou membránu z prostoru s méně koncentrovaným roztokem do prostoru s více koncentrovaným roztokem. Polopropustná membrána je v tomto případě propustná pro rozpouštědlo a méně propustná nebo nepropustná pro rozpuštěné látky. Je-li polopropustná mebrána alespoň částečně prostupná pro rozpuštěné látky, může s sebou voda přestupující přes membránu strhávat i molekuly rozpuštěné látky – viz tah rozpouštědla. Velikost osmózy je dána rozdílem osmotických tlaků na obou stranách polopropustné membrány. Osmóza je vlastně specifickým příkladem difuze. Obecně ale osmóza funguje nejen pro kapaliny, ale i pro plyny. Může také probíhat proti gradientu koncentrace a nejde o úplně pasivní proces[1].


Odkazy

Zdroje

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Osmóza [online]. Poslední revize 18. 2. 2009, [cit. 12.11.2010]. <https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Osmóza>.

Reference

  1. Phys.org. Osmosis : Everything you know about it is (probably) wrong [online]. ©2013. Poslední revize 2013-04-01, [cit. 2015-03-18]. <https://phys.org/news/2013-04-osmosis-wrong.html>.

Související články