WikiSkripta:Učitelé

Z WikiSkript

Na této stránce je seznam uživatelských účtů, u nichž bylo ověřeno, že patří pedagogům lékařských fakult. Tento přehled má význam pro redakci Wikiskript.

Tuto stránku mohou editovat pouze správci a administrátoři. O doplnění či opravy můžete požádat v diskusi.


Login Jméno Ústav Fakulta Kontakt Příspěvky
AdamNov MUDr. Adam Novotný Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK [1] příspěvky uživatele
Aleksi Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK [2] příspěvky uživatele
Alice s. Mgr. Alice Strnadová, MBA Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK [3] příspěvky uživatele
Aperina Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU [4] příspěvky uživatele
Azrael MUDr. Antonín Šípek Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK [5] příspěvky uživatele
Barri MUDr. Magdalena Kašparová Dětská stomatologická klinika 2. LF UK [6] příspěvky uživatele
Blaha Josef MUDr. Josef Bláha Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK [7] příspěvky uživatele
Bušková MUDr. Jitka Bušková, PhD. Neurologická klinika 1. LF UK [8] příspěvky uživatele
Cedim MUDr. Miroslava Čedíková Ústav histologie a embryologie LFP UK [9] příspěvky uživatele
Certikova MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK [10] příspěvky uživatele
CeSt RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK [11] příspěvky uživatele
Ctirad MUDr. Ctirad Lakomý Neurologická klinika 1. LF UK [12] příspěvky uživatele
DRobert MUDr. Robert Pleskot KARIM 1. LF UK [13] příspěvky uživatele
Ekudl MUDr. Eva Kudlová, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK [14] příspěvky uživatele
Erikalencova MUDr. Erika Lenčová Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK [15] příspěvky uživatele
Eruzi Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK [16] příspěvky uživatele
Eva Marková Mgr. Eva Marková Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK [17] příspěvky uživatele
Fduska MUDr. František Duška, PhD. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK [18] příspěvky uživatele
Flisk Doc. MUDr. František Liška, PhD. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK [19] příspěvky uživatele
Fucikova terezie Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK [20] příspěvky uživatele
Galko MUDr. Jan Galko Ústav patologie 1. LF UK [21] příspěvky uživatele
Hana Kalistová MUDr. Hana Kalistová, PhD. Neurologická klinika 1. LF UK [22] příspěvky uživatele
Histolog Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK [23] příspěvky uživatele
Hoferka MUDr. Petr Hoferka Chirurgická klinika 1. LF UK [24] příspěvky uživatele
Jan Pláteník MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [25] příspěvky uživatele
Jan Roth Prof. MUDr. Jan Roth, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK [26] příspěvky uživatele
Janča Mgr. Jana Mlýnková Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK [27] příspěvky uživatele
Jcrk MUDr. Jiřina Crkovská Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [28] příspěvky uživatele
Jdanes Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK [29] příspěvky uživatele
Jiri havranek MUDr. Jiří Havránek Pediatrická klinika 1. LF UK [30] příspěvky uživatele
Jenick MUDr. Jan Matek I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK [31] příspěvky uživatele
Jirben MUDr. Jiří Beneš Anatomický ústav 1. LF UK [32] příspěvky uživatele
Jitste Mgr. Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK [33] příspěvky uživatele
Jkl MUDr. Jiří Keller Neurologická klinika 3.LF a FNKV 3. LF UK [34] příspěvky uživatele
Jolana MUDr. Mgr. Jolana Těšinová Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK [35] příspěvky uživatele
Josef Fontana MUDr. Josef Fontana Oddělení biochemie 3. LF UK [36] příspěvky uživatele
Jpeta MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK [37] příspěvky uživatele
Jrames RNDr. Jiří Rameš Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN [38] příspěvky uživatele
Karel Smetana Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Anatomický ústav 1. LF UK [39] příspěvky uživatele
Katy MUDr. Klára Sedláková, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK [40] příspěvky uživatele
Kbobk RNDr. Klára Bobková, PhD. Ústav biologie a genetiky 1. LF UK [41] příspěvky uživatele
Kcerny Mgr. Karel Černý, Ph.D. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK [42] příspěvky uživatele
Kemlink MUDr. David Kemlink, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK [43] příspěvky uživatele
Kocna MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK [44] příspěvky uživatele
Kralikovaeva MUDr. Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK [45] příspěvky uživatele
Krasulová MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1. LF UK [46] příspěvky uživatele
Kutinova MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK [47] příspěvky uživatele
Kymplová MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK [48] příspěvky uživatele
Kychot RNDr. Petr Heřman Ústav biofyziky 2. LF UK [49] příspěvky uživatele
Lam MUDr. Lukáš Lambert Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN 1. LF UK [50] příspěvky uživatele
LAr Ing. Libuše Arnoštová, CSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [51] příspěvky uživatele
Lfial MUDr. Lenka Fialová, CSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [52] příspěvky uživatele
Magdalena skorepova doc. MUDr. Magdaléna Skořepová, CSc. Dermatovenerologická klinika 1. LF UK [53] příspěvky uživatele
Manka MUDr. Eva Maňáková, PhD. Ústav histologie a embryologie 3. LF UK [54] příspěvky uživatele
Mik MUDr. Mikuláš Mlček, PhD. Fyziologický ústav 1. LF UK [55] příspěvky uživatele
Misstery MUDr. Michaela Miklíková Ústav histologie a embryologie LFP UK [56] příspěvky uživatele
Mleni MUDr. Martin Leníček, PhD. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK [57] příspěvky uživatele
Mmase MUDr. Martin Mašek, PhD. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK [58] příspěvky uživatele
Mspacek MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK [59] příspěvky uživatele
Muzikj Ing. Jan Mužík Ph.D. Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK příspěvky uživatele
MUDr. Stanislav Trča MUDr. Stanislav Trča, PhD. I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK [60] příspěvky uživatele
Mvejr MUDr. Martin Vejražka, PhD. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [61] příspěvky uživatele
Nemejcova MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. Patologický ústav 1. LF UK [62] zkontrolované články (funguje přes OTRS)
Nemekar MUDr. Karel Němec Ortopedická klinika LF HK [63] příspěvky uživatele
OSeda Prof. MUDr. Ondřej Šeda, PhD. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK [64] příspěvky uživatele
Otovab Doc. RNDr. Berta Otová, CSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK [65] příspěvky uživatele
Patofon MUDr. Jiří Slíva, Ph.D Ústav farmakologie 3. LF UK, Farmakologický ústav 2. LF UK 3. LF a 2. LF UK [66] příspěvky uživatele
Pau RNDr. Hana Paulová, CSc. Biochemický ústav LF MU [67] příspěvky uživatele
PAVLIK55 MUDr. Emil Pavlík, CSc. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK [68] příspěvky uživatele
Pavlikova.gabca MUDr. Gabriela Pavlíková Stomatologická klinika 1. LF UK [69] příspěvky uživatele
Pavlíková PhDr. Pavla Pavlíková Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK [70] příspěvky uživatele
Pdusek MUDr. Petr Dušek Neurologická klinika 1. LF UK [71] příspěvky uživatele
Petra.havr MUDr. Petra Havránková Neurologická klinika 1. LF UK [72] příspěvky uživatele
Pjanu MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK [73] příspěvky uživatele
Pjesina Doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK [74] příspěvky uživatele
PMar Doc. MUDr. Pavel Maruna, CSc. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK [75] příspěvky uživatele
Prochazkk MUDr. Kamila Procházková, PhD. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK [76] příspěvky uživatele
Rádiológ MUDr. Martin Polakovič II. Rádiologická klinika LFUK a OUSA [77] příspěvky uživatele
Rozsypal MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK [78] příspěvky uživatele
Rudicerny MUDr. Rudolf Černý, CSc. Neurologická klinika dospělých 2. LF UK [79] příspěvky uživatele
Sarkasrsnova PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK [80] příspěvky uživatele
Sedláčková Miloše doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství (emeritní) 1. LF UK přes redakci příspěvky uživatele
Sedlarmartin Ing. Mgr. Martin Sedlář Biofyzikální ústav LF MU [81] příspěvky uživatele
Sládková MUDr. Petra Sládková Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK [82] příspěvky uživatele
Slamova MUDr. Alena Slámová, PhD. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK [83] příspěvky uživatele
Snajdr MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. Anatomický ústav 1. LF UK [84] příspěvky uživatele
Standa MUDr. Stanislav Matoušek Ústav patologické fyziologie 1. LF UK [85] příspěvky uživatele
Stipekst Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK [86] příspěvky uživatele
Sviglerova MUDr. Jitka Švíglerová, PhD. Ústav fyziologie LFP UK [87] příspěvky uživatele
TJirasek doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. Ústav patologie 3. LF UK [88] příspěvky uživatele
Tomsa RNDr. Jan Tomsa Ústav biofyziky 2. LF UK [89] příspěvky uživatele
Tyblova MUDr. Michaela Týblová Neurologická klinika 1. LF UK [90] příspěvky uživatele
Vízek Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. Ústav patologické fyziologie 2. LF UK [91] příspěvky uživatele
Vlada RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie, LABMED a.s. LF UPJŠ [92] příspěvky uživatele
Zfisar Doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK [93] příspěvky uživatele
Zpol RNDr. Zdeňka Polívková Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK [94] příspěvky uživatele
Zuzana Lebedová Mgr. Zuzana Lebedová Neurologická klinika 1. LF UK [95] příspěvky uživatele
Zverinaj Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK [96] příspěvky uživatele