WikiSkripta:Administrátoři

From WikiSkripta

Administrátoři jsou „nadřízení“ správců. Řídí chod celého wikitýmu a koordinují další vývoj WikiSkript. Kromě toho mají oprávnění k zásahům, které jsou nevratné, mohou ovlivnit bezpečnost WikiSkript, nebo jejichž chybné použití by mohlo způsobit rozsáhlé škody. Mohou přidělovat a odebírat přístupová práva ostatním uživatelům, sloučit více účtů jednoho uživatele dohromady a zrušit uživatelský účet. Mohou také měnit nastavení jiných uživatelů.


Odkazy[edit | edit source]