Uživatel:CeSt

From WikiSkripta

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA[edit | edit source]

Ústav biofyziky a informatiky
vedoucí výuky informatiky, odborný asistent
Wikiskripta
mě baví
CeSt2.jpg
Rank Administrátor.svg
Jsem členem WikiTýmu
na úrovni administrátor.
Rank Učitel.svg
Tento uživatel je učitel
v oboru Zdravotnická informatika.

Kontakt[edit | edit source]

WikiSkripta[edit | edit source]

Souhrnnou zkušeností z příběhu WikiSkript je důvěra v lidi. Nebát se svěřit lidem úkoly, které v tu chvíli vypadají nad jejich možnosti. Oni to dají. Najdou v sobě nečekané schopnosti a dokážou zázraky. Potřebují jen vaši důvěru.

Příběh založení WikiSkript

WikiSkripta vznikla postupně. V roce 2006 byl (osvíceným a inspirujícím) studijním proděkanem 1. LF prof. Štípek. Z titulu své funkce měl na starosti i e-learning. Zaujala ho myšlenka, že by se dala ušetřit práce učitelům, pokud by se učivo dalo skládat jako kostky Lega. Tedy vize tzv. "znovupoužitelných výukových objektů" (reuseable learning objects - RLO). Aby bylo možné tyto výukové "kostičky" znovu použít, bylo třeba, aby byly důkladně popsány metadaty a byly shromážděny v repozitářích. Pro tento (nesplnitelný) úkol nadchl i mne.

V praxi se ukázalo, že popis metadaty je příliš pracný. Repozitáře po celém světě zely prázdnotou. Velmi inspirativní byla z tohoto pohledu přednáška (na konfrenci Belcom 2006) o využití wiki pro snadno editovatelný ústavní web. Na platformě wiki jsem znal jen obrovské projekty typu Wikipedie. Vůbec mě nenapadlo, že něco takového jde "ukutit doma". Heuréka! Za měsíc po této přednášce jsme měli vlastní wiki (wiki.lf1.cuni.cz), ale stále jsme hledali cestu jak ve wiki pracovat s objekty popsanými metadaty. [1]

Všechny repozitáře jsou na metadatech založeny. Mít repozitář bez metadat, je jako mít auto bez kol. Obětovat krásnou "knihovnickou" představu uspořádaného katalogu a nahradit ji živoucím chaosem fulltextového vyhledávání nás stálo dva roky. Tento posun uvažování naštěstí odrážel ducha doby. Končily katalogy (Seznam) a prosazovaly se vyhledávače (Google). Opuštěním deterministického pořádku uspořádaných knihovních katalogů a jeho vyměnou za za fulltextové vyhledávání, vznikl základ výukové wiki. [2]

Měli jsme úžasný nástroj, který umožňoval snadno tvořit a sdílet výukové texty. Předpokládali jsme, že to učitelé ocení a naplní výukovým obsahem. Ale to se nestalo. Učitelé byli příliš vytížení. Ukázalo se to na příkladu první výukové wiki, kterou jsme na fakultě založili - Neurowiki. Postgraduální skripta vznikala z textů neurologické kliniky. S obrovským nasazením, podporou přednosty a velkou investicí času a prostředků vznikla elektronická učebnice neurowiki.lf1.cuni.cz. Ale učitelé se do editací vlastně nazapojili, prostředí nevyužili, jen odevzdali své texty. Bylo jasné, že takhle to nejde.

A zase jsme byli v mrtvém bodě. Měli jsme vlastní fakultní wiki: wiki.lf1.cuni.cz, ale učitelé nám elektronická skripta nechtěli psát. Co s tím? Za této situace pověřil prof. Štípek svého nadaného kolegu z ústavu - MUDr. Martina Vejražku, aby "sehnal lidi". Martin to uchopil po svém a vytvořil nabídku brigády pro studenty, kteří by učitelům pomáhali.

Původní fakultní wiki mezi tím nabyla více různých funkcí (vedení interní dokumentace OVT, ...) a tak bylo potřeba ji rozdělit a pro výukový projekt najít samostatný název. S Martinem Vejražkou jsme při jednom společném přesunu Kateřinskou zahradou vymysleli název "Wikiskripta". A už to tak zůstalo. Ve stejnou dobu (11.11.2008) jsme na fakultním webu zveřejnili nabídku brigády pro studenty. A ukázalo se, že studenti jsou neuvěřitelně schopní. Na první schůzce jsme s nimi sdíleli vizi, jak výuková wiki zapadá do kontextu nové doby. Aby cítili tu novou vlnu, ten potenciál, který to pro ně přináší. A ukázalo se, že jsme se trefili do něčeho podstatného. Studenti pochopili tu změnu rolí a vzali ten projekt, v němž mohli být aktivní a tvořiví, za "svůj". [3]

Začali texty psát a vylepšovat. Projekt začal mít vlastní dynamiku a bouřlivě se rozvíjet.

 1. Štuka, Č.; Znovupoužitelné výukové objekty, digitální repository a technologie Wiki, Sborník MEFANET 2007, p. 39
 2. Štuka, Č., Štípek, S., Vejražka, M.; From educational webs, through digital repositories to wikis - Three examples of storages of educational objects. MEFANET report 02, 2009, p.43-47, 4 pp. ISBN 978-80-210-4851-5
 3. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: WikiLectures – a brand new tool for pre-clinical education. Educación médica 12, Sup. 2, 2009, ISSN 1575-1813, p. S65

Zájmy[edit | edit source]

Čeká na zpracování[edit | edit source]

In honour of Wesalius[edit | edit source]

Interests[edit | edit source]

Life, Universe and everything Historie Výuka informatiky
Testování R, Python 3D technologie
Rozhodné testování Wiki, IT Photography
Rogõ AI Elektronika

Links[edit | edit source]

Bydlení Astronomie Cestování
Software Telefonie a WiFi Létání
Kalendář Jazykový koutek Moje pískoviště
Tipy, triky Nářadí Materiály Fotovoltaika

Citáty[edit | edit source]

 • Život je důvod k oslavě. Ježíš Nazaretský
 • Když děláte věci ze srdce, cítíte v sobě pohybující se řeku - radost. Rúmí (1207 - 1273)
 • Je-li život odpovědí, jak zněla otázka?
  If the Life Is the Answer, what was the Question? CeSt
 • Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá. Cíl je iluze poutníka. Antoine de Saint-Exupéry
 • Poznej sebe sama. Gnóthi seauton. Nápis nad vchodem věštírny v Delfách.
 • Kdo chce, hledá způsoby - kdo nechce, hledá důvody.
 • Naše poslání je tam, kde se naše nejhlubší radost setkává s potřebou světa. Frederick Buechner
 • Úspěch je potomkem odvahy. Benjamin Disareli
 • No risk, no success.
 • Cokoliv uděláte v uzavřeném systému stává se součástí minulosti. Cokoliv uděláte v otevřeném systému stává se součástí budoucnosti.

Publications[edit | edit source]

 1. ŠTUKA, Čestmír, Petr KAJZAR, Martin VEJRAŽKA. Interakce velkých jazykových modelů (LLM) a medicínského výukového portálu WikiSkripta. December 2023Medsoft 35(1):1-2, DOI: 10.35191/medsoft_2023_1_35_stuka
 2. ŠTUKA, Čestmír, Martin VEJRAŽKA. Testování a hodnocení studentů na VŠ, Karolinum 2022, ISBN: 978-80-246-5108-8, DOI: https://doi.org/10.14712/9788024651088
 3. NOVÝ, Petr, Čestmír ŠTUKA. Raně středověký (?) liniový útvar v trase "Čertovy brázdy", In: Archeologie ve středních Čechách 25, 2021, doi: 10.13140/RG.2.2.25038.59202, Dostupné on-line: https://www.researchgate.net/publication/352213747_Rane_stredoveky_liniovy_utvar_v_trase_Certovy_brazdy
 4. ZIMA, Tomáš, Stanislav ŠTÍPEK, Martin VEJRAŽKA, Čestmír ŠTUKA. MEFANET – a tool for sharing educational materials among Czech and Slovak medical faculties, Turkish Journal of Biochemistry, 2022, Volume 47 Issue 2. https://doi.org/10.1515/tjb-2019-0129
 5. MARTINKOVÁ, Patricia, Lubomír ŠTĚPÁNEK, Adéla DRABINOVÁ, Jakub HOUDEK, Martin VEJRAŽKA a Čestmír ŠTUKA. Semi-real-time analyses of item characteristics for medical school admission tests. In: . 2017-9-24, s. 189-194. Dostupné z: doi:10.15439/2017F380
 6. ŠTUKA, Č.; M. VEJRAŽKA, S. ŠTÍPEK, D. SCHWARZ: Nástroje pro tvorbu a sdílení elektronických výukových materiálů při výuce medicíny, Sborník EUNIS-CZ, 2015, ISBN 978-80-261-0507-7
 7. VEJRAŽKA, M., TRNKA J., ŠTUKA, Č. : Workshop - Moderní trendy v testování, 29.4.2015, 1. LF UK Praha
 8. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and netwoks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 232 s. 1st edition. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723. Detail publikace
 9. ŠTUKA, Čestmír, NOVÝ, Petr. Čertova brázda ve vztahu ke starým cestám, In: Martínek, Jan (ed.), Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II., str. 29-39, ISBN 978-80-86502-88-5
 10. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: WikiSkripta - a handy place for collaborative learning. In: Daniel Schwarz, Dušek Ladislav: Computer applications, systems and networks for medical education. s. 147-155. Facta Medica, Brno 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. [dostupné on-line http://www.mefanet.cz/res/f/mefanet-book.pdf ].
 11. ŠÍPEK, A., M. VEJRAŽKA, Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: WikiLectures - 5 years of history in numbers. Abstrakt ve sborníku z konference MEFANET 2014, Brno 26. - 27. listopad 2014. Brno: Masarykova universita, 2013. str. 21. [dostupné on-line http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2014/program-2014-final-web.pdf ].
 12. ŠTUKA, Čestmír, NOVÝ, Petr. Využití veřejně dostupných dat při zkoumání zaniklých terénních útvarů – case report. In: Dreslerová, Dagmar (ed.). Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů. Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2014. 52 s. ISBN 978-80-87365-67-0. Dostupný z: < http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2014/08/PPA-v%C5%A1e-webov%C3%A1-verze.pdf>.
 13. KOMENDA, M., P. MARTINKOVÁ, A. POKORNÁ, Č. ŠTUKA, J. TRNKA, M. VEJRAŽKA: Evaluation of students in Medical and Health care education. Poster na konferenci a abstrakt ve sborníku z konference MEFANET 2014, Brno 26. - 27. listopad 2014. str. 47. [dostupné on-line http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2014/program-2014-final-web.pdf ].
 14. ŠTUKA, Č., P. MARTINKOVÁ, M. VEJRAŽKA, J. TRNKA, M. KOMENDA, A. POKORNÁ: Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů. Příručka k workshopům o přípravě testové agendy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova universita, 2014. 16 str. Financování: Fond rozvoje Masarykovy univerzity č.: MUNI/FR/0057/2014.
 15. KOMENDA, M., Č. ŠTUKA, M. VEJRAŽKA: Moderní trendy v oblasti testování při výuce medicíny a nelékařských zdravotnických oborů. Workshop. Brno, LF MUNI 10. září 2014. 15 účastníků. Financování: Fond rozvoje Masarykovy univerzity č.: MUNI/FR/0057/2014.
 16. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: 17. WikiVíkend. Školení redaktorů WikiSkript. Poděbrady. 17. - 19. říjen 2014. 36 účastníků. Financování: 900-9-236 052-1. [dostupné online https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:17._WikiV%C3%ADkend ].
 17. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: 16. WikiVíkend. Školení redaktorů WikiSkript. Měřín. 20. - 22. červen 2014. 15 účastníků. Financování: 900-9-236 052-1. [dostupné online https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:16._WikiV%C3%ADkend ].
 18. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: 15. WikiVíkend. Školení redaktorů WikiSkript. Srbsko. 11. - 13. duben 2014. 41 účastníků. Financování: 900-9-236 052-1. [dostupné online https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:15._WikiV%C3%ADkend ].
 19. ŠTUKA, Č., M. VEJRAŽKA, S. ŠTÍPEK, P. KAJZAR, J. DYBA: Medical Education wiki. Abstrakt ve sborníku z konference AMEE 2014, Praha 30. srpen - 3. srpen 2014. str. 451. [dostupné online http://www.amee.org/getattachment/Conferences/AMEE-Past-Conferences/AMEE-2014/AMEE-2014-Abstract-Book-updated-260814.pdf ].
 20. ŠTUKA, Č., P. MARTINKOVÁ: The prediction of successful completion in medical study. Abstrakt ve sborníku z konference AMEE 2013, Praha 24. - 28. srpen 2013. str. 500.
 21. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: Enthusiasm vs. study requirements: motivation of students to take part on contributing to a wikibased textbook and quality of result. Abstrakt ve sborníku z konference AMEE 2013, Praha 24. - 28. srpen 2013. str. 168.
 22. ŠTUKA, Č., M. VEJRAŽKA, M. KOMENDA, P. MARTINKOVÁ, J. TRNKA: Moderní trendy v hodnocení znalostí. Přednáška na semináři: Vzdělání pro elektronické zdravotnictví a informační management. Praha 17. duben 2013.
 23. ŠTUKA, Č., P. MARTINKOVÁ, M. VEJRAŽKA, J. TRNKA, M. KOMENDA: Moderní trendy v hodnocení zanlostí v prostředí Mefanetu. In: mefanetIN 01. Brno: Masarykova universita, 2013. ISSN 1804-8013. str. 40-41. dostupné on-line.
 24. ŠÍPEK, A., M. VEJRAŽKA, Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: :WikiLectures: On-line educational materials for studies and clinical practice, Praktický Lékar̆ 93(6):257-259, December 2013
 25. Štuka, Č., Martinková, P., Vejražka, M., Trnka J., Komenda M.: Testování při výuce medicíny, Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 2013., ISBN 978-80-246-2369-6
 26. ŠTUKA, Č., VEJRAŽKA, M., KOMENDA, M., MARTINKOVÁ P., TRNKA J.: Moderní trendy v hodnocení znalostí; Seminář: Vzdělávání pro elektronické zdravotnictví a informační management, 17.4. 2013, Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J.E. Purkyně, sekce Biomedicínské informatiky, ve spolupráci s Evropskou federací pro medicínskou informatiku (EFMI), pracovní skupinou HIME (Health Information Management Europe), Praha 2013, dostupné on-line.
 27. ŠTUKA, Č., VEJRAŽKA, M., MARTINKOVÁ P., TRNKA J., KOMENDA, M. : Workshop - Moderní trendy v testování, 24.1.2013, 1. LF UK Praha
 28. Víchová, Eva a kol., Komunity, sítě a spolupráce: 20 pohledů pro knihovny Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN ISBN 978–80–210–6115–6. dostupné on-line.
 29. Šípek, Antonín; Kozel, M; Vejražka, M; Štuka, Č; Štípek, S. Tvorba interaktivních kazuistik v prostředí WikiSkript. [abstrakt ve sborníku z konference]. In: MEFANET - 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012.
 30. Kocna, Petr; Šebesta, Ivan; Vejražka, Martin; Štuka, Čestmír; Zima, Tomáš. Experiences with e-Learning and Distant Education of Clinical Chemistry at 1st Medical Faculty of Charles University. [abstrakt ve sborníku z konference]. In: Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium. Praha : Charles University, 2012.
 31. ŠTUKA, Čestmír. K problematice Čertovy brázdy. In Jan Martínek - Jiří Šmeral. Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2012. s. 80-84, ISBN 978-80-86502-53-3.
 32. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: Modern teaching approaches in the mirror of Comenius´ideas. Abstrakt ve sborníku z konference MEFANET 2012, Brno 27. - 28. listopad 2012. str. 63. dostupné on-line.
 33. ŠÍPEK, A., M. KOZEL, M. VEJRAŽKA, Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: Inrtoduction to clinical microbiology as creation of interactive casuistics in WikiLectures. Poster na konferenci a abstrakt ve sborníku z konference MEFANET 2012, Brno 27. - 28. listopad 2012. str. 63. dostupné on-line.
 34. ŠTUKA, Č., VEJRAŽKA, M., MARTINKOVÁ P., TRNKA J., KOMENDA M. : E-assessment - modern trends of knowledge assessment. Workshop na konferenci MEFANET 2012, Brno 27. - 28. listopad 2012. str. 11. dostupné on-line
 35. Štuka, Č. (2012). Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat. PhD theses, Univerzita Karlova.dostupné on-line
 36. VEJRAŽKA, M., Č. ŠTUKA, S. ŠTÍPEK: WikiLectures - an opened web in medical education. Abstrakt ve sborníku z konference AMEE 2012, Lyon 25. - 29. srpen 2012. str. 325. dostupné on-line.
 37. Štuka Č., Martinková P., Zvára K., Zvárová J.: The prediction and probability for successful completion in medical study based on tests and pre-admission grades, The New Educational Review, Vol. 28, 2012, s. 138 -152, dostupné on-line
 38. Zvárová J., Svačina S., Dostálová T., Seydlová M., Zvára K., Papíková V., Zvolský M., Štuka Č., Vejražka M., Feberová J.: Biomedical Informatics Education at Charles University in Prague for Undergraduate and Doctoral Degree Studies, European journal for biomedical informatics. 2011, roč. 7, č. 2, s. 72-78. ISSN: 1801-5603. dostupné on-line
 39. Vejražka M., Štuka Č., Kudlová E., Šeda O., Šípek A., Štípek S., Where WikiLectures are heading?, abstrakt ve sborníku z konference Mefanet 24. – 25. 11. 2011, ISBN 978-80-7392-179-8, 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics, str. 32, dostupné on-line
 40. Štuka Č., Nikl T., Szkandera S.; Streaming a distribuce chráněných multimédií, přednáška, Mefanet 2011, Brno 2011, dostupné on-line
 41. Štuka Č., Vejražka M., WikiWeekend, MefanetIN 2011 červenec č. 02, ISSN 1804 – 8013, Brno, dostupné on-line
 42. Vejražka M., Šípek A., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - otevřený web lékařských fakult; přednáška na konferenci IKI; Národní technická knihovna, Praha 2011
 43. Vejražka M., Štuka Č., Štípek S.; WikiSkripta - moderní evoluce pedagogických metod s využitím informačních technologií; přednáška na setkání LF UP Olomouc; Zlaté Hory 2011
 44. Vejražka M., Štuka Č., Štípek S., Šípek A., Kajzar P.; WikiSkripta – spolupráce na odborných textech nově; přednáška na konferenci a článek ve sborníku dostupné on-line a přednáška na konferenci INFORUM 2011; Praha květen 2011
 45. ŠTUKA, Čestmír; VEJRAŽKA, Martin; KAJZAR, Petr; ŠTÍPEK, Stanislav. Wiki projekty v českém medicínském vzdělávání. ProInflow dostupné on-line. 14.11.2011 [cit. 18.11.2011], ISSN 1804–2406.
 46. Vejražka M., Štuka Č., Štípek S., Šípek A.: WikiSkripta – the most visited undergraduate medical web in the Czech and Slovak Republics. přednáška, AMEE 2011, 29-31 August, Vienna, Austria
 47. Štuka Č., Vejražka M., Štípek S., Synergické jevy ve WIKI projektech, dostupné on-line přednáška na konferenci PARTSIP, 17.2.2011, Brno
 48. Štuka Č., Vejražka M., Štípek S., at all, Wiki projekty na 1. LF UK v Praze, přednáška na Wikikonferenci, Praha, FF UK, 4.12.2010
 49. Vejražka M., Štuka Č., Štípek S., WikiLectures – Hullabaloo in Medical E-Learning (WikiSkripta – rozruch v medicínském e-learningu), přednáška na konferenci Mefanet 2010
 50. Forsterova, K., H. Votavova, J.Schwarz, J. Karban, C. Stuka, M. Trneny "Advanced Rai Stage in Patients with Chronic Lymphocytic Leukaemia Correlates with Simultaneous Hypermethylation of Plural Tumour Suppressor Genes." Folia Biologica 56(4): 158-164, 2010
 51. Martin Vejražka, Antonín Šípek, Čestmír Štuka, Stanislav Štípek - WikiSkripta - otevřený web ve vysokoškolském vzdělávání, přednáška na konferenci Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010, Národní technická knihovna, 5. října 2010
 52. Vejražka M, Štípek S, Štuka Č: WikiLectures – Textbook for all European Medical Students?, přednáška, AMEE 2010, Glasgow 2010
 53. Vejražka M., Štuka Č. and Štípek S: WIKILECTURES – AN INSTRUMENT OF MEFANET NETWORK BASED ON TECHNOLOGIES OF WEB 2. MEFANET report 03, p.121-125, dostupné on-line, ISSN 1804-2961, ISBN 978-80-210-5302-1, 2010
 54. Štuka Č, Vejražka M, Štípek S: WikiSkripta v kontextu ostatních e-learningových forem, MEFANETin, Srpen 2010, p.4-7 dostupné on-line
 55. Štuka, Č.; Možnosti nasazení Identity Managementu na vysoké škole, Sborník EUNIS-CZ, 2010, ISBN 978-80-7043-799-5
 56. Vejražka M.,Štuka Č., Kajzar P., Kostelná M., Štípek, S.: WikiSkripta se zabydlují v síti MEFANET, MEFANETin, Březen 2010, p.13-16 dostupné on-line
 57. Štuka Č, Vejražka M, Štípek S: MEFANET je mrtev ... Využije MEFANET nové technologie pro podporu výuky?, MEFANET 2009
 58. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: ... ať žije MEFANET! Využije MEFANET nové technologie pro podporu výuky?, MEFANET 2009
 59. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: WikiSkripta – nový nástroj pro tvorbu a sdílení výukových textů, MEFANET 2009
 60. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: WikiSkripta – nový nástroj ve výuce na lékařských fakultách, Sborník konference Silesian Moodle Moot 2009
 61. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: WikiSkripta – nový nástroj sítě MEFANET, MEFANETin, Listopad 2009, p.5-7
 62. Dušek L, et al.: Czech Cancer Care In Numbers 2008-2009, monografie, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3244-2
 63. Schwarz, Daniel - Klimeš, Daniel - Dušek, Ladislav - Hajdúch, Marian - Brabec, Petr - Štípek, Stanislav - Štuka, Čestmír - Mihál, Vladimír. eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Dušek, Ladislav. Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. od s. 377-389, 13 s. Neuveden. https://is.muni.cz/auth/publikace/publikace_simple.pl?id=873445
 64. Štuka Č, Štípek S, Vejražka M: The way of cooperation – from sharing of educational webs to the wiki. Educación médica 12, Sup. 2, 2009, ISSN 1575-1813, p. S269
 65. Vejražka M, Štuka Č, Štípek S: WikiLectures – a brand new tool for pre-clinical education. Educación médica 12, Sup. 2, 2009, ISSN 1575-1813, p. S65
 66. Stipek, S., Dusek, L., Schwarz, D., Stuka, C., Vejrazka M., Nikl T.; (2009, June). MEFANET – a new kind of network for electronic support of medical and health care education. Proceedings of ED-MEDIA 2009, Association for the Advancement of Computers in Education, p.1323-1325, ISBN 1-880094-73-8
 67. Štuka, Č., Martinák, J.; Zavedení registrační autority na 1.LF UK Praha, Sborník EUNIS-CZ, 2009. p.84-86, 3 pp. ISBN 978-80-7043-799-5
 68. Štuka, Č., Štípek, S., Vejražka, M.; From educational webs, through digital repositories to wikis - Three examples of storages of educational objects. MEFANET report 02, 2009, p.43-47, 4 pp. ISBN 978-80-210-4851-5
 69. Dušek, L., Schwarz, D., Štípek, S., Štuka, Č.; Project MEFANET - A new kind of collaborative space for electronic support of medical and health care education. MEFANET report 02, 2009, p.25-32, 7 pp. ISBN 978-80-210-4851-5
 70. Feberová, J., Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Štuka, Č., Polášek, J.; MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR, INFORUM 2009: 15. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 2009, URN-NBN:cz-ik5524. ISSN 1212-5075, dostupné on-line
 71. Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.; Vzdělávací síť lékařských fakult pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě (Educational network of medical faculties for developing and sharing digital content on a common platform). In Sborník přednášek Telemedicína Brno 2009. Brno : MSD, 2009. 1 pp. ISBN 978-80-7392-092-0, dostupné on-line
 72. Štuka, Č., Štípek, S., Vejražka, M.; Teorie a praxe znovupoužitelných výukových objektů (Theory and Practice of Reusable Learning Objects), Sborník Mefanet 2008, dostupné on-line
 73. Štuka, Č.; Řešení komplexního portálu vysoké školy, Sborník EUNIS-CZ, 2008. ISBN 978-80-7043-799-5
 74. Schwarz D., Dušek L., Štuka Č., Štípek S., Mihál V., A Uniform Solution to Offer and Share Multimedia Education Content in the Community of Czech and Slovak Medical Faculties - MEFANET. In AMEE 2008. Dundee, UK : AMEE, 2008. p. 104-104, 1 pp., dostupné on-line
 75. Štuka Č., Porovnání výukových portálů a digitálních knihoven z pohledu sítě Mefanet (Comparison of Educational Portals and Digital Repositories from the Point of View of MEFANET Network), In SILESIAN MOODLE MOOT 2008 - sborník příspěvků. Ostrava : VŠB-TUO, 2008, dostupné on-line
 76. Schwarz, D., Dušek, L., Štuka, Č., Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního
 77. Štípek S., Dušek L., Schwarz D., Štuka Č., Mihál V.: MEFANET is more than Educational Portal, In SILESIAN MOODLE MOOT 2008 - sborník příspěvků. Ostrava : VŠB-TUO, 2008, dostupné on-line
 78. Štípek S., Dušek L., Schwarz D., Štuka Č., Mihál V., MEFANET – aims and content of the of the Czech and Slovak Medical Faculties Education Network. Přednáška na konferenci MOODLE MOOT, Čeladná 2008.
 79. D.Schwarz, L.Dušek, S.Štípek, Č.Štuka, V.Mihál; Společná platforma pro sdílení vzdělávacího obsahu v síti českých a slovenských lékařských fakult MEFANET (A cooperative platform for sharing the educational content in the network of Czech and Slovak medical faculties MEFANET). In SILESIAN MOODLE MOOT 2008 - sborník příspěvků. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. p. 1-6, 6 pp., dostupné on-line
 80. Schwarz, D., Dušek, L., Štuka, Č., Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET (Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET). In IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008. Brno : MSD, 2008. p. 1-18, 18 pp. ISBN 978-80-7392-025-8, dostupné on-line
 81. Štuka, Č.; Úvod do součinnosti digitálních úložišť výukových objektů, Sborník MEFANETin 02, 2008. dostupné on-line
 82. Dušek, L., Štípek, S., Mihál, D., Schwarz, D., Štuka, Č., MEFANET: Projekt meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult v české republice a na Slovensku, Sborník MEFANET 2007: p.17
 83. Štuka, Č.; Znovupoužitelné výukové objekty, digitální repository a technologie Wiki, Sborník MEFANET 2007, p.39
 84. Štípek, S., Štuka, Č.; Elektronická podpora výuky lékařství a zdravotnických oborů, Sborník EMTECH 2007
 85. Schwarz D., Dušek L., Štuka Č.: Výukový portál pro vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET, (počítačový software), 2007
 86. Schwarz, D., Štuka, Č.; Projekt společného Portálu pro multimediální podporu výuky na lékařských fakultách, Sborník EMTECH 2007
 87. Štuka, Č.; Rozvoj e-learningu na 1.LF UK Praha, Medsoft 2007
 88. Štuka, Č., Šimeček, P.; Studium souvislosti mezi úspěšností studia medicíny, známkami studentů na střední škole a výsledky přijímacích zkoušek, Sborník Medsoft 2006, dostupné on-line
 89. Štuka, Č., Smutek, D.; Correlation of the Entrance Examination Result and the Study Success at the Medical Faculty, Charles University Prague. International Symposium on Information and Communication Technologies ISICT03, Dublin 2003, Proceedings of ISICT 2003, p. 52 - 57, ISBN 0-9544145-2-7, dostupné on-line
 90. Štuka, Č., Smutek, D.; Do We Choose Proper Students For Studying Medicine? IMIA Working Conference on Statistical Methodology in Bioinformatics and Clinical Trials Symposium on Biomedical Informatics and Biomedical Statistics Education, Praha 2004
 91. Štuka, Č., Klaschka, J., (2003). Statistické vyhodnocení přijímacího řízení a výsledků ze střední školy ve vztahu k úspěšnosti studia na vysoké škole. XXVI. dny lékařské biofyziky. Senohraby, Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta. XXVI.
 92. ŠUNKA, P., V. BABICKÝ, M. ČLUPEK a Č. ŠTUKA. New Discharge Circuit for Efficient Shock Wave Generation. Shock Waves @ Marseille III [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995, s. 455 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1007/978-3-642-78835-2_78. ISBN 978-3-642-78837-6. Dostupné z: http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-642-78835-2_78
 93. ŠTUKA, Č., P. ŠUNKA a J. BENES. Nonlinear Transmission of Focused Shock Waves in Nondegassed Water. Shock Waves @ Marseille III [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995, s. 445 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1007/978-3-642-78835-2_76. ISBN 9783642788376. Dostupné z: http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-642-78835-2_76
 94. BENES, J., J. CHMEL, J. JODL, C. STUKA a J. NEVORAL. Treatment of a Gastric Bezoar by Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. Endoscopy [online]. 1991, 23(06), 346-348 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1055/s-2007-1010714. ISSN 0013726x. Dostupné z: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2007-1010714
 95. BENEŠ, J., J. CHMEL, V. DUFEK, V. KORDAČ, C. ŠTUKA, P. ŠUNKA, M. KALÁB a A. HOŘEJŠÍ. Extracorporeal shock-wave lithotripsy of the common bile duct stone with ultrasound localization. Journal of Hepatology [online]. 1989, 9(1), 95-98 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1016/0168-8278(89)90081-0. ISSN 01688278. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0168827889900810

Reference[edit | edit source]