Uživatel:CeSt/Software

From WikiSkripta

Programování[edit | edit source]

Pro děti[edit | edit source]

Neuronové sítě[edit | edit source]

PC[edit | edit source]

Zálohování a duplikace[edit | edit source]

Android[edit | edit source]

iPhone[edit | edit source]

Doporučení pro tvorbu webu[edit | edit source]


R tutorials[edit | edit source]

Statistika a R[edit | edit source]

Obsah základního kurzu R[edit | edit source]

1. blok: Práce s R, práce s daty [edit | edit source]

 1. Úvod: R základy
 2. Základy dat
 3. Import a export dat
 4. Základní datové struktury v R
 5. Prohlížení a úpravy objektů
 6. Chybějící data
 7. Překódování dat
 8. Logické operátory
 9. Funkce pro překódování dat
 10. Základní dovednosti R
 11. Pochopení funkcí R a souborů nápovědy
 12. Psaní srozumitelného R kódu

2. blok: Zkoumání a analýza dat v R [edit | edit source]

 1. Zkoumání dat
 2. Deskriptivní statistika
 3. Průzkumné datové grafy
 4. Několik bivariačních technik
 5. Klasické statistické testy
 6. Dvourozměrné grafy
 7. Lineární modely
 8. Detekce a náprava problémů
 9. Předpověď

3. blok: Praktické R dovednosti [edit | edit source]

 1. Zobecněné lineární modely
 2. Vizualizace výsledků modelu
 3. Programování
 4. Řídící struktury (příkazy if/else, smyčky)
 5. Zápisové funkce a funkční kódování
 6. Získání výsledků z R