Uživatel:CeSt/Photography

From WikiSkripta

Jak se fotí oko a jeho detaily[edit | edit source]

Zálohování fotografií[edit | edit source]

Svítící kruhy[edit | edit source]

Virtuální prohlídky a panoramata[edit | edit source]

Automatizované pořizování Gigapixelových panoramat[edit | edit source]

Panoramatické hlavy a stativy[edit | edit source]

PANORAMATICKÁ HLAVA NODAL NINJA 3[edit | edit source]

SW pro tvorbu panoramatu[edit | edit source]

Panoramata, příklady[edit | edit source]

Little Planet[edit | edit source]

Fotobanky[edit | edit source]


Makrofotografie[edit | edit source]

Zajímavé fotky[edit | edit source]

Weby s prezentacemi různých svatebních fotografů[edit | edit source]

Časosběrné video[edit | edit source]

Dvojexpozice[edit | edit source]

Dvojexpozice v Photoshopu:

Práce s bleskem[edit | edit source]

Tisk fotografií[edit | edit source]

Tisk fotografií na rolety[edit | edit source]

Zpracování obrazu[edit | edit source]

Zpracování RAW[edit | edit source]

Zpracování videa[edit | edit source]

Barevné korekce[edit | edit source]

Barevný záznam D-Log, Střižna, Aplikace LUTů? V Permiéře fekt lumetri color a do toho stahnute luts, ktere po vlozeni pripadne jeste doladit primo v lumetri nebo dalsich efektech

!Letecká fotografie

Historie[edit | edit source]

Letecké fotografie[edit | edit source]

Letecká fotografie s pomocí upoutaných balónů[edit | edit source]

kategorie B4 – upoutaný balón nebo jejich svazek s objemem menším než 3,25 m3, přičemž žádný z rozměrů nepřekračuje 2 m;

Díly[edit | edit source]

Balóny[edit | edit source]
Velikost balónu (měřeno vahou obalu) Užitečná hmotnost spořeba helial Volný zdvih
300g 150g 0,84 m3 410g
500g 250g 1.29 m3 570g
800g 400g 1.84 m3 690 g
1.000 g 500g 2.23 m3 780 g
1200g 600g 2.62 m3 890 g
1.500 g 750g 3.21 m3 1040 g
Helium[edit | edit source]

Příklady řešení[edit | edit source]

Předpisy[edit | edit source]

Pravidla platná pro upoutané balóny bez pilota na palubě

V případě utržení balónu třídy B4 s užitečným zatížením nebo balónu B5 a B6 a selhání systému ukončení letu musí provozovatel balónu neprodleně informovat nejbližší stanoviště letových provozních služeb, případně organizaci Řízení letového provozu ČR, s.p. na telefonním čísle +420 220 374 386 nebo +420 220 374 393 a uvést místo a čas utržení balónu, jeho velikost, případně hmotnost a odhadnutý směr letu balónu.

4.1 Pravidla platná pro balóny třídy B4 (B4–upoutaný balón nebo jejich svazek s objemem menším než 3,25 m3, přičemž žádný z rozměrů nepřekračuje 2 m)
a) balón nesmí být plněn hořlavými a výbušnými plyny;
b) balón s užitečným zatížením nesmí být provozován nad hustě osídleným prostorem;
c) balón nesmí při provozu v ochranném pásmu letiště obsahovat materiály nebo předměty, které by v případě střetu s letadlem mohly způsobit poškození letadla;
d) výška balónu nad úrovní zemského povrchu nesmí být větší než 45 m v místech se zástavbou a 30 m ve volné krajině s výjimkou provozu ve výšce nepřevyšující okolní budovy nebo překážky vzdálené maximálně 75 m (viz obr. 1)

Zkušenosti[edit | edit source]

vypouštění balonu za větru a pod.

Balóny a pokrytí izolovaných lokalit internetem[edit | edit source]

Portable LTE repeater battery powered
WiFi hotspot

Letecká fotografie pomocí draků[edit | edit source]

Letecká fotografie s pomocí modelů[edit | edit source]

Předpisy[edit | edit source]

Technika[edit | edit source]

Varianty: Quadcopter, Microdrones MD4-1000, LOTUSRC T580 Quadcopter, Walkera HM UFO MX400 Helicopter

Phantom 2-3[edit | edit source]

Software pro pořízení a zpracování letecké fotografie[edit | edit source]

DJI GO
Litchi
Autopilot
FPV Camera
Hivemapper
DronePan
Pix4D mapper
MAIA - Mobile App for Drone Pilots
Case[edit | edit source]

Kamery pro modely[edit | edit source]

Návody[edit | edit source]

Korekce optických vad objektivu[edit | edit source]

ArduCopter[edit | edit source]

ArduCopter - opensource komunitní projekt (jako wiki).

LIDAR[edit | edit source]

Letové simulátory[edit | edit source]

Nano modely

Technika[edit | edit source]

Kde pořídit techniku[edit | edit source]

Filmové skenery[edit | edit source]

Skenovací SW[edit | edit source]

Zajímavosti[edit | edit source]

3D fotografie[edit | edit source]

Teorie[edit | edit source]

Lidé kolem fotografie[edit | edit source]

Autorský zákon[edit | edit source]

Nový občanský zákoník[edit | edit source]

Část první
Obecná ustanovení
Hlava II: Osoby
Díl 2: Fyzické osoby
Oddíl 1: Obecná ustanovení
Oddíl 6: Osobnost člověka
Pododdíl 2: Podoba a soukromí

§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85 (1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. (2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

§ 87 (1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu. (2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

§ 88 (1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. (2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

§ 90 Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.