Uživatel:Jan Roth

Z WikiSkript

Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Tel.: 224 96 55 39