Uživatel:Mvejr

From WikiSkripta

profile-photo

MUDr. Martin Vejražka, PhD.[edit | edit source]

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
kontakt

Výuka[edit | edit source]

Podílím se především na výuce lékařské chemie a biochemie ve 2. ročníku, dále pak patobiochemie získaných metabolických poruch ve 3. ročníku. Kromě toho vedu několik volitelných předmětů: hojně navštěvované kurzy Odběr žilní krve I a II, kazuisticky orientovaný seminář Aplikace biochemie v klinické medicíně, a také předměty Redakce WikiSkript a Letní výcvikový kurz s WikiSkripty.

Snažím se, aby výuka byla moderní – a to nejen obsahem, ale i formou. Vysokoškolské vzdělávání dnes už nemůže stát na dlouhých, čistě výkladových přednáškách. Práce pedagoga je náročná tím, že musí znát nejen obor, který učí, ale měl by být profesionálem i v samotné pedagogice. Snažím se modernizovat výuku, na které se podílím, a mám radost, když učení baví studenty i učitele. Podílím se také na vzdělávání učitelů UK v pedagogických dovednostech.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce o výuce.


WikiSkripta[edit | edit source]

Rank Administrátor.svg
Jsem členem WikiTýmu
na úrovni administrátor.
Rank Učitel.svg
Tento uživatel je učitel
v oboru biochemie, patobiochemie.

WikiSkripta jsou pro mne srdeční záležitostí. Někdy bývám označován za jejich zakladatele. To není úplně přesné, je ale pravda, že se na tomto projektu podílím od jeho začátku. Asi hlavní myšlenkou, kterou jsem WikiSkriptům přinesl, bylo zapojit do tvorby výukových materiálů i studenty.

WikiSkripta se dnes stala vůbec nejnavštěvovanějším webem pro podporu výuky medicíny v České republice (ale i na Slovensku). V posledním zkouškovém období do nich denně přišlo i více než 85 tisíc čtenářů. Jsou také jedním z největších otevřených medicínských webů na světě – a to přesto, že jsou psaná v češtině, nikoli angličtině.

Kolem WikiSkript je parta nadšenců, kteří chtějí přispět k něčemu užitečnému. Spolupracovat s takovými lidmi a pomáhat jim mě opravdu baví. Za dobu existence WikiSkript už jejich „redakcí“ prošlo několik set studentů ze všech lékařských fakult a mnoho z nich spolupracuje i několik let po absolvování.

Více o WikiSkriptech a činnostech kolem nich si můžete přečíst v rozhovoru, který vyšel v časopise Jednička.


Akademická samospráva[edit | edit source]

Jsme členem kolegia děkana. V letech 2012–2019 jsem byl členem akademického senátu 1. LF UK; v posledním funkčním období, kdy jsem měl možnost se na jeho činnosti podílet, jsem se účastnil především práce legislativní komise.

V současnosti také předsedám Komisi pro hodnocení výuky studenty. Jejím úkolem je organizovat hodnocení výuky, shromažďovat jeho výsledky a předávat je vedení fakulty a jednotlivým pracovištím. Takto získaná zpětná vazba by pak měla být jedním z podkladů pro zlepšování výuky. Hodnocení výuky studenty na naší fakultě má dlouhou tradici. To je v mnoha ohledech užitečné, na druhou stranu ale už leccos zastaralo. Především samotný sběr hodnocení pomocí SIS, jak nám jej Řád pro hodnocení výuky nařizuje, už neodpovídá dnešním nárokům na uživatelskou přívětivost a pružnost. Komise pro hodnocení výuky pracuje na nové koncepci. Je to běh na dlouhou trať, ale už nyní se podařilo mnohé změnit. Výsledky hodnocení letos všechna pracoviště obdržela již dva týdny po skončení sběru – mnohem dříve, než bylo obvyklé. Zjednodušili jsme hodnotící dotazník, aby se snáze vyplňoval. Snad i díky tomu přišel historicky nejvyšší počet volných slovních komentářů za celou dobu existence ankety.

Proč v roce 2022 kandiduji do akademického senátu 1. LF[edit | edit source]

Fakulta může nejlépe fungovat a rozvíjet se, pokud členové akademické obce navzájem spolupracují, naslouchají si a tvoří jeden celek – ať už jde o studenty nebo pedagogy. Pohybuji se na fakultě mezi různými skupinami a věřím, že k jejich propojování dokážu přispět.

Práci v senátu považuji za službu. Nejde jen o účast na zasedáních. Senátor má neustále naslouchat, co akademická obec potřebuje. Komunikovat s ostatními a spolu s nimi hledat cestu. Pomáhat nejlepší řešení uvádět do života – spíše díky důvěře, respektu a poctivé práci než silou svého hlasu.


Ostatní činnosti[edit | edit source]

Ve výzkumu se věnuji reaktivním formám kyslíku v patogenezi onemocnění a jejich úloze v buněčné signalizaci.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce o výzkumu.


Kromě toho mám malý úvazek ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde nejčastěji působím jako sekundář na 1. interní klinice.

Zájmy[edit | edit source]

Mezi mé koníčky patří společenský tanec. Léta jsme s manželkou chodili do kroužků, které vede Blanka Vášová. Po COVIDu jsme kvůli času a místu konání akcí změnili trenéry, každopádně nás neopouští radost z pohybu, zvláště pak s příjemnými lidmi a hudbou k tomu.

V minulosti jsem hodně chodil po horách a velehorách. Poté, co se mi narodily děti, jsem si už netroufl odjet na mnohatýdenní expedici, a tak většinu dovolené trávím na chatě. Máme u ní malou dřevěnou plachetnici, kterou kdysi postavil tchán. Je na ní krásné svezení a pořád co opravovat.

Dříve jsem se také hodně věnoval klasické lingvistice a kultuře starého Řecka a Říma. S tím souvisí i vznik vysokoškolské učebnice lékařské terminologie (Vejražka M, Svobodová D: Terminologiae medicae IANUA. Academia, Praha 2002 a 2006; Galén, Praha 2014).


Ocenění[edit | edit source]