Uživatel:DRobert

From WikiSkripta

Stárnu, nebo zraju?
Rank Učitel.svg
Tento uživatel je učitel
v oboru Urgentní medicína.

Robert Pleskot, MUDr.
606 605 776, pleskot@zdrsem.cz

FNM OUPD, Zdravotnická záchranná služba HMP, 1.LFUK, FBMI ČVUT, VOŠ Mills, ...

 • Hlavní oblasti činnosti/zájmu:
Urgentní medicína, medicína prvního kontaktu, první pomoc
(osobní web drabc.eu – Kudy kam v urgentní medicíně)
Problémově orientovaná výuka, zážitková výuka
Popularizace medicíny
Léčba bolesti, psychosomatická onemocnění, psychoterapie, práce s tělem, dříve i masér
 • Hlavní mojí snahou jako lékaře i učitele je zapojit pacienta či studenta do procesu změny. Zážitek považuji za zásadní prostředek sebeuvědomění; formu terapie i výuky. Baví mě to.
 • Pracoviště
  • Urgentní příjem FN Motol Praha
  • 1. LF UK Klinika ARIM VFN Praha – Urgentní medicína v simulacích
  • ČVUT FBMI Kladno cvičení z Urgentní medicíny
  • Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Moje pískoviště Medical emerg. En:wiki Commons Wikibooks WikiSkripta:Souhlas s použitím díla