Uživatel:Sedlarmartin

Z WikiSkript

U
Tento uživatel je učitel
v oboru Biofyzika.


Ing. Mgr. Martin Sedlář
Biofyzikální ústav LF MU v Brně

Postgraduální studium oboru Lékařská biofyzika

Vzdělání:
2011: Biomedicínské a ekologické inženýrství; FEKT VUT Brno.

2010: Aplikovaná biofyzika; PřF MU Brno.

Kontakt:
Email: sedlar.m@mail.muni.cz
ICQ: 251-853-044

Kontakt