Uživatelka:Sedláčková Miloše

Z WikiSkript

U
Tento uživatel je učitel
v oboru pediarie.

doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc.

emeritní docentka z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK

Uživatele lze kontaktovat cestou jeho diskuzní stránky nebo prostřednictvím redakce.