Hypovolemický šok

From WikiSkripta

Hypovolemický šok je náhlá porucha perfúze orgánů a tkání, která vede k orgánovým změnám a ohrožuje pacienta na životě. Má původ v relativním nebo absolutním nedostatku intravaskulární tekutiny. Vzniká z následujících příčin:

 1. krvácení zevní i vnitřní (tzv. hemoragický šok),
 2. sekvestrace tekutin (ascites, fluidothorax, …),
 3. velké ztráty tekutin (průjmy, zvracení, polyurie, popáleniny…).

Patogeneze[edit | edit source]

 • Dochází ke snížení žilního návratu a tím ke snížení srdečního výdeje a systolického TK.
 • Při ztrátách pod 10 % krevního objemu – není snížen srdeční index ani výrazná arteriální hypotenze (případně jen ortostatická hypotenze) díky aktivaci sympatoadrenálního systému – dojde k redistribuci srdečního výdeje, nasátí tekutiny z intersticia, tachykardii, oligurii (zvýšená sekrece ADH).
 • Ztráty nad 20–30 % krevního objemu – snížení srdečního výdeje, krevní tlak nejprve udržován dostatečně vysoký (díky kontrakci prekapilárních sfinkterů s hypoperfúzí méně důležitých orgánů – postupně dochází ale k poškození jejich funkce – např. v plicích jsou prokrveny pouze plicní baze, horní plicní laloky představují mrtvý prostor, který může vést k hypoventilaci), později TK klesá – k tachykardii se připojuje hypotenze, studené akrální části těla, oligurie až anurie a acidóza (laktátová, event. i respirační), při ztrátách plazmy a dehydratacích se připojuje zvýšení hematokritu.

Hlavní parametry šoku[edit | edit source]

 • Závisí na množství krevní ztráty (systolický TK, pulz, diuréza):
Posuzování tíže šoku podle krevní ztráty (posuzovaná váha 70 kg, 5 l cirkulujícího krevního volumu) [1]
krevní ztráta – odhad TK (mmHg) pulz (tepů/min) diuréza stav vědomí počet dechů tekutina k doplnění volumu
<15 % (<750 ml) norma norma norma lehce anxiózní 14−20/min krystaloidy
15−30 % (750−1 500 ml) pod 100 >100 oligurie anxiózní 20−30/min krystaloidy
30−40 % (1 500−2 000 ml) pod 90 >120 anurie zmatenost 30−40/min krystaloidy+krev
>40 % (>2 000 ml) pod 60 >140 anurie letargie >30/min krystaloidy+krev
 • Oligurie = pod 500 ml/den (20 ml/hod).
 • Anurie = pod 100 ml/den (4 ml/hod).
 • Perfuzní tlak 90 mmHg je nejnižší tlak pro normální činnost většiny tkání.
 • Perfuzní tlak 60 mmHg je nejnižší tlak pro normální činnost mozku.
 • Za počátek šoku je považován pulz nad 100/min a systolický tlak pod 100 torr.
 • K hodnocení se také používá šokový index, tj. poměr mezi tepovou frekvencí a systolickým tlakem:
  • norma TF / TK = 60 / 120 = 0,5
  • počátek šoku (kompenzace) 100 / 100 = 1
  • těžký šok (dekompenzace) 120 / 60 = 2

Klinický obraz[edit | edit source]

= tzv. studená hypotenze:

 • klinický obraz daný hypovolemií: hypotenze, oligurie až anurie, snížený CVT (na rozdíl od šoku kardiogenního),
 • klinický obraz daný kompenzačními mechanismy: tachykardie, tachypnoe, pocení, bledost končetin.

Prognóza[edit | edit source]

 • dobrá,
 • tento šok je jediný typ šoku, kde lze zasáhnout kauzálně doplněním tekutin,
 • přežívá 80 %.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. LONGMORE, J. M. (J. Murray). Oxford handbook of clinical medicine. 8. vydání. Oxford : Oxford university press, 2010. 0 s. ISBN 9780199232178.