Cirkulační kolaps

From WikiSkripta

Stav, kdy dojde k úplnému nebo téměř úplnému přerušení cirkulace krve z důvodu přerušení srdeční činnosti, plicní embolie, náhlé generalizované vazodilatace, ztráty intravaskulárních tekutin, atd. Hlavním projevem je hypotenze. Tlak krve klesá pod 100/60 mmHg, podmíněn poklesem minutového srdečního výdeje. Hypoperfuze mozku vede k bezvědomí.

Formy cirkulačního kolapsu jsou dvě:

  • srdeční zástava – neobnoví-li se spontánně činnost srdce, nejčastější příčinou je komorová fibrilace např. u AIM,
  • synkopa – během několika sekund se srdeční činnost spontánně obnoví.
Podle příčin je synkopa:
  • kardiální – příčiny v srdci, nejčastěji různé arytmie (např. AV blokáda III. stupně),
  • neurogenní – příčinou aktivace parasympatiku (např. vagové reflexy), vedoucí k bradykardii a vazodilataci.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]