Bradykardie

From WikiSkripta


Bradykardie je zpomalení srdeční frekvence pod fyziologickou mez, nejčastěji se za bradykardii považují hodnoty nižší než 60 tepů/min (u dospělých). Bradykardie se může objevovat ve spánku nebo ve stavu tělesné a duševní relaxace. Často je fyziologicky přítomna za klidových podmínek u trénovaných sportovců. Opakem bradykardie je tachykardie.

Mezi patologické příčiny bradykardie lze uvést hypotyreózu, nemoc chorého sinu (angl. sick sinus syndrom, SSS), vyřazení sinusového uzlu, výkyvy iontů (hyperkalémie), nitrolební poranění, infarkt myokardu, záněty srdce.

Terapie bradykardie (u muže <60 tepů, u ženy < 65 tepů):

 1. atropin i.v.
  • působení:
   • největší účinek na sinusový a atrioventrikulární uzel, distálnějí účinnost klesá
   • při kompletních AV blokádách se širokým QRS účinnost malá/žádná
  • mechanismus: vagolytikum
  • efekt: krátkodobý cca 30 min, nelze podávat dlouhodobě
  • indikace: u bradykardie <60/min.
  • dávka: 0,5 mg i.v., opakovat max. do 3 mg i.v., ale ne jako bolus
 2. izoprenalin v i.v. infuzi
  • působení: katecholaminy
  • mechanismus: sympatomimetikum
  • dávka: Isoprenalin 5 ųg/min[1]
  • působení: na sinusový uzel, atrioventrikulární uzel, i na distálněji se nacházející centra
 3. vysadit bradyarytmizující léky: beta blokátory, příp. antiarytmika
 4. terapie případné hypofunkce štítné žlázy
 5. (dočasná) kardiostimulace

EKG Bradykardie - 45bpm


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 9788074920660.