Synkopa

From WikiSkripta


Synkopa[1] je kvantitativní porucha vědomí na podkladě globální mozkové hypoperfuze, která má rychlý nástup a rychlou spontánní úpravu. Někteří autoři jako nutnou podmínku také přidávají ztrátu posturálního tonu[1].

Ke spontánní úpravě většinou dochází během několika desítek vteřin až minut. Postižený si často událost nepamatuje.

Synkopa je častou příčinou tzv. T-LOC (transient loss of consciousness), které prodělá za život cca 30 % lidí[1].


Kolaps je medicínsky neurčitý termín popisující ztrátu vědomí. Přesná definice se liší, dle některých autorů je nutné, aby byl spojen s pádem na zem, dle jiných nikoliv[1]. Vzhledem k hojnému používání je občas uváděn i v medicínských publikacích jako synonymum synkopy (Diferenciální diagnostika kolapsových stavů a přechodných poruch vědomí Jana Šeblová)

Dělení podle etiologie[edit | edit source]

  1. Reflexní:
    1. Vazovagální − příčinou je narušená regulace autonomního systému s náhlou převahou činnosti parasympatiku, což může vést k bradykardii a hypotenzi. Nastává typicky v situacích např. dlouhého stání v přetopeném dopravním prostředku. Náchylnost k této reakci se vyšetřuje testem na nakloněné rovině.
    2. Syndrom karotického sinu − bradykardie a hypotenze po tlaku na sinus karoticus, např. límečkem košile.
  2. Ortostatické synkopy: na základě nedostatečné vazokonstrikce při rychlém přesunu ze sedu nebo lehu do stoje. Objevují se ve vyšším věku, u osob užívajících antihypertenziva, alkoholiků.
  3. Kardiální: při výskytu arytmií a dalších srdečních onemocnění.
  4. Ostatní: neurologické, onkologické a metabolické situace.

Důležité: přístup k pacientovi, pečlivá anamnéza, nezanedbat možné vážné onemocnění.

Léčba[edit | edit source]

Nejlepší je režimová, vyhýbat se situacím, ve kterých synkopy vznikají, kontrola tlaku, kardiologické a neurologické medikace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b c d JANOTA, Tomáš. Diferenciální diagnóza poruch vědomí [přednáška k předmětu Interna předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 28.5.2014. 

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.