Šok (porodnictví)

Z WikiSkript

V porodnictví se setkáváme hlavně se ztrátami krve, které mohou ústit až do hypovolemického šoku. Krevní ztráty podmiňují v těhotenství navíc (kromě jiných cirkulačních dopadů) i poruchu uteroplacentární cirkulace s rozvojem nitroděložní tísně plodu.

Porodnické příčiny hypovolemického šoku[upravit | editovat zdroj]

V těhotenství
Intrapartální příčiny hypovolemického šoku
 • placenta praevia;
 • předčasné odlučování lůžka;
 • ruptura dělohy.
Ve III. době porodní a postpartálně
 • porodní poranění;
 • porucha odlučování lůžka;
 • retence kotyledonu;
 • varicaes vulvae;
 • atonia uteri;
 • koagulopatie.

Diferenciálně diagnosticky je třeba vzít v úvahu všechny ostatní extragenitální zdroje krvácení.

Klinická stádia šoku[upravit | editovat zdroj]

1. stadium – kompenzace
 • ztráty 500–1200 ml (10–25 %) organismus vyrovná (zvýšením srdečního výdeje, centralizací objemu, přesune tekutin do intravaskulárního prostoru);
 • žena je bledá, spavá, někdy neklidná;
 • tachykardie, normální nebo mírně nižší TK;
 • diuréza je normální;
 • šokový index 1.
2. stadium – dekompenzace (reverzibilní)
 • ztráty 25–30 %;
 • snižuje se průtok orgány (hlavně ledvinami a játry), vzniká oligurie až anurie (akutní renální insuficience);
 • hypotenze, tep zrychlený až nitkovitý;
 • šokový index kolem 1,5.
3. stádium – ireverzibilní stádium
Léčba
 • všeobecné zásady zastavení krvácení (operační, mediakamentózní);
 • zabezpečení vitálních funkcí, případně kardiopulmonální resuscitace, uvolnění dýchacích cest (resp. intubace), oxygenoterapie, žilní vstup, šoková poloha, udržování teploty, trvalý monitoring;
 • speciální opatření – náhrada objemu krystaloidy, koloidy nebo plasmaexpandéry (Haemaceel), ve 2. a 3. stádiu vždy transfúzi.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 544 s. ISBN 80-247-1303-9.
 • Kvadruplety vypracovaných otázek podle studijních materiálů J. Beneše, L. Mikšíka, elearningu a knihy Gynekologie a porodnictví (Martius 2005).