Diuréza

From WikiSkripta
Změněno.png

Diuréza (diuresis) obecně znamená vylučování moči. Obvykle se používá ve speciálním významu: rychlost vylučování moči, tedy množství moči vyloučené za časovou jednotku. Není-li uvedeno jinak, uvádí se diuréza zpravidla v litrech za 24 hodin. V řadě případů (např. při výpočtech různých typů clearance) se rychlost vylučování moči uvádí v mililitrech za sekundu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]