Clearance

From WikiSkripta


Heslo

Clearance (z anglického clear = čistit) určité látky je množství plazmy, které se očistí od této látky za jednotku času. Nejčastěji se stanovuje renální clearance, která je definována jako množství plazmy očistěné ledvinami od určité látky za jednotku času (nejčastěji se vyjadřuje v ml/min nebo ml/s). Podobným způsobem je možné definovat clearance dalších orgánů, např. clearance jaterní.

Renální clearance se vypočítá dle vzorce:

– clearance látky X

– koncentrace látky X v moči

– objem moči za jednotku času

– koncentrace látky X v plazmě

Nejmenší hodnota renální clearance je rovna 0 (plazma není od dané látky očištěná vůbec), maximální hodnota se rovná průtoku plazmy ledvinami (všechna plazma protékající ledvinami je od dané látky očištěna).

Clearance látek, které jsou v glomerulech volně filtrovány a v tubulech nejsou secernovány ani resorbovány, se využívá pro stanovení hodnoty glomerulární filtrace (např. clearance inulinu nebo kreatininu).

Odkazy

Související články