Polyurie

From WikiSkripta

Definice[edit | edit source]

Polyurie – stav, kdy je denní diuréza více než 2,5 l. Polyurii rozlišujeme na osmotickou a vodní.

Rozdělení[edit | edit source]

Při osmotické polyurii pacient vylučuje osmoticky aktivní látky, které po koncentračním spádu s sebou "strhávají" vodu. Moč je pak hypertonická a její hustota je vyšší. Osmotickou polyurii nacházíme často u pacientů s diabetes mellitus nebo po podání diuretik.

Vodní polyurie je způsobená například nadměrným příjmem tekutin; při absenci ADH, nebo při poruše receptorů pro ADH. Moč je hypotonická, hustota je nižší. Vodní polyurii nacházíme často u pacientů s diabetes insupidus.

Příčiny:[edit | edit source]Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 139-146. ISBN 978-80-7262-438-6.