Potrat

From WikiSkripta

Lidské embryo staré 9 týdnů

Potratem rozumíme ukončení těhotenství (vypuzení embrya či plodu) v době před porodem, při kterém embryo či plod zaniká. Přesná definice potratu dle Národního zdravotního informačního systému (NZIS) t.č. platná v České republice – je následující[1]:

  1. plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdnů,
  2. z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

Potratem se také rozumí ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů (Zákon o umělém přerušení těhotenství).

Jako známky života je chápána přítomnost srdeční akce, pulzace pupečníku, dýchací nebo jakékoli spontánní pohyby.

Rozdělení[edit | edit source]

  • Spontánní potrat – samovolný potrat, který vzniká jako následek různých nepříznivých faktorů (vývojové vady, infekce apod.).
  • Indukovaný potrat (interrupce) – potrat vyvolaný cíleně na přání těhotné či ze zdravotních důvodů (ze strany plodu či ze strany matky).
  • Zamlklý potrat (missed abort) – stav, kdy plod (embryo) odumírá intrauterinně a není vypuzen.


Podle fáze, ve které je potrat zastižen, rozdělujeme:

  • abortus imminens – hrozící potrat, tedy ještě lze zabránit potracení plodu,
  • abortus incipiens – počínající potrat, obdoba 1. porodní doby, obvykle již potracení nelze zabránit,
  • abortus completus – dokončený potrat, při kterém je vypuzen celý plod s placentou a plodovými obaly.


Potrat velmi často neprobíhá jako kompletní vypuzení plodu a v děložní dutině zůstávají zadrženy části plodu, obalů nebo placenty. Takový potrat se označuje jako abortus incompletus, tj. neúplný potrat. Je nezbytné zbývající části plodového vejce odstranit (RCUI, manuální revize...). Při neúplném odstranění hrozí krvácení a infekce v děložní dutině.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. Statistická ročenka ÚZIS. Potraty 2012. Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 2013. ISSN: 1210-8642. s. 8. Dostupné také z URL <http://www.uzis.cz/system/files/potraty2012.pdf>.