Hlavní statistické ukazatele v porodnictví

From WikiSkripta

Pro sledování a hodnocení kvality porodnické a neonatologické péče je nutné stanovit jednoznačně definovaná kritéria. V porodnictví jsou nejdůležitějšími údaji mortalita (perinatální, mateřská), natalita a morbidita

Mortalita[edit | edit source]

Mezi základní ukazatele mortality patří perinatální mortalita a mateřská mortalita.

Perinatální mortalita[edit | edit source]

Mateřská mortalita[edit | edit source]

Definice porodu/potratu
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), účinný od 1. 4. 2012
Za živě narozené dítě se považuje plod, bez ohledu na délku těhotenství, který po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena.
Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku života a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý.
Pokud plod, neprojevující žádnou známku života, váží méně než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů, je ukončení těhotenství považováno za potrat.
ČR 2018:
 • narození celkem: 114 419, z toho živě: 114 036; mrtvě narození: 383 (mrtvorozenost: 3,35 na 1000 narozených);
 • perinatální úmrtnost (mrtvě narození a zemřelí do 7 dnů): 4,42 ‰ (506 dětí);
 • novorozenecká úmrtnost: 1,64 ‰ (187 dětí); (časná 1,08 (123 dětí do 7 dnů věku) a pozdní 0,56 (64 dětí od 8 do 28 dnů věku);
 • kojenecká úmrtnost: 2,56 ‰ (292 dětí).[1]


 • Úmrtnost do 1. dne − ve věku 0. dne (24 hodin) (v roce 2016 0,5 ‰[2])
 • Poporodní úmrtnost − do 3 dnů, tj. ve věku 0–2 ukončených dnů (v roce 2016 0,76 ‰[2])
 • Novorozenecká úmrtnost − do 28 dnů, tj. ve věku 0-27 ukončených dnů (v roce 2016 1,7 ‰[2])
  • Časná novorozenecká úmrtnost − novorozenci zemřelí do 7 dnů po porodu (v roce 2016 1,18 ‰[2])
  • Pozdní novorozenecká úmrtnost − novorozenci zemřelí od 8. do 28. dne po porodu (v roce 2016 0,52 ‰[2])
 • Ponovorozenecká úmrtnost – od 29 dnů do 1 roku, tj. 28–364 ukončených dnů (v roce 2016 1,1 ‰[2])
 • Kojenecká úmrtnost − zemřelé děti do 1 roku (dosahuje v České republice dlouhodobě velmi nízkých hodnot − v roce 2016 2,81 ‰[2])
 • Perinatální úmrtnost − počet plodů mrtvě narozených a zemřelých do 7 dnů po porodu na 1000 narozených dětí (v roce 2016 4,89 ‰[2])
  • Rektifikovaná perinatální úmrtnost − počet zemřelých plodů nad 1000 g
  • Očištěná perinatální úmrtnost − bez vrozených vývojových vad
 • Mrtvorozenost − vyjadřuje počet mrtvě narozených dětí připadající na 1 000 všech narozených dětí (tj. živě i mrtvě narozených). (v roce 2016 3,7 ‰[2])

Nejčastější příčiny kojenecké úmrtnosti[edit | edit source]

 • 60 % všech zemřelých do 1 roku (191 kojenců) − respirační poruchy specifické pro perinatální období, krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence.
 • druhou nejčastější příčinou, vyskytující se v 16 % úmrtí − vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (nejčastější diagnózou způsobující úmrtí kojenců jsou vrozené vady oběhové soustavy).
 • třetí nejčastější příčinou − příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde[2].
 • V roce 2016 se narodilo 113 083 dětí (o 1921 dětí více než v roce 2015) − živě se narodilo 112 663 dětí.[2]

Klasifikace novorozenců podle gestačního věku.

Natalita[edit | edit source]

Morbidita[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. https://www.uzis.cz/res/f/008279/narzem2018.pdf
 2. a b c d e f g h i j k ÚZIS ČR,. Narození a zemřelí do 1 roku : 2016 [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, [cit. 2018-04-14]. <http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 544 s. ISBN 80-247-1303-9.