Hlavní statistické ukazatele v porodnictví

Z WikiSkript

Úmrtnosti[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Úmrtnost do 1. dne − ve věku 0. dne (24 hodin) (v roce 2016 0,5 ‰[1])
 • Poporodní úmrtnost − do 3 dnů, tj. ve věku 0–2 ukončených dnů (v roce 2016 0,76 ‰[1])
 • Novorozenecká úmrtnost − 7.–28. den po porodu (v roce 2016 1,7 ‰[1])
  • Časná novorozenecká úmrtnost − novorozenci zemřelí do 7 dnů po porodu (v roce 2016 1,18 ‰[1])
  • Pozdní novorozenecká úmrtnost − novorozenci zemřelí od 8. do 28. dne po porodu (v roce 2016 0,52 ‰[1])
 • Ponovorozenecká úmrtnost – od 29 dnů do 1 roku, tj. 28–364 ukončených dnů (v roce 2016 1,1 ‰[1])
 • Kojenecká úmrtnost − zemřelé děti do 1 roku (dosahuje v České republice dlouhodobě velmi nízkých hodnot − v roce 2016 2,81 ‰[1])
 • Perinatální úmrtnost − počet plodů mrtvě narozených a zemřelých do 7 dnů po porodu na 1000 narozených dětí (v roce 2016 4,89 ‰[1])
  • Rektifikovaná perinatální úmrtnost − počet zemřelých plodů nad 1000 g
  • Očištěná perinatální úmrtnost − bez vrozených vývojových vad
 • Mrtvorozenost − vyjadřuje počet mrtvě narozených dětí připadající na 1 000 všech narozených dětí (tj. živě i mrtvě narozených). (v roce 2016 3,7 ‰[1])

Nejčastější příčiny kojenecké úmrtnosti[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • 60 % všech zemřelých do 1 roku (191 kojenců) − respirační poruchy specifické pro perinatální období, krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence.
 • druhou nejčastější příčinou, vyskytující se v 16 % úmrtí − vrozené vady, deformace a chromozomální abnormatily (nejčastější diagnózou způsobující úmrtí kojenců jsou vrozené vady oběhové soustavy).
 • třetí nejčastější příčinou − příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde[1].


 • Za živě narozené dítě se považuje plod, bez ohledu na délku těhotenství, který

po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena. [1]

 • Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku

života a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý.[1]

 • Pokud plod, neprojevující žádnou známku života, váží méně než 500 g, a pokud

ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů, je ukončení těhotenství považováno za potrat.[1]

 • V roce 2016 se narodilo 113 083 dětí (o 1921 dětí více než v roce 2015) − živě se narodilo 112 663 dětí.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k l m ÚZIS ČR,. Narození a zemřelí do 1 roku : 2016 [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, [cit. 2018-04-14]. <http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka-statistika>.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 544 s. ISBN 80-247-1303-9.