Popáleninový šok

From WikiSkripta

Popáleninový šok vzniká u všech těžších popálenin a k rozvoji dochází ihned po úrazu. Na rozvoji popáleninového šoku se podílí řada faktorů:

  • dominantním je porucha propustnosti cévní stěny, která má za následek masivní únik intravaskulární tekutiny do prostoru mimo cévní řečiště,
  • vnějším projevem tohoto úniku je rychlý rozvoj generalizovaného popáleninového otoku,
  • vnitřním projevem je snížení objemu cirkulující krve a z toho plynoucí porucha zásobení tkání kyslíkem.

CAVE!!! U rozsáhlého termického úrazu je únik tekutiny velmi rychlý, během prvních 30 minut může dojít k úbytku až 40 % objemu cirkulující krve.


Na rozdíl od otevřených poranění s masivním krvácením, kde je potřeba urychlené pomoci evidentní, u popáleniny nutnost urgentních léčebných opatření není tak zřejmá. Nebezpečí popáleninového šoku je v tom, že v první fázi postižený nemusí jevit známky šoku.

  • Poraněný zpočátku normálně komunikuje,
  • často netrpí výraznější bolestí,
  • je schopen samostatné chůze,
  • nepůsobí vůbec dojmem těžce raněného v ohrožení života.

Přestože se klinické příznaky šoku plně rozvíjejí až v průběhu několika hodin, mechanismy rozvoje jsou nastartovány ihned. CAVE!!! Není-li náhrada tekutin zahájena bezodkladně, dochází k dekompenzaci a hrozí ireverzibilní změny vedoucí k úmrtí pacienta.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]