Transpolarizace

Z WikiSkript


Heslo

Transpolarizace (overshoot, přestřelení) je změna polarity membrány, která se objevuje v průběhu akčního potenciálu. Mohutný kationtový proud proudící do buňky během depolarizační fáze akčního potenciálu vede ke krátkodobému obrácení polarity buněčné membrány – v blízkosti membrány přivrácené směrem do buňky převažuje pozitivní náboj, z extracelulární strany membrány převažuje negativní náboj.

Transpolarizace.JPG

Světle modře vybarvená plocha znázorňuje úsek akčního potenciálu, při kterém dochází k transpolarizaci membrány. MN = membránové napětí


Odkazy

Zdroj