Nádory s familiárním výskytem

Z WikiSkript

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Většina nádorových onemocnění člověka se vyskytuje sporadicky. Jejich frekvence v rodině odpovídá tzv. populačnímu riziku.

V případě maligní transformace je vyvolána pouze somatickými mutacemi, benigní nádory představují nižší riziko a bývají odstranitelné chirurgicky. V nádorové tkáni mohou být mutovány jak protoonkogeny, tak tumor-supresorové geny nebo mutátorové geny.

Je-li mutovaný tumor-supresorový gen nebo mutátorový gen přenesen pohlavní buňkou jednoho z rodičů a mutace druhé alely nastane v somatické buňce, poté hovoříme o familiárním výskytu. Většinou je děděna predispozice k určitému typu nádorového onemocnění. Přibližně 10–15 % nádorů má dědičný charakter; pak je frekvence výskytu určitého typu nádoru v rodině případně rodokmenu vyšší než je jeho výskyt v populaci.

Typicky jde zejména o mutace tumor-supresorových genů. Tyto mutace mají recesivní charakter, tedy ke kompletnímu vyřazení tumor-supresorového genu je zapotřebí vyřazení (mutace) obou alel tohoto genu (Knudsonova teorie dvou zásahů). Z hlediska klinické genetiky se tyto hereditární nádorové syndromy ovšem dědí autozomálně dominantně (byť s neúplnou penetrancí). Důvodem je skutečnost, že vrozená (zárodečná) mutace příslušného tumor-supresorového genu je výrazným rizikem pro rozvoj příslušného onemocnění, které se tak rozvíjí u naprosté většiny osob s příslušnou zárodečnou mutací.[1]

Pro familiární výskyt nádorů je charakteristické:

 • postižení více členů rodiny stejným typem nádoru;
 • dřívější nástup onemocnění ve srovnání se stejným typem nádoru vyskytujícím se sporadicky;
 • multifokální nebo bilaterální výskyt;
 • vznik jednoho, dvou, někdy dokonce i několika primárních nádorů různých orgánů u téhož jedince (obecně – nádorová multiplicita).

Vybraná nádorová onemocnění s familiárním výskytem[upravit | editovat zdroj]

Neurofibromatóza[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Neurofibromatóza.

Existuje neurofibromatóza I. a II. typu. Toto onemocnění postihuje PNS, nádory – neurofibromy – jsou benigní, ale část pacientů má zvýšený výskyt maligních nádorů jiných orgánových systémů. Příkladem může být neurinom akustiku (typický pro neurofibromatózu II. typu). Jejich vznik je podmíněn mutací v chromosomální oblasti: 17q11 (NF1 gen) a 22q12 (NF2 gen).

Li-Fraumeni syndrom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Syndrom Li-Fraumeni.

Vyznačuje se výskytem různých typů dědičně determinovaných primárních nádorů. Jejich vznik je podmíněn mutací v tumor-supresorovém genu TP53 (17p13.1).

Hereditární karcinom prsu a ovária[upravit | editovat zdroj]

Je podmíněn mutací v tumor-supresorovém genu BRCA1 (17q21) nebo BRCA2 (13q12). Karcinom může souviset i s mutacemi dalších genů (např. TP53, PALB2, CHEK2, RAD51, PTEN, STK11 apod.).

Familiární adenomatózní polypóza[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Familiární adenomatózní polypóza.

Je podmíněna mutací v tumor-supresorovém genu APC (5q21-22), vzácnější varianta je podmíněna mutací v mutátorovém genu MUTYH (1p32-34).

 • Kolorektální polypóza s rozvojem kolorektálního karcinomu.

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - Lynchův syndrom I a II[upravit | editovat zdroj]

Je podmíněn mutací v různých mutátorových genech (např. MSH2, MLH1, PMS1, PMS2).

 • Kolorektální karcinom bez předchozí polypózy (HNPCC).

Peutzův – Jeghersův syndrom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Peutzův-Jeghersův syndrom.

Podmíněn mutací v genu STK11.

 • Polypóza tlustého střeva spojená s typickými pigmentacemi (nejen) v dutině ústní.

Wilmsův nádor ledvin[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Wilmsův tumor.

Podmíněn mutací v tumor-supresorovém genu WT1 (11q13).

Familiární retinoblastom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Retinoblastom.

Podmíněn mutací v tumor-supresorovém genu RB1 (13q14).

Familiární maligní melanom[upravit | editovat zdroj]

Podmíněn mutací v tumor-supresorovém genu MLM (9q21).

Další příklady onemocnění s familiárním výskytem[upravit | editovat zdroj]

 • nádor žaludku;
 • nádor močového měchýře;
 • nádor děložního čípku;
 • nádor plic.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. Hereditární nádorové syndromy | Genetika - Biologie. Genetika - Biologie | Váš zdroj informací o genetice a biologii [online]. Copyright ©2010 [cit. 07.12.2018]. Dostupné z: http://www.genetika-biologie.cz/hereditarni-nadorove-syndromy

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11.02.2010]. <http://www.stefajir.cz>.