Nádorová epidemiologie

Z WikiSkript

Je to samostatný vědní obor sbírající a analyzující údaje týkající se výskytu a úmrtnosti na zhoubné choroby.

Deskriptivní epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

 • Popisuje údaje o vzniku a úmrtnosti na jednotlivé nádory,
 • obvykle používá relativní čísla na 100 000 obyvatel,
 • pojmy:
  • incidence (počet nově vzniklých nádorů),
  • prevalence (počet nádorů v určitém časovém období),
  • mortalita (úmrtnost).

Analytická epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

 • Snaží se v popisu najít příčinné souvislosti (př. kouření – karcinom plic, karcinom žaludku – Japonsko…),
 • počet nádorů vzrůstá, druhé místo v úmrtnosti (za nemocemi kardiovaskulárního systému),
 • vzestupkarcinom plic (dnes hlavně u žen, u mužů začíná klesat),
 • pokleskarcinom žaludku, karcinom čípku děložního (účinná prevence),
 • setrvalý stavkarcinom mammy,
 • v ČR je vysoká incidence – karcinomu kolorekta, ledvin,
 • v současnosti je pokles karcinomu plic – v 70. letech začaly IM v mladším věku, lidé přestávali kouřit.
 • v čem vede ČR,
  • nejvíc na světe je u nás karcinomů ledvin (nemají takovou úmrtnost, tolik se o nich nemluví), dále kolorektální karcinom, karcinom pankreatu,
  • jsme 1. v Evropě v mortalitě na karcinom těla děložního a ovárií.
 • Stát s největší incidencí karcinomů – Maďarsko,
 • největší incidence melanomů – Skandinávie (obyvatelé hodně cestují).


Výskyt karcinomů v ČR (rok 2017):[upravit | editovat zdroj]

Incidence

 • muži
 1. ZN prostaty (C61)
 2. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
 3. ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)
 • ženy
 1. ZN prsu (C50)
 2. novotvary in situ (D00–D09)
 3. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
 4. ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 


Mortalita

 • muži
 1. ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)
 2. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
 3. ZN prostaty (C61)
 • ženy
 1. ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)
 2. ZN prsu (C50)
 3. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)


Prevalence

 • muži
 1. ZN prostaty (C61)
 2. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
 3. ZN ledviny (C64)
 • ženy
 1. ZN prsu (C50)
 2. novotvary in situ (D00–D09)
 3. ZN dělohy (C54, C55)
 4. ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)


CAVE! - nádory kůže se sem nepočítají, nemelanomový kožní ZN (C44) je na prvním místě v incidenci

Karcinogeny[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Fyzikální karcinogeneze, Chemická karcinogeneze, Virová karcinogeneze.
 • Tabák – 15–30 % nádorů,
 • chronické infekce 10–25 %,
 • výživa 30 %,
 • ostatní 5 %,
 • tabák – plíce, jazyk + dutina ústní, žaludek, ledviny, čípek, měchýř, pankreas (?),
 • chron. infekce – EBV (Burkittův lymfom), Helicobacter pylori, VHB, VHC, papilomaviry,
 • ca žaludku – pověstné je jím Japonsko – patrně díky Sushi – syrové maso (mnoho infekcí),
 • 99 % karcinomů čípku – papilomavirus.

Screening[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Screening nádorových onemocnění.

Dědičně podmíněná nádorová onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hereditární nádorové syndromy.
 • Jen u 10 % nádorů lze vystopovat familiární výskyt,
 • mají některé společné vlastnosti, vyskytují se v mladším věku, jsou obvykle AD dědičné, jsou častěji multifokální,
 • mezi nejčastější hereditární nádory patří:
  • retinoblastommutace genu Rb, oboustranný retinoblastom, častější kostní sarkomy a nádory prsu a plic,
  • familiární polypóza tlustého střeva – mutace genu APC,
  • Gardnerův a Turcotův syndrom – polypózy GIT, karcinom jak colon tak jinde (často medulární karcinom štítné žlázy), jde o deleci na chromozomu 17 a 18,
  • FAMMM (familial atypical multiple mole melanoma) syndrom – delece na 1.chromosomu, dysplastické névy a melanomy,
  • Li-Fraumeni syndrom – rodinný výskyt karcinomu prsu a dalších nádorů (defekt p53),
  • Lynchův sy I (HNCPP – hereditary nonpolyposis colorectal cancer) – karcinom colon bez polypózy (defekt reparace),
  • Lynchův sy II – kromě karcinomu colon se vyskytují ještě jiné karcinomy (žaludek, prs, endometrium, endokrinní…),
  • jiné – Wilmsův tumor, Neurofibromatóza, MEN sy, Hereditární karcinom prsu a ovária (BRCA1, BRCA2 geny).

Související články[upravit | editovat zdroj]