Nádory plic

From WikiSkripta

(Redirected from Karcinom plic)

Nádory plic jsou nejčastěji vyskytujícím se nádorem dýchacího ústrojí. Převládá bronchogenní karcinom. Jedná se o nejčastější nádor u mužů nad 40 let, maximum výskytu je od 55 do 65 let. Na počátku 20. století byl vzácný, dnes je v některých státech na prvním místě. Výskyt má vzestupný trend, hlavně u žen. Bronchogenní karcinom je na prvním místě v úmrtnosti na onkologické onemocnění. Tvoří asi 1/3 úmrtí.

Etiologie[edit | edit source]

 • Prokazatelný vztah ke kouření (85–90 % pacientů s karcinomem plic jsou kuřáci),
 • po vykouření 200 000 cigaret (při spotřebě 20 denně, asi 30 let) je riziko karcinomu 50× vyšší,
 • další vliv má ionizující záření (radon v uranových dolech) a azbest.
Adenokarcinom plic

Klasifikace[edit | edit source]

 • primární
 • nemalobuněčný – spinocelulární karcinom, adenokarcinom, velkobuněčný karcinom
 • malobuněčný
 • plicní karcinoid
 • sekundární (metastatické postižení plic)
 • benigní nádory plic
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Bronchogenní karcinom.

Plicní karcinoid[edit | edit source]

Karcinoid patří mezi maligní tumory vzniklé z neuroektodermu. Představuje 1–2 % všech plicních nádorů[1].

Klinický obraz[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

Standardem je chirurgická léčba – lobektomie nebo parenchym šetřící bronchoplastická resekce.

Léčba neoperabilních tumorů:

 • interferon α
 • chemoterapie – vespesid + cisplatina, nejlepší výsledky dosahuje CHT v kombinaci s interferonem α[2]
 • symptomatická léčba – karcinoidový syndrom (somatostatinové analogy, antiserotonika)[1].

Benigní nádory[edit | edit source]

Chondrohamarton plic

Benigní nádory jsou typické svým pomalým a neivazivním růstem a neschopností zakládat metastázy. Patří sem chondrohamartom a pak mezenchymové nádory: fibromy, lipomy, myxomy atd. Vyskytují se spíše v dýchacích cestách než plicním parenchymu. Mají ohraničený tvar, často jsou uloženy periferně. Pokud se nacházejí v dýchacích cestách, mohou způsobovat kašel a dušnost.

Diagnostika[edit | edit source]

 • CT
 • bronchoskopie

Léčba[edit | edit source]

Odstranění nádoru.

Sekundární nádory plic[edit | edit source]

Plicní metastázy.

Plicní metastázy jsou nejčastěji z nádoru prsu, plic, trávicí trubice, ledvin, štítné žlázy, hlavy a krku. Metastázy jsou spíše metachronní (po manifestaci prim. nádoru) než synchronní (současně s prim. nádorem). Často jsou diagnostikované náhodným RTG snímkem hrudníku. Dělíme je na solitární a mnohočetné[1].

Diagnostika[edit | edit source]

Při znalosti primárního ložiska diagnostika není složitá.

 • karcinomatózní lymfangoitida – stav, kdy jsou metastaticky postižené mízní uzliny plic

Léčba[edit | edit source]

 • dle primárního ložiska
 • chirurgická dle indikaceOdkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.

Reference[edit | edit source]

 1. a b c ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
 2. OBERG, Kjell. Diagnosis and treatment of carcinoid tumors. Expert Rev Anticancer Ther [online]. 2003, vol. 3, no. 6, s. 863-77, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14686708>. ISSN 1473-7140.