Mezenchymové nádory

From WikiSkripta

(Redirected from Nádory mezenchymové)

Mesenchym je embryonální tkáň (tvořená buňkami s výběžky a širokými mezibuněčnými prostory vyplněnými řídkou základní hmotou). Pochází nejvíce z mesodermu a vznikají z něj tkáně pojivové (vazivo, chrupavka, kost), cévy, svaly a krvetvorná tkáň.

Mesenchymové nádory mají obvykle strukturu histoidní (tj. bez zřejmého rozdílu mezi parenchymem a stromatem, neboť nádor vychází z těch složek, které jsou blízké stromatu), ohraničení vůči okolí bývá neostré, a to i u benigních variant.

Klasifikace mesenchymových nádorů[edit | edit source]

 1. nádory měkkých tkání: fibrom, lipom, hemangiom, lymfangiom, myom…
 2. kostní nádory

Podle výchozí tkáně:

 1. z fibroblastoidních pojiv (fibrom, myxom, lipom, osteom, chondrom),
 2. z endotelu a cévních tkání (hemangiom, lymfangiom),
 3. ze svalové tkáně (leiomyom, rhabdomyom),
 4. z hemopoetického a lymforetikulárního systému (hemoblastomy, hemoblastózy),
 5. nediferencované (vřetenobuněčný, kulatobuněčný, polymorfní).

Benigní nádory mezenchymové[edit | edit source]

Uterus myomatosus

Rostou expanzivně, nemetastazují, jsou ohraničené vůči okolí, pohyblivé vůči okolní tkáni, obvykle nebolestivé. Expanzivním růstem mohou působit destruktivně, či sekundárně maligně (útlakem). Maligní zvrat je možný.

Patří sem:

 • Fibrom – kulovitý, šedorůžový, tužší, ohraničený, nebývá opouzdřený, několik mm až cm, na jazyku, v podkoží.
 • Lipom – měkký, žlutý, často opouzdřený, 1 až několik cm, v podkoží.
 • Myxom – rosolovitý, méně ohraničený, recidivuje.
 • Chondrom – chrupavčitý, ohraničený, v kostech, šlachách.
 • Chordom – měkký, průsvitný, v clivu, několik mm.
 • Osteom – výrustek na kosti, nebolestivý, frontální sinus.
 • Osteoidní osteom – bolí, kortikalis dlouhých kostí.
 • Hemangiom:
  • kapilární neohraničený – ret, v kůži jako tzv. oheň, červený,
  • kavernozní modrý – kůže, játra, neohraničený,
  • arteriovenozní pulzující.
 • Lymfangiom – bledě žlutý, ve střevě, cystický – obličej, krk = hygroma colli cysticum.
 • Leiomyom – z hladké svaloviny, kulovitý, šedorůžový, snopcovitý, ohraničený, tuhý, děloha, GIT.
 • Rabdomyom – z příčně pruhované svaloviny, u dětí obličej, krk, srdce, ohraničený.
 • Myoblastický myom – v jazyku, recidivuje, nad ním bývá v epitelu pseudoepiteliomatózní hyperplazie.

Komplikace: útlak okolí, atrofie (u myomu dělohy atrofie endometria a neplodnost), estetika, fonace, intrakraniálně smrt.


Maligní mezenchymové nádory[edit | edit source]

Maligní mesenchymové nádory se označují jako sarkomy (vzhled rybího masa). Rostou infiltrativně a metastasují především hematogenně. O stupni malignity rozhoduje, spíše než jaderná a buněčná polymorfie, četnost mitóz, chromosomální atypie a přítomnost a rozsah nekróz. Základním markerem je materiál intermediárních filament – vimentin, u svalových buněk desmin (a složky myofilament).

Patří sem:Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]