Atrofie

Z WikiSkript

Svalová atrofie
Svalová atrofie

Atrofie znamená zmenšení normálně vyvinutého orgánu, podmíněné úbytkem buněk nebo zmenšením jejich velikosti. Může se jednat o proces fyziologický i patologický.

 • atrofie postihuje elementy parenchymu, čímž relativně přibývá vaziva
 • atrofický orgán je menší a tužší, také jeho funkce je snížená (po odstranění příčiny se velikost a funkce tkáně může obnovit)
 • od atrofie je třeba rozlišit hypoplázii, což je zmenšení orgánu podmíněné jeho nedostatečným vývojem
 • úplné nevyvinutí orgánu se označuje jako aplázie nebo ageneze

Rozdělení atrofií[upravit | editovat zdroj]

 1. difúzní – nevede ke změně tvaru orgánu
 2. ložisková – dochází ke změně tvaru orgánu
 1. numerická – zmenšení počtu buněk
 2. prostá – zmenšení velikosti buněk

Atrofie numerická[upravit | editovat zdroj]

 • počet buněk tkáně či orgánu se snižuje (opak hyperplázie)
 • nejčastěji postihuje tkáně s rychlou obměnou buněk
 • příkladem je numerická atrofie kostní dřeně (dřeňový útlum)
  • jde o relativní úbytek krvetvorné dřeně ve prospěch tukové tkáně
  • výsledkem může být útlum všech řad krvetvorby (aplastická anémie)
 • zánětlivá atrofie:
  • probíhá-li rozpad buněk při numerické atrofii rychle, vyvolávají rozpadové produkty ze zanikajících buněk zánět s novotvorbou vaziva
 • lipomatózní atrofie:
  • úbytek buněk parenchymu při numerické atrofii může být maskován zmnožením tukové tkáně v intersticiu (orgán je pak normálně velký nebo i zvětšený, tzv. pseudohypertrofie)
  • vzniká v kosterních svalech, myokardu, pankreatu, slinných žlázách

Atrofie prostá[upravit | editovat zdroj]

 • počet buněk zůstává stejný, zmenšuje se však jejich velikost (opak hypertrofie)
 • nejčastěji postihuje tkáně s buňkami pomalu se obměňujícími
 • jádra buněk jsou pyknotická, cytoplazma více bazofilní, z buněk mizí zásobní látky (glykogen, tuk)

Druhotné změny atrofické tkáně[upravit | editovat zdroj]

 • hnědá atrofie = atrophia fusca
  • v buňkách se ukládá lipofuscin
  • tkáně jsou tmavší
  • je častá v játrech, myokardu
  • podobné je hromadění lipochromu v atrofické tukové tkáni
 • gelatinózní atrofie
  • jedná se o atrofii tuku, která je způsobena vymizením tuku z buněk a zmnožením amorfní složky mezibuněčné hmoty (glykosaminoglykany)
 • zánětlivá atrofie
  • atrofické změny indukují zánět
 • skleróza
  • zánětlivá atrofie s vystupňovanou produkcí vaziva
 • cirrhotická přestavba
  • skleróza nepřipouští regeneraci, případná kompenzatorní hypertrofie funkčního parenchymu vede k podstatné přestavbě

Příčiny atrofií[upravit | editovat zdroj]

 • mohou být fyziologické i patologické
 • závisejí také na intenzitě a délce působení podnětu
 • při silnějším působení vyvolávajících příčin vznikají nekrózy
MRI atrofie mozku při Pickově chorobě

1. stárnutí (senilní atrofiekachexie či marasmus)

 • ve stáří se všechny parenchymatózní orgány fyziologicky zmenšují
 • některé orgány (např. thymus, děložní sliznice, mléčná žláza, pohlavní žlázy) jsou aktivní jen do určitého věku, pak se zmenšují ← takové atrofii se říká involuce

2. částečná ischémie (vaskulární atrofie)

 • při pozvolném cévním uzávěru (ateroskleróza, trombóza) dochází k atrofii orgánu (nejvýrazněji v ledvině, kde je zánik parenchymu kompenzován zmnožením vaziva – tzv. nefroskleróza)
 • náhlé zúžení průsvitu cévy vyvolá ischemickou nekrózu (infarkt)

3. nedostatečná výživa (inaniční atrofie)

 • nejčastější příčinou jsou zúžení jícnu nebo nádor GIT
 • při inanici mizí nejprve depotní tuková tkáň, pak lymfatická tkáň a svalstvo, ušetřen zůstává CNS

4. působení tlaku (tlaková atrofie)

 • např. tlak zubní protézy na dáseň nebo kost, pulsace tepny na kosti (aneurysma aorty tlačí na páteř), tlak stagnující moči v ledvinné pánvičce (hydronefróza), atrofie kůže pod prstenem

5. záření

 • záření (rtg, UV apod.) působí mutagenně na DNA, zabrání její replikaci, aktivuje gen p53, který může spustit apoptózu
 • nejčastěji je postižena kůže, v níž zanikají vlasové folikuly a potní žlázky, kůže je pak ztenčená a nápadně suchá

6. inaktivita

 • atrofie z inaktivity se pozoruje nejčastěji na kosterních svalech znehybněných pod sádrovým obvazem

7. nervové vlivy

Svalová atrofie jako následek dětské obrny
 • základ je též v inaktivitě při obrně periferních nervů
 • výrazná svalová atrofie je při poliomyelitidě, kdy zanikají alfa motoneurony předních rohů míšních (tzv. amyotrofie = denervační atrofie svalů)

8. endokrinní vlivy

 • vzniká při nedostatku příslušných hormonálních podnětů
 • např. u žen po menopauze, kdy se ovaria tlumí sekreci estrogenů, jež působí proti odbourávání kosti → vzniká osteoporóza
 • panhypopituitarismus:

9. genetické vlivy


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]