Metaplázie

From WikiSkripta

Pojem metaplázie znamená přeměnu jedné diferencované tkáně v jinou diferencovanou tkáň (vazivo se přemění v kost, cylindrický epitel v dlaždicový).

Přímá[edit | edit source]

  • změna diferenciace bez ztráty původní diferenciace
  • př.: přeměna vaziva ve vazivovou kost

Prosoplázie[edit | edit source]

  • diferenciace za fyziologickou mez
  • př.: přeměna dlaždicového nerohovějícího epitelu dutiny ústní na dlaždicový rohovějící při chronickém dráždění nebo zánětech (leukoplakie)

Nepřímá[edit | edit source]

  • odstranění původního epitelu a regenerace z indiferentní vrstvy
  • př.: přeměna cylindrického epitelu bronchů na dlaždicový rohovějící epitel následkem kouření (reverzibilní)

Střevní[edit | edit source]

Extramedulární[edit | edit source]

  • při poškození kostní dřeně vzniká ložisková erytropoéza v játrech, slezině a lymfatických uzlinách (myeloidní metaplazie)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BEDNÁŘ, B a P MIŘEJOVSKÝ. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0.
  • MAČÁK, Jiří. Obecná patologie. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 0000. 345 s. ISBN 80-244-0436-2.