Mezenchym

Z WikiSkript

Heslo
Mezenchymová kmenová buňka v elektronovém mikroskopu

Jedná se o riedke väzivové tkanivo v ľudskom zárodku (embryu) tvorené bunkami podobnými fibroblastom a medzibunkovou hmotou. Vzniklá predovšetkým z mezodermu. Počas vývoja z neho vznikajú ďalšie spojivové tkanivá, cievny systém, hladká svalovina a krvotvorné tkanivo. Zhubné nádory vznikajúce z tohoto tkaniva sa označujú ako sarkomy.