Mezenchym

From WikiSkripta

Heslo
Mezenchymová kmenová buňka v elektronovém mikroskopu

Jedná se o řídkou vazivovou tkáň lidského zárodku (embrya), která je tvořena buňkami podobnými fibroblastům a mezibuněčnou hmotou. Mezenchym vznikl především z mezodermu. Během vývoje z něj vznikají další pojivové tkáně, cévní systém, hladká svalovina a krvetvorná tkáň. Zhoubné nádory vznikající z této tkáně se označují jako sarkomy.