Mezenchym

Z WikiSkript
Heslo
Mezenchymová kmenová buňka
  • Riedke väzivové tkanivo v ľudskom zárodku (embryu) tvorené bunkami podobnými fibroblastom a medzibunkovou hmotou. Počas vývoja z neho vznikajú:
  • vzniklá predovšetkým z mezodermu,
  • zhubné nádory vznikajúce z tohoto tkaniva sa označujú ako sarkomy.