Menopauza

From WikiSkripta

Jedná se o fyziologický děj, který u žen nastává mezi čtyřicetým až šedesátým rokem života. Jde o přirozený proces, ke kterému dochází v důsledku nedostatečné produkce estrogenů. Estrogen je ženský pohlavní hormon, produkovaný převážně vaječníky, částečně je také tvořen placentou a v nadledvinách. Jako předčasnou menopauzu označujeme menopauzu, která proběhne před 40. rokem života.


V tomto období dochází k nepravidelnosti menstruačního krvácení, které postupně vymizí úplně. Během tohoto období může docházet k:[1]

1. ke zvýšenému prudkému prokrvení oblasti hlavy a krku (tzv. návaly)

2. podrážděnosti

3. stavům úzkosti, pocitům dušnosti a únavě

FÁZE MENOPAUZY[edit | edit source]

PREMENOPAUZA[edit | edit source]

Jako premenopauzu označujeme období před menopauzou, během kterého stále ještě dochází k pravidelnému menstruačnímu krvácení. Hodnoty estradiolu (E2) a gonadotropinu jsou v normě, avšak sekrece progesteronu je nižší.

MENOPAUZA[edit | edit source]

Ovaria ztrácí svoji folikulární aktivitu, což vede k postupné ztrátě menstruace.

PERIMENOPAUZA[edit | edit source]

Jedná se o období bezprostředně před menopauzou a do jednoho roku po menopauze, s nepravidelným menses, významně zvýšeným FSH a normálním E2.

POSTMENOPAUZA[edit | edit source]

Nastává zhruba jeden rok po menopauze. Po té, co ovaria ztratila svoji fyziologickou funkci, dochází k trvalému vymizení menstruace, nalézáme zvýšené hodnoty FSH a snížené hladiny E2.

  1. MYSLIVEČEK, Jaromír a Stanislav TROJAN. Fyziologie do kapsy. 1. vydání. Triton, 2004. 466 s. ISBN 9788072544974.