Chrupavka

Z WikiSkript

Základní charakteristiky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Chrupavka patří mezi podpůrné pojivové tkáně.
 • Je bezcévná, pevná a pružná.
 • Za embryonálního a fetálního vývoje se stává základem pro vývoj skeletu. Pokrývá kloubní plochy většiny kloubů. Tvoří chrupavkový skelet řady orgánů.
 • Tvoří ji:
  1. Chondrocyty
  2. Základní hmota (mezibuněčná hmota)
   1. Složka vláknitá – podmiňuje pevnost a pružnost
   2. Složka amorfní – uplatňuje se při výživě
 • Chrupavky dělíme podle složení základní hmoty na tři typy:
  1. Hyalinní
  2. Elastické
  3. Vazivové

Růst chrupavky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Apozice = systém přirůstání nové chrupavky z vnitřní vrsty perichondria, která obsahuje progenitorové buňky.
 • Intususcepce = dělení buněk chrupavky.

Hyalinní chrupavka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hyalinní chrupavka
 • Nejrozšířenější typ;
 • polotransparentní sklovitý vzhled;
 • chondromukoprotein maskuje kolagenní vlákna a fibrily;
 • obsahuje chondroitinsulfát A a C;
 • povrch chrupavky kryje perichondrium, které je vysoce cévně zásobené a které tedy vyživuje chrupavku – kromě kloubní chrupavky, která nemá perichondrium a je vyživována ze synoviální tekutiny;
 • místa výskytu: nosní chrupavky, skelet laryngu, zavěšení žeber na sternu, kloubní chrupavky.

Chondrocyty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Oválné buňky s malým kulovitým jádrem a světlou cytoplazmou (bohatá na glykogenové inkluze a tukové kapénky);
 • vznikají z okrajových fibroblastů;
 • pod perichondiem mají vřetenovitý tvar, který se směrem do nitra chrupavky mění v tvar kulovitý;
 • jsou uloženy v tzv. lakunách, okolo kterých se nachází bazofilní pouzdro;
 • tvoří izogenetické skupiny (v okrscích zvaných teritoria nebo chondrony) nebo jsou uloženy jednotlivě;
 • buňky nejsou propojeny vzájemnými kontakty;
 • charakteristická je minimální proliferační aktivita, vzácně se tento typ buňky dělí;
 • samy nejsou schopny regenerace a proliferace.

Základní hmota[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Perichondrium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vazivový a výživný obal;
 • zpevňuje chrupavku a zamezuje přehnanému ohnutí;
 • skládá se ze 2 složek:
  • vnější = tuhé neuspořádané kolag. vazivo; zpevňuje chrupavku; brání praskání při ohybu;
  • vnitřní = řídké kolagen.vazivo bohaté na krevní cévy; obsahuje progenitorové buňky; vyživuje chrupavku.

Elastická chrupavka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Elastická chrupavka
 • Tvoří ji kolagenní fibrily a elastická vlákna;
 • má žlutavé zabarvení;
 • ohebnost a elasticita;
 • obsahuje četné chondrocyty, které jsou rovnoměrně rozptýlené, ale tvoří malé izogenetické skupiny (po 2 až 4 chondrocytech);
 • barví se Weigertovým resorcin-fuchsinem, orceinem, aldehyd fuchsinem;
 • místa výskytu: ušní boltec, Eustachova trubici (jen část), epiglotis, malé laryngové chrupavky.

Vazivová chrupavka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vazivová chrupavka
 • Představuje přechod hustého neuspořádaného kolag. vaziva a chrupavky;
 • převažuje složka vláknitá;
 • obsahuje tlustá kolagenní vlákna;
 • obsahuje málo chondrocytů, ty jsou izolované, tj. netvoří izogenetické skupiny;
 • okolo chondrocytů a téměř pouze tam je hojně chondromukoproteinu;
 • místa výskytu: meziobratlové ploténky, symfýza stydkých kostí, některá ligamenta v temporomandibulárním kloubu, disci et menisci articulares.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KLIKA, Eduard, et al. Histologie pro stomatology. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1988. 448 s. 

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY. Základy histologie. 1. v ČR vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.