Chondrocyt

From WikiSkripta

Chondrocyty jsou oválné buňky o velikosti 10–30 µm tvořící chrupavku. Diferencují se z mezenchymu, ze kterého vzniknou chondroblasty ( na periferii chrupavky) a ty se následně diferencují v chondrocyty. Chondrocyty se nacházejí v lakunách a často v nich tvoří izogenetické skupiny (hyalinní – až 8 buněk, elastická – 2 buňky). Izogenetické skupiny vznikají mitotickým dělením z jedné původní buňky v lakuně. Případně se řadí do lineárních řad (vazivová chrupavka).

Hyalinní chrupavka

Na povrchu mají různé výběžky, které zvětšují povrch buněk a ulehčují látkovou výměnu. Jejich hlavní funkcí je produkce komponent mezibuněčné hmoty (kolagen a další látky), o čem svědčí poměrně veliké jádro, v cytoplazmě rozvinuté granulární endoplazmatické retikulum a Golgiho komplex. V cytoplazmě se nacházejí inkluze - lipidové kapénky, glykogen, sekreční vezikuly a elementy cytoskeletu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Galerie histologických preparátů:

Zdroj[edit | edit source]

  • KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinočany : H & H, 2000. 291 s. ISBN 80-86022-80-3.
  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.