Osifikace

From WikiSkripta

Desmogenní osifikace ploché kosti
Osifikace dlouhé kosti
Osifikace apofýzy
Osifikace krátké kosti
 • fylogeneticky dvojí vývoj kostí:
 1. primární (krycí kosti)
 2. sekundární (náhradní kosti)

Primární kosti[edit | edit source]

 • osifikace z vaziva = desmogenní osifikace

Sekundární kosti[edit | edit source]

Často se sdružily chondrogenní (hlubší) s desmogenními (povrchové, krycí) a vznikly větší kombinované celky

V embryonálním vývoji člověka zůstal zachován obojí způsob tvorby kostí:

 1. osifikace desmogenní = endesmální (ve vazivu)
 2. osifikace chondrogenní − dělení na dvě skupiny podle místa vzniku v chrupavce:
  • perichondrální − povrchová osifikace z perichondria
  • enchondrální − osifikace uvnitř chrupavky

Osifikační proces[edit | edit source]

 1. osteoblasty − buňky z mezenchymu, produkují nezvápenatělé prekurzory základní hmoty → polymerací se mění v osteoid
  • osteoblasty v této hmotě uváznou
  • kostní trámečky − struktury, které jsou vytvářeny osteoblasty, dále přibývají aposicí
 2. osteocyty − typické kostní buňky, vznikají z nepohyblivých osteoblastů (které uvázly v osteoidu)
 3. osteoklasty − odbourávají kost
  • odbouraná kost je nahrazena kostí novou → přestavba kosti
  • Odbourávání kosti se děje dvojím způsobem. Na základě genetického programu je kosti dáván požadovaný tvar a na základě jejího zatěžování je ve spongiose utvořena vnitřní architektonika.

Desmogenní osifikace[edit | edit source]

 • novotvorba kostních trámečků přímo ve vazivu → endesmálně
 • nejprve kost vláknitá, která je poté přestavěna na kost spongiózní
 • kosti klenby lebeční, obličejové části lebky, klíční kosti

Chondrogenní osifikace[edit | edit source]

 • nahrazuje původní chrupavčitou předlohu kosti, která je touto tvorbou kosti ničena.

Osifikace dlouhých kostí[edit | edit source]

 1. osifikace perichondrální (uprostřed délky kosti)
  • v perichondriu se diferencují osteoblasty, které vyprodukují kostěný plášť (obklápí tělo budoucí kosti)
 2. osifikace enchondrální − uvnitř chrupavky (předtím proběhnou v chrupavce změny)
  • do chrupavky pronikají z periostu pupeny mesenchymu s cévami → diferenciace buněk primitivní kostní dřeně a osteoblastů (enchondrálně tvoří kostní tkáň a zbytky chrupavky jsou odbourávány)
  • takto uvnitř chrupavky vzniká osifikační jádro (uprostřed délky kosti) → střední část dlouhé kosti = diaphysis, diafýza
   • z diafýzy se osifikace šíří k oběma koncům kosti
 • konce dlouhých kostí osifikují ze samostatných osifikačních jader − vytvářejí se pouze enchondrálně
  • v chrupavce stejné změny jako při osifikaci diafýzy, tvorba osifikačního jádra → epiphysis, epifýza − na jednom nebo na dvou koncích dlouhé kosti
 • růstové (epifýzové) ploténky − mezi epifýzami a diafýzou, udržují se po celou dobu růstu kosti (mizí okolo 18. roku)
  • jen v nich přirůstá kost do délky − chrupavka vytváří novou hmotu
  • jedna z nich (proximální nebo distální) se na růstu kosti podílí víc, než druhá (např. v humeru a kostech bérce je aktivnější proximální, v předloktí a femuru distální)
 • současně se v diafýze odbourávají kostní trámce → vzniká cavitas medullaris, dřeňová dutina
 • růst do tloušťky − aposicí z periostu a částečně i z endostu
  • aposice musí být doplněna resorpcí kosti (přestavba)

Osifikace krátkých kostí[edit | edit source]

 • enchondrálně − uprostřed chrupavčitého základu
 • šíření osifikace k povrchu kosti (probíhá po celé růstové období)
 • vznik perichondrální plášťové lamely (na konci růstového období) → vytvoření povrchové kompaktní kosti

Ossa pneumatica[edit | edit source]

 • do některých lebečních kostí se po narození vchlipuje sliznice nosní dutiny
 • do části spánkové kosti se vchlipuje sliznice středoušní dutiny
 • před sliznicí ustoupí spongiosa kosti, dutina se zvětšuje
 • s původní dutinou (nosní, středoušní), ze které se sliznice vychlípila, zůstane dutina v pneumatické kosti spojená pouze úzkým průchodem

Odkazy[edit | edit source]

Virtuální mikroskop[edit | edit source]

Mikroskop.svg Enchondrální osifikace - HE (palec u nohy)

Mikroskop.svg Desmogenní osifikace - HE

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.