Kostní dřeň

Z WikiSkript

Kostní dřeň (medulla ossium) představuje od 7. měsíce prenatálního období hemopoetický orgán (tzv. medullo-lymfatická perioda). Nachází se v tělech dlouhých kostí a v prostorech mezi trámci spongiosy. Vyplňuje dřeňovou dutinu (cavitas medullaris). Měkká, makroskopicky různá tkáň tvořená retikulárním vazivem. Pro mikroskopické vyšetření se získává sternální punkcí.

Složení kostní dřeně
Kostní dřeň s promyelocyty ve středu a dvěma metamyelocyty a neutrofily

Medulla ossium rubra = červená kostní dřeň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jedná se o orgán krvetvorby. Skládá se z prostorové sítě retikulárního vaziva (retikulární buňky, vlákna), makrofágů a širokých krevních vlásečnic. V okách vaziva jsou kmenové buňky pro tvorbu erytrocytů, většinu leukocytů a krevní destičky. Červená kostní dřeň zůstává ve spongiose kloubních konců dlouhých kostí, ve spongiose krátkých kostí, v pánevních kostech, ve sternu, žebrech a v diploe lebečních kostí.


Obsahuje:

  • retikulární buňky – tvoří síť, ve které jsou umístěné kmenové buňky;
  • tukové buňky – jejich množství se může měnit v závislosti na potřebě krvetvorby;
  • makrofágy
    • fagocytují apoptotické nezralé krvinky a staré erythrocyty
    • podílejí se na řízení hemopoesy uvolňováním faktorů

Medulla ossium flava = žlutá kostní dřeň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vzniká z červené kostní dřeně. Ve dřeni dlouhých kostí během růstu ustává krvetvorba, retikulární vazivo je prostupováno tukovými buňkami a červená dřeň se mění ve žlutou. Ve 20 letech je žlutá kostní dřeň v dutinách všech dlouhých kostí (výjimka – proximální konec těla humeru a femuru). Je schopna reaktivace na červenou kostní dřeň.

Medulla ossium grisea = šedá kostní dřeň[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Je průsvitná a vzniká ze žluté dřeně ztrátou tuku. Typická je pro pozdní věk.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 3. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.