Lebka

From WikiSkripta

Lebka je kostěná struktura, skládající se ze dvou hlavních částí. Jde o kosti tvořící podklad obličejové části (splanchnocranium) a mozkové části (neurocranium). Do lebky vchází a z ní vystupuje skrze otvory celá řada nervů a cév, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení lebky jako celku.

Neurocranium

Splanchnocranium