Osifikace chondrogenní

Z WikiSkript
Enchondrální osifikace

Veľa kostí vzniká ako súčasť hlbokého skeletu a najskôr sú chrupavčité. Chondrogénnou osifikáciou sú až druhotne nahradené kosťou v procese zvanom chondrogenná osifikácia. Inými slovami, chondrogénna osifikácia nahrádza pôvodný chrupavčitý model kosti, ktorý je vlastnou tvorbou zničený.

Priebeh[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V končatinových pupeňoch vznikajú v 5.-6. embryonálnom týždni mezenchymové zahustenia, v ktorých sa diferencujú chondroblasty. Chondroblasty vytvárajú chrupavčitý model, z ktorého už môžme rozoznať tvar budúcej kosti. Na jeho povrchu vzniká perichondrium. Chrupavčitý model narastá do šírky apozičným rastom a do dĺžky intersticiálnym rastom.

Asi v polovici dĺžky budúcej diafýzy sa v perichondriu diferencujú osteoblasty, ktoré okolo diafýzý vytvoria krátku kostenú manžetu (kostní límec) mechanizmom desmogennej osifikácie. Manžeta sa následne predlžuje distálne aj proximálne, z niekdajšieho perichondria vzniká periost (z ktorého ďalej rastie kostená manžeta do šírky).

Chrupavka bola vyživovaná difúziou z perichondria, ktoré sa kvôli kostenej manžete zmenilo - chrupavka reaguje na nedostatok výživy a kyslíku. Začína hypertrofovať (zväčšia sa chondrocyty kvôli zlému metabolizmu, docháza k vypadávaniu solí Ca2+ do ECM - extracelulárneho matrixu), nastáva kalcifikácia (mineralizácia) chrupavky (ECM začne kalcifikovať), začne sa rozpadať a tvoriť dutinky.

Do chrupavkovej matrix (hmoty) začnú cez kostenú manžetu vnikať cievy z periostu. S nimi migruje mezenchym, ktorý obsahuje prekurzory kostných buniek, z ktorých sa neskôr diferencujú osteoblasty. Prekurzory osteoklastov a chondroklastov sú z fetálnych centier krvotvroby v pečeni. V centre kalcifikovanej chrupavky sa cievny pupeň a. nutricia vetví a cievy prerastajú v smere dlhej osi kostného modelu k obom epifýzam.

Chondroklasty odstraňujú časť mineralizovanej (kalcifikovanej) chrpavčitej hmoty a tak vzniká (stále pod ochranou stabilizujúcej kostenej manžety) primárna dreňová dutina. Hypetrofické chondrocyty (zväčšené) podliehajú apoptóze. Časť kalcifikovanej chrupavky petrváva vo forme malých hrotov a trámečkov alebo spikúl. Na tieto trámčeky nasadajú osteoblasty, ktoré tam ukladajú kostenú hmotu a vytvárajú primárnu spongiózu, vláknitú kosť - osteoid.

Nasledujú ďalšie etapy usurácie a osifikácie, v ktorých nahradí primárnu kosť kosť lamelová. V epifýze pretrváva rastová chrupavka. Osifikácia epifýzy začína krátko pred narodením alebo mesiace až roky po ňom (záleží na kosti).

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.