Osifikace desmogenní

Z WikiSkript

Desmogenná osifikácia prebieha novotvorbou kostných trámcov priamo vo väzive - endezmálne.

Priebeh[upravit | editovat zdroj]

Osifikácia začína uprostred budúcej kosti zahustením mezenchymu. V mieste zahustenia sa zaobľujú bunky, diferencujú systém svojich organel a stávajú sa osteoprogenitorovými bunkami.

Medzi ne preniknú diferencujúce sa cievne pupene. Pozdĺž kapilár vytvoria osteoprogenitorové bunky skupinu osteoblastov, ktoré sa postupne diferencujú a proliferujú. Osteoblasty syntetizujú kostnú hmotu (matrix), ukladajú do nej anorganické látky a vytvárajú ostrovy vláknitej kosti s prvými kostnými trámčekmi, ktoré predstavujú osifikačné centrum.

Trámčeky sa apozične zväčšujú, osteoblasty sedia v rade na povrchu trámčekov a tvoria ďalší matrix (epiteloidný vzhľad osteoblastov). Splývajúce trámčeky a ostrovčeky kosti spolu s krvnými cievami tvoria hubovitú štruktúru primárnej kosti. Osifikačné centrum sa zváčšuje a rozširuje smerom k periférii (obvodu) budúcej kosti, až nahradí pôvodné väzivo.

Povrchové vrstvy väziva, ktoré nepodliehajú osifikácii sú základom periostu. V perioste prebieha novotvorba kosti po celý život, najintezívnejšie v rastovom období. Tento apozičný rast je doplnený resorpciou, aby sa zachovali tvary a proporcie.

Najskôr vzniknutá vláknitá kosť je postupne prestavaná na lamelárnu kosť.

Príklady[upravit | editovat zdroj]

Desmogenne osifikujú kosti klenby lebečnej, kosti tvárovej časti lebky a kľúčna kosť.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2006. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.