Struktura a přestavba kosti

Z WikiSkript

Procesem osifikace vzniká z kosti vláknité (plsťovité) kost lamelová. Ovšem i ta je za určitou dobu odbourávána a znovu tvořena novou lamelární strukturou. Tento proces se nazývá přestavba kosti a existuje, protože kost nemůže růst všude ve své hmotě rovnoměrně. Průběh přestavby je umožněn osteoblasty, které tvoří osteoid a kostní matrix. Dále pak osteocyty, které udržují metabolismus kosti a osteoklasty, které ji odbourávají. Kosti tak přirůstají aposicí nových lamelárních vrstev na svém povrchu a zároveň se přestavují a tím si udržují svůj tvar.

Průběh aposice[upravit | editovat zdroj]

Aposice probíhá ve čtyřech krocích:

  1.  Osteoblasty se dostanou na povrch osifikovaného kostního trámečku.
  2.  Zde se osteoblasty namnoží a vytvoří dvojitou vrstvu.
  3.  Hlubší vrstva osteoblastů je zabrána do nové hmoty a druhá zůstane na jejím povrchu (vznikne nová lamela).
  4.  Vrstva povrchových osteoblastů se opět namnoží a průběh aposice se opakuje, čímž vznikají další lamely.

Kost lamelární se vyskytuje ve dvou formách:

Struktura kompaktní kosti[upravit | editovat zdroj]

Stavba lamelové kosti
  • Haversovy lamely – přiléhají na cévy Haversových kanálků a koncentricky je obklápějí. Vytvářejí tak útvary zvané osteony.
  • Intersticiální (vmezeřené) lamely - jsou bývalé části osteonů, které byly rozrušeny a obklápějí nově vzniklé kompletní osteony.
  • Povrchové (plášťové) lamely - obklápějí kost rovnoběžně zvenku (periost) i zevnitř (endost).

Přestavba kompaktní kosti[upravit | editovat zdroj]

Osteoklasty, buňky rozrušující kostní tkáň, vnikají do kosti Haversovými kanálky a následně kost rozrušují. Nově vzniklé dutiny jsou postupně zaplněny vznikajícími koncentrickými lamelami, čímž vznikne nový Haversův kanálek. Z rozrušených lamel vznikají intersticiální lamely, které obklápějí nově vzniklé osteony.

Struktura spongiozní kosti[upravit | editovat zdroj]

Spongiozní kost tvoří lamelární propojené trámečky kosti a ploténky. Vzniká tak útvar zvaný prostorová síť. Trámečky kosti jsou uspořádány podle směru, jakým je kost zatěžována - tento systém se nazývá kostní trajektorie. Tento typ tkáně většinou nevytváří osteony.

Přestavba spongiosní kosti[upravit | editovat zdroj]

Přestavba kosti podle způsobu jejich zatěžování se nazývá architektonika spongiozní kosti. Vytváří se v období vzpřímení těla a vyvíjí se vlivem tahů a tlaků, které na tkáň působí. Mohutnost trámečků sítě odpovídá siločárám, na kterých se namáhání tkáně uplatňuje. Mohutnějí trámce jsou vystavené námaze a naopak nezatížené trámce jsou odbourávány. Úprava zajišťuje maximální pevnost v potřebných směrech.


Přestavba kostí probíhá průběžně celý život. Vysoká rychlost obměny kosti probíhá hlavně u malých dětí a je spojena s jejich růstem. V tomto období novotvorba převyšuje nad odbouráváním. Během dospělosti jsou oba děje většinou vyrovnané. Ve stáří dochází k převaze odbourávání.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2006. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.