Periost

Z WikiSkript
Histologický řez kostí, ukazující, mimo jiné, vrstvu okostice

Periost (česky okostice) je hustá vazivová blána nestejnoměrné tloušťky. Pokrývá kostní tkáň po celém povrchu s výjimkou konců pokrytých chrupavkou a spojů se svaly/vazy, nebo s kloubními pouzdry. Na většině míst ji lze preparačně odloupnout. Pevně je okostice uchycena jen v oblasti sutur kostí lebečních a opět u úponů svalů a vazů, které do kosti i periostu vysílají svazky kolagenních vláken.

V periostu jsou uloženy osteoblasty hrající klíčovou úlohu při regeneraci kostní tkáně. Schopnost osteogeneze si zachovává i tkáňový transplantát, nebo okostice ponechaná in situ po odstranění kosti. Naopak eliminace periostu zbavuje kost velké části krevního zásobení a způsobuje postupnou atrofii tkáně.

Obdobně jako periost na vnějším povrchu kosti je na jejím vnitřním povrchu (včetně trabecul spongiosy) vytvořena vrstva endostu.

Periost se skládá ze dvou vrstev:

  • Fibrózní vrstva (povrchní) – longitudinálně uspořádané husté svazky vláken
  • Kambiová vrstva (hluboká) – méně pravidelně uspořádané řidší vazivo, obsahuje cévy pronikající Volkmannovými kanálky do kosti, vytváří Sharpeyova vlákna pronikající do kostní tkáně a fixující okostici ke kosti


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír, Rastislav DRUGA a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.