Endost

Z WikiSkript

Heslo

Endost tvoří výstelku dřeňové dutiny, trámečků spongiosy, Volkmannových kanálků a Haversova systému. Jedná se o jednu řadu plochých buněk s oploštělým jádrem, tvořenou v podstatě dvěma druhy buněk, které ovšem světelným mikroskopem nedokážeme rozlišit, a to:

  • osteoprogenitorovými buňkami, které se dokáží diferencovat v osteoblasty,
  • krycími buňkami.
    Schéma struktury periostu a endostu

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.